:

Kan en A-traktor bli skattefri?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en A-traktor bli skattefri?
 2. Hur mycket kostar det att ha en A-traktor?
 3. Måste man betala skatt på EPA?
 4. Hur mycket kostar det att försäkra en A-traktor?
 5. Är det krav på vinterdäck på A-traktor?
 6. Får man sitta 3 i en A-traktor?
 7. Är det skatt på en A-traktor?
 8. Hur mycket kostar det att regga en EPA?
 9. Hur beskattas en A-traktor?
 10. Kan man slippa betala skatt?
 11. Kan en 15 åring stå som ägare till A-traktor?
 12. Får man åka 4 i en EPA?
 13. Får man sitta i baksätet på en epa?
 14. Kan en 15 åring stå på en A-traktor?
 15. Vilka betalar 50% skatt?

Kan en A-traktor bli skattefri?

 • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
 • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Hur mycket kostar det att ha en A-traktor?

 • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
 • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Måste man betala skatt på EPA?

Varför beskattas då elbilarna, de är ännu färre än båtarna och motorcyklarna. Den här frågan ställer sig också De grönas ordförande Ville Niinistö, som i rättvisans och miljöns namn vill slopa beskattningen av elbilar.

- Jag tycker att beskattningen av båtar och elbilar bra kan jämföras, och att regeringen borde vara konsekvent. Därför anser jag att bilskatten bra kunde slopas helt, det skulle gå helt i linje med Finlands miljömål, säger Niinistö.

Till Finlands miljömål hör också att det inom 15 år ska rulla 250 000 elbilar på våra vägar. Regeringen är till och med redo att punga ut med 100 miljoner euro i så kallade subventionerade morotspengar för att få igång den tröga elbilshandeln.

Hur mycket kostar det att försäkra en A-traktor?

Till skillnad från vanliga personbilar så är åldern på förare av epa och A-traktorer lägre. Såvida du har ett traktorkort så får du köra epa och A-traktor när du är 16 år. I vissa fall kan man beviljas dispans redan vid 15 års ålder. 

Det finns dock vissa saker som är bra att ha lite extra koll på när det gäller försäkringar för epor och A-traktorer som vi kommer att gå igenom nedan. 

Är det krav på vinterdäck på A-traktor?

Från kommande vinter ska det bli lagkrav på att också A-traktorer måste ha vinterdäck.

Regeringen har också flera andra åtgärder på gång, som bälteskrav och en passagerare per säte.

Får man sitta 3 i en A-traktor?

Krav på bilbälte och vinterdäck, en tydlig gräns för antal passagerare och regelverk för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning är några av åtgärderna.

– Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Är det skatt på en A-traktor?

Jag hoppas att det finns några användare här som har A-traktor/Epa eller vars barn har A-traktor/Epa och skulle vilja hjälpa mig att få koll på vad det egentligen kostar att ha en?

Hur mycket kostar det att regga en EPA?

A-traktorn är inte en A-traktor om den kan köras snabbare än 30 kilometer i timmen. Om fordonet inte uppfyller kraven för det den är registrerad som, så blir ägaren skyldig att genomföra en ny registreringsbesiktning till en kostnad av 2.000 kronor. Alltså mycket dyrare än en vanlig kontrollbesiktning.

– Det är ingen idé att besikta bilen om den kan köras snabbare än 30 kilometer i timmen, det är att kasta pengarna i sjön, säger Morgan Isacsson.

Hur beskattas en A-traktor?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Kan man slippa betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Kan en 15 åring stå som ägare till A-traktor?

SVT Nyheter har tidigare publicerat en kartläggning av domar från det senaste året där minderåriga förare av A-traktorer har dömts för trafikfarliga brott. I majoriteten av de 45 fallen hade fordonen trimmats för att kunna köra snabbare än tillåtet.

Polisen har genomfört riktade kontroller mot A-traktorer på flera platser de senaste veckorna. Bland annat på Lidingö i Stockholm där resultatet blev nio indragna körkort gällande A-traktorer.

– I samtliga fall hade man ändrat A-traktorn otillåtet så att den bedömdes som personbil, säger Anders Wetterström, trafikansvarig på polisen Norrmalm i Stockholm.

Får man åka 4 i en EPA?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att uppträda på ett oansvarigt sätt i trafiken kan kan leda till ansvar för brottet vårdslöshet i trafik som regleras i 1§ i lagen om straff för vissa trafikbrott (se https://lagen.nu/1951:649). Paragrafen stadgar att en trafikant som för ett motordrivet fordon och som brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av en trafikolycka kan dömas till dagsböter för detta - och i fall av grov vårdslöshet i trafik till fängelse i upp till två år. Grov vårdslöshet kräver dock att föraren gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik ställer alltså inte upp något krav på att en trafikolycka måste inträffa, utan snarare att en förare uppträder på ett sådant sätt som innebär att en trafikolycka riskerar att inträffa, där ett för stort antal passagerare i fordonet kan tänkas bidra till en sådan situation.

Får man sitta i baksätet på en epa?

Nu öppnar en dom i Uddevalla tingsrätt för att fler poliser ska kunna bötfälla på plats om man bedömer att passagerarna är så många eller sitter så att det kan utgöra en trafikfara. Ordningsboten på 1 000 kronor får föraren betala.

– Möjligheten att utfärda böter har funnits tidigare men det är kanske så att den kommer att tillämpas i större utsträckning nu om det finns en fara – det ska man vara medveten om som A-traktorförare, ägare och förälder.

En A-traktor får inte ha passagerare i baksätet. För att den ska vara godkänd får bakdörrarna inte gå att öppna och en skiljevägg eller galler ska förhindra att passagerare kan ta sig över till baksätet från framsätet. Men det förekommer att man bygger om A-traktorn efter att den godkänts, berättar Petter Wahllöf.

Kan en 15 åring stå på en A-traktor?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Vilka betalar 50% skatt?

Ur ett juridiskt perspektiv är arbetsgivaravgifterna helt klart en skatt. De omfattas av principen om ”svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta” och kan därför bara beslutas av riksdagen. Som en statlig utredning har konstaterat: ”Socialavgifterna t.ex. är skatter fastän de betecknas som avgifter.” (SOU 2007:96, sid. 28) Arbetsgivaravgifterna samlas in av Skatteverket och den som fifflar med dem kan dömas för skattebrott.

Även ur ett statistiskt perspektiv ingår arbetsgivaravgifterna i skatteintäkterna (med ett undantag). De redovisas i statsbudgeten under rubriken ”indirekta skatter på arbete”. Det är i enlighet med internationella regelverk i EU och OECD. Statistiken över skatteintäkter och offentliga finanser är reglerad på detaljnivå för att länder inte ska kunna manipulera statistiken och dölja delar av den offentliga sektorns ekonomi.