:

Vad är ett Aktiesparkonto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Aktiesparkonto?
 2. Vad är bäst aktiedepå eller ISK?
 3. Hur startar man en aktieklubb?
 4. Kan två personer äga ett ISK?
 5. Är det värt att köpa aktier?
 6. Varför ska man spara i aktier?
 7. Vad är nackdelen med ISK?
 8. När slutar ISK löna sig?
 9. Hur snabbt kan man bli rik på aktier?
 10. Kan man köpa 1 aktie?
 11. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 12. Vilka aktier kommer stiga 2023?
 13. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 14. Vilka aktier ska man satsa på 2023?
 15. När slutar ISK vara lönsamt?

Vad är ett Aktiesparkonto?

Inom aktiesparkontot handlar du med såväl finska som utländska börsnoterade aktier utan direkta skattekonsekvenser. Öppna ett aktiesparkonto och börja placera i aktier redan idag.

Ett aktiesparkonto (ASK) är ett konto för aktiesparande. Inom aktiesparkontot kan du handla med såväl finska som utländska börsnoterade aktier samt exempelvis aktier på marknadsplatsen First North utan omedelbara skattekonsekvenser. 

Utdelningar och räntor är skattefria inom aktiesparkontot, och de kan omplaceras utan att du behöver betala skatt däremellan. På så sätt kan du dra nytta av ränta-på-ränta-effekten vid aktiesparandet då försäljningsvinster och utdelningar betalas in på kontot utan omedelbara skattekonsekvenser. 

Aktiesparkontot är en enkel lösning för alla som är intresserade av att placera i aktier. Det lämpar sig särskilt väl för långsiktiga placerare som från tid till tid vill uppdatera placeringarna i sin portfölj och omplacera eventuella avkastningar och utdelningar. När man omplacerar avkastningen och lägger tillbaka den till det placerade kapitalet kan man dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. 

I förhållande till ett traditionellt värdeandelskonto gör aktiesparkontot det möjligt att utnyttja ränta-på-ränta-effekten på ett effektivare sätt och bidrar därmed till att påskynda dess utveckling. Till en början kan nyttan verka mycket liten, men den ökar i en allt snabbare takt för varje år.

Vad är bäst aktiedepå eller ISK?

De depåer för aktiesparande som är bäst på lång sikt är generellt kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK). Detta särskilt om du får gott om utdelningar.

Fördelen med dessa så kallade schablonbeskattade depåer är att du betalar en skatt på ditt kapitalunderlag. Inte direkt på dina vinster eller på dina utdelningar, vilket å andra sidan innebär att det inte finns några avdragsgilla förluster i ISK eller i KF. Skatten räknas lite förenklat på kapitalunderlaget oavsett om det stiger eller sjunker i värde under året.

Hur startar man en aktieklubb?

(Grafik: pexel.com och Thobias)

Sparabloggens AK startades under sommaren 2014. Den startades med målet att bygga upp ett stort sparkapital. Vi hoppas bygga en större utdelningsportfölj med tiden, som kan hjälpa oss att höja upp vår inkomst.

Kan två personer äga ett ISK?

Enligt lag får varje investeringssparkonto endast ha en ägare, vilket betyder att du inte kan öppna ett ISK tillsammans med en annan person. Detta behöver dock inte innebära att du måste välja bort ISK som kontoform eller att du och din partner inte kan ha ett gemensamt sparande. Ni behöver bara hitta en alternativ lösning som passar just er situation.

Innan du och din spar-partner bestämmer hur ni ska gå tillväga med ert sparande är det viktigt att ni sätter er ned och jämför olika alternativ samt pratar om hur det ska gå till rent praktiskt. Nedan har vi listat tre olika tillvägagångssätt för gemensamma sparanden, och de har alla har olika för- och nackdelar. Välj därför det alternativ som både passar er livssituation och gör att ni båda känner er trygga.

Är det värt att köpa aktier?

När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

Varför ska man spara i aktier?

Låt oss först reda ut vad som är skillnaden mellan en aktie och en fond. En aktie är en ägarandel av ett bolag medan en fond är ett paket av olika aktier, och ibland även räntor. Om du köper en aktie får du alltså tillgång till ett specifikt bolag medan en fond ger dig indirekt tillgång till många olika bolag på samma gång.

Okej, inga konstigheter. Men när passar det då att spara i aktier och när kan det vara vettigare att välja fonder? 

Vad är nackdelen med ISK?

Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning.

När slutar ISK löna sig?

Investerings­sparkonto (ISK) är en av de mest populära konto­typerna för aktie­handel och sparande. På ett ISK-konto kan du förvara de flesta värde­papperstyper, till exempel noterade aktier, värde­pappers­fonder och special­fonder.

ISK-konton har blivit populära eftersom det har många fördelar men som med allt annat finns det även vissa nackdelar:

 • Ingen skatt på försäljningar, vinst och utdelning. En årlig schablonskatt på ISK baseras på beloppet på kontot.
 • Beskattningen sköter sig själv. Den årliga schablonskatten dras utan att du behöver göra något.
 • Bra alternativ för långsiktigt sparande. Eftersom skatten är relativt låg på ett ISK-konto är det ett bra alternativ för långsiktigt sparande.
 • Enkelt att handla med aktier och fonder eftersom du inte behöver deklarera försäljning, vinster, omkostnads­belopp m.m.

Hur snabbt kan man bli rik på aktier?

Börja med att bara köpa aktier i bra bolag. Det låter självklart, men det är många som missförstår detta grundläggande krav för att lyckas och tjäna pengar på börsen. Många köper förhoppningsbolag. De letar efter de häftigaste och mest omtalade aktierna. Dessa är sällan de bästa.

Vad är bra bolag? Leta efter vinstdrivande företag som har stabila intäkter över tid. Om omsättning och vinst ökar år för år och marginalerna förbättras är det ett gott tecken. Titta på bolagens finansiella ställning. Är skulderna rimligt stora eller tar bolaget för stora risker? Undersök hur ledningen verkar. Är den långsiktig och trovärdig?

Ett sätt att hitta fina bolag och tjäna pengar på aktier är att köpa utdelningsaktier där utdelningen höjs vart eller vartannat år. Titta dock gärna bortom utdelningsbolagen. Det finns många tillväxtbolag som återinvesterar vinsten i den egna verksamheten. Dessa är ofta bra bolag att äga.

Det underlättar att skaffa sig en investeringsstrategi att följa om man vill tjäna pengar på att köpa aktier. Det kan till exempel handla om att investera i värdebolag, tillväxtbolag eller utdelningsaktier. Det finns strategier som bygger på att analysera individuella bolag. Andra strategier filtrerar fram investeringscase kvantitativt genom en aktiescreener.

Kan man köpa 1 aktie?

Det finns tre typer av marknadsmissbruk

Insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation är de tre olika sätten som man kan överträda reglerna om marknadsmissbruk.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Vilka aktier kommer stiga 2023?

Det bistra finansieringsklimatet från 2022 har legat kvar som en våt filt över marknaden även under 2023. Bolagen som ligger i topp på förlorarlistan har samtliga genomfört kapitalanskaffningar under året. Finansieringsrundorna har medfört stor utspädning och påföljande lägre aktiekurser.

Investerarnas riskvilja har varit låg och det har varit svårt för de flesta bolag att få upp intresset kring sina finansieringsrundor. Kostnaden för garanter har stigit markant samtidigt som teckningsgraden från befintliga aktieägare i många fall har varit låg.

I Helsingborgsbolaget Qlife Holdings emission i april tecknades 21,3 procent med företräde och 9,8 procent utan uniträtter. Bolaget kunde emellertid fylla emissionen till 100 procent genom garantier. Därmed kunde bolaget ta in 57,7 Mkr före kostnader.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

För att kunna få pengarna att växa måste du såklart ha pengar. Såvida du inte har fått ett arv, vunnit på lotto eller liknande måste du alltså börja spara pengar. Det bästa är att sätta upp ett sparmål. Många som tar sparande på allvar väljer att sätta undan 5 – 10 % av sin nettolön. Exakt hur mycket du bör spara påverkas av hur mycket du tjänar, hur stora utgifter du har och hur mycket av din spenderande du är villig att uppoffra. 

Vilka aktier ska man satsa på 2023?

Microsoft satsar på att utveckla, tillverka och designa olika programprodukter. Här finns både hård- och mjukvara och verksamheten drivs med flera affärssegment.

Specialiseringen ligger på operativsystem, men också på produktivitetsverktyg, samt videospel. Företaget har sitt huvudkontor i Washington.

När slutar ISK vara lönsamt?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.