:

Måste enkla bolag registreras?

Innehållsförteckning:

 1. Måste enkla bolag registreras?
 2. Varför enkelt bolag?
 3. Var registreras enkelt bolag?
 4. Vad är skillnaden mellan enkelt bolag och handelsbolag?
 5. Är enskild firma och enkelt bolag samma sak?
 6. Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?
 7. Hur startar man ett enkelt bolag?
 8. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 9. Vilka risker finns det med handelsbolag?
 10. Vad är nackdelen med enskild firma?
 11. Får man använda privatkonto för enskild firma?
 12. Kan man starta eget företag utan pengar?
 13. Hur mycket pengar får man tjäna innan man måste starta företag?
 14. Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?
 15. Vilka risker finns med handelsbolag?

Måste enkla bolag registreras?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Varför enkelt bolag?

Ett enkelt bolag är när flera fysiska eller juridiska personer gemensamt driver en verksamhet. I ett enkelt bolag ansvarar varje del­ägare bara för sin del av skulderna och äger sin del av tillgångarna. För ingångna avtal ansvarar vanligtvis endast de bolagsmän som ingått avtalet vilket är en av fördelarna jämfört med det solidariska ansvar som gäller i handelsbolag.

Enkla bolag omfattas av reglerna i lagen om handelsbolag och enkla bolag. Reglerna är dispositiva, dvs man kan avtala om att vad som ska gälla istället för vad lagen säger.

Var registreras enkelt bolag?

Enkla bolag är när två eller fler personer samarbetar och bedriver verksamhet tillsammans utan att starta ett handelsbolag/kommanditbolag eller aktiebolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Personerna som samarbetar i det enkla bolaget kallas för bolagsmän. Varje bolagsman ansvara själva för sin del av tillgångarna och skulderna i det enkla bolaget eftersom bolaget inte är en juridisk person.

Fördelen med enkla bolag är att de inte kostar något, allt som behövs är att man kommer överens om att samarbeta tillsammans. Vilket gör att man kan sätta egna regler kring själva samarbetet. Man kan alltså starta direkt då man inte behöver ansöka om att registrera ett enkelt bolag. 

Största nackdelen med enkelt bolag är att det inte är en juridisk person. Vilket betyder att bolaget inte kan äga några tillgångar eller ansvara för skulder i verksamheten. Driver man enskild firma är ansvaret kvar hos firman och man är då personligen ansvarig för företagets skulder. En annan nackdel kan vara om man vill avbryta samarbetet eller sälja sin del i verksamheten, vilket kan leda till tvister.

Är det en större verksamhet man planerar att bedriva tillsammans finns det bättre företagsformer där bolaget blir en juridisk person istället. Vilket skulle göra bolaget ansvarig för skulder och kunna gå in i avtal med andra. Men har ni en utsatt tid för samarbetet eller tvekar ni på hur länge samarbetet kommer pågå kan enkla bolag vara en bra idé. Man kan alltid vid ett senare tillfälle ändra företagsformen till en annan.

Vad är skillnaden mellan enkelt bolag och handelsbolag?

Det är inte ovanligt att vissa blandar ihop skillnaden mellan enkelt bolag och enskild firma. Ett enkelt bolag föreligger när minst två personer, fysiska eller juridiska, beslutar sig för att samarbeta. Samarbetet ska gå ut på att uppnå ett gemensamt ändamål, utan avsikten att bilda ett bolag. Samarbetet kan se olika ut och behöver inte vara avtalat skriftligen.

Ett exempel på enkelt bolag är när två personer eller fler köper en lott tillsammans och avser att dela på eventuell lottvinst. Ytterligare ett exempel är när ett antal personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb tillsammans.

Är enskild firma och enkelt bolag samma sak?

Jag planerar att starta ett företag vid sidan av min anställning. En bekant har sagt att det finns något som heter ?enkelt bolag?, men jag trodde att det heter ?enskild firma?. Är detta samma sak? Om inte, vad är skillnaden?

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet, och enkelt bolag är inte samma sak. Enskild näringsverksamhet innebär att du själv startar en firma där du är personligt ansvarig för verksamheten. En enskild firma är alltså inte en juridisk person, vilket innebär att du som företagare själv ansvarar för företagets skulder. Det är du som ägare som ska redovisa resultatet i en näringsbilaga till din egen skattedeklaration.

Kan ett enkelt bolag äga en fastighet?

Bostad & Fastighet

Hej, Kan en juridisk person samäga en fastighet (parhus) med en fysisk person, med andra ord båda står på lagfarten och äger var sin halva? Den fysiska personen äger även bolaget. Syftet för bolaget är bedriva uthyrning, för den fysiska ägaren skall den andra halvan användas som privat fritidshus.

Hur startar man ett enkelt bolag?

Detta är den enklaste formen av bolag som förekommer i Sverige. Enkla bolag är inte en fulländad företagsform utan kan mer ses som ett organiserat sätt att driva verksamhet tillsammans i bolagsform. Enkla bolag är lämpliga att använda när några tillsammans skall driva verksamhet där de olika bolagsmännen inte vill ansvara för övriga bolagsmäns agerande i bolaget. Det solidariska ansvaret för ett handelsbolags skulder som bolagsmännen i ett handelsbolag har finns inte i ett enkelt bolag. Ett kompanjonsavtal mellan aktieägarna i ett aktiebolag betraktas vanligtvis som ett enkelt bolag.

Enkla bolag är inte juridiska personer och kan därför inte själva bedriva rörelse och åta sig förpliktelser. Det är i stället varje bolagsman som blir bunden av det avtal han ingår. När några personer går samman i ett tipsbolag eller när några skall t.ex. äga en häst eller bil tillsammans bildas vanligtvis ett enkelt bolag

Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera delägare, som kallas bolagsmän. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag räknas som en juridisk person, vilket innebär att bolaget kan ingå avtal, äga egendom och ha skulder. Men det är ändå ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Bolagsmännen är dessutom  personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för företagets skulder innebär att vem som helst av bolagsmännen kan behöva betala tillbaka hela skulden ifall någon som handelsbolaget är skyldig pengar skulle kräva det.

Bolagsformen kännetecknas även av att det inte behövs något startkapital för att starta ett handelsbolag. Ett aktiebolag kräver till exempel ett startkapital på 25 000 kronor. 

Vilka risker finns det med handelsbolag?

Att välja den bästa bolagsformen för din verksamhet kan göra det enklare och mer kostnadseffektivt att driva ditt företag. Du kan också minimera olika ekonomiska risker genom att välja rätt. De tre vanligaste bolagsformerna i Sverige i dag är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Olika bolagsformer passar olika bra beroende på hur din verksamhet ser ut och i vilket läge du befinner dig.

Vad är nackdelen med enskild firma?

En enskild firma (eller enskild näringsverksamhet som det också heter) är en bolagsform där du som privatperson ensam kan äga och driva företaget. En enskild firma är inte en juridisk person, vilket betyder att det är du som enskild näringsidkare som personligen ansvarar för företagets ekonomi, lån och andra samarbeten. 

Om pengarna i den enskilda firman inte räcker till är det alltså du som måste betala firmans skulder. En enskild firma har inget organisationsnummer. När du startar en enskild firma är det ditt personnummer som används som identitetsbeteckning.

Får man använda privatkonto för enskild firma?

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om man har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om man istället betalar något för företaget från sitt privata konto, dvs ett konto där man även har privata transaktioner så får man bokföra detta som en egen insättning, på konto 2018.

Vi rekommenderar att man på något sätt försöker separera ens privata och företagets pengar då det annars blir svårt att synka bokföringen med bankkontot (eftersom det aldrig kommer stämma överens). Det man kan göra är att till exempel ha ett sparkonto som är kopplat till ens privata bankkonto men där man ser till att bara ha företagets pengar. Då kan man använda konto 1930 i bokföringen.

Kan man starta eget företag utan pengar?

Ett vanligt misstag för de som startar ett företag för första gången är att de tar på sig för mycket på en gång. Försök hålla foten på bromsen, även om det kan vara frestande att hoppa på alla idéer på en och samma gång. Gör du för mycket samtidigt ökar chansen att du misslyckas avsevärt, särskilt om du inte har pengar tillgängliga att förlora. 

Fokusera istället på grunderna och se till att få snurr på karusellen innan du hoppar på nya saker. Se till att en eller några få produkter har hög kvalité och gå sen vidare därifrån. Lyckas du med dessa produkter, då kan du expandera!

Alla företag har olika behov och förutsättningar. Det betyder att finansieringen ditt företag behöver helt beror på vilken typ av bransch du vill arbeta inom, och hur du vill bedriva företaget. Se över kostnaderna innan du börjar. 

Har du sett över dina kostnader och är redo att köra igång kommer nästa steg - se över din affärsplan. Även om du har sett över dina kostnader, finns det en del strategier du kan tillämpa för att minska dem.

Hur mycket pengar får man tjäna innan man måste starta företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Vilka risker finns med handelsbolag?

I ett aktiebolag har du som ägare i princip inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. Skulle aktiebolaget gå omkull blir aktierna i bolaget värdelösa. Det är den förlust du som aktieägare gör.

När det gäller mindre aktiebolag är det dock väldigt vanligt att ägaren går i borgen för företagets lån, leasingavtal, hyresavtal, osv. Särskilt gäller detta om bolaget har ett lågt aktiekapital som exempelvis på miniminivån 25 000 kr.

Det finns också regler om ansvarsgenombrott för skatter och avgifter. Om du som företrädare för ett aktiebolag inte ser till att aktiebolagets skatter och avgifter blir betalda i tid, kan du bli personligt betalningsansvarig för dessa. Staten har alltså en rejäl hållhake även på dig som har aktiebolag, och därför försätts många aktiebolag i konkurs inför exempelvis förfallodagar för moms, F-skatt och uppbörd.