:

Måste barn ha personbevis för pass?

Innehållsförteckning:

 1. Måste barn ha personbevis för pass?
 2. Vad behöver man för att skaffa pass till barn?
 3. Kan barn resa med personbevis?
 4. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 5. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 6. När behövs ett personbevis?
 7. Kan man skaffa nationellt id-kort till barn?
 8. Hur mycket kostar pass barn?
 9. Kan barn resa utan pass inom Sverige?
 10. När får man sitt barns personnummer?
 11. Vad behöver man för att resa utomlands med barn?
 12. Kan man få personbevis digitalt?
 13. Hur mycket kostar id-kort för barn?
 14. Vad kostar nationellt id-kort för barn?
 15. Måste båda föräldrarna vara med när barn gör pass?

Måste barn ha personbevis för pass?

Kan jag få ut ett personbevis på mitt barn i e-tjänsten?

I vår e-tjänst kan du bara beställa personbevis för dig själv. För att beställa ett personbevis för ditt barn kan du antingen använda vår tjänst Hitta och hämta rätt personbevis eller ringa oss på 0771–567 567. I båda fallen skickas personbeviset via post.

Vad behöver man för att skaffa pass till barn?

Tidigare åkte barnen med på föräldrarnas pass, men det gäller inte längre. Nu måste alla ha eget pass, även de små spädbarnen. Att som vuxen svensk medborgare ansöka om pass är enkelt, men det är lite krångligare med barnens pass.

Om barnet har två vårdnadshavare bör båda vara med när ansökan görs på plats på polisstationen. Båda måste signera ansökan.

Om båda inte kan vara med måste en fullmakt från den vårdnadshavare som inte är med finnas.

Kan barn resa med personbevis?

Vid gränskontrollen kontrolleras även barns resehandlingar.

En minderårig nordisk medborgare (under 18 år) som reser med sin vårdnadshavare behöver ingen id-handling om du som vårdnadshavare har giltiga resehandlingar och kan visa att du är barnets vårdnadshavare. Kom bara ihåg att undantaget endast gäller nordiska medborgare och inte om ditt barn reser med mor- eller farföräldrar. Då måste det uppvisas giltig resehandling för barnet.

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Går det att ta reda på vem som är pappa till barnet redan när barnet ligger i magen? 

Det går att ta reda på faderskap redan när barnet är i magen. Men oftast sker det när barnet är fött. De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. Kommunen har ansvar att reda ut vem som är pappa till barn som är under 18 år.

När behövs ett personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Kan man skaffa nationellt id-kort till barn?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Hur mycket kostar pass barn?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan barn resa utan pass inom Sverige?

Om du reser inom Schengenområdet kan du om du är medborgare i ett Schengenland välja mellan att ta med antingen ditt pass eller ett nationellt id-kort. Ett utgånget pass, ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort räcker inte som id-handling.

Observera att vissa flygbolag ändå kan kräva att du visar upp ditt pass vid incheckning. Eftersom flygbolagen kan ha egna bestämmelser om vilka identitetshandlingar de godkänner är det bra att kontrollera med sitt flygbolag om de kräver pass.

När får man sitt barns personnummer?

Med begreppet EU-medborgare menar Migrationsverket också medborgare i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge som också omfattas av den fria rörligheten inom EU. Medborgare i länder inom EU och EES behöver inte uppehållstillstånd för att bo i Sverige.

Ett barn blir svensk medborgare från födseln om någon av föräldrarna är svensk medborgare oavsett var barnet föds.

Vad behöver man för att resa utomlands med barn?

För att flygresan gå så smidigt som möjligt är det bra att anpassa resan efter den lilla. Tänk på att se över vilken tid ni ska resa, boka gärna platserna längst fram för extra benutrymme, fundera över om det är mest praktiskt om barnet ska sitta i knäet eller ha en egen sittplats, packa ner mellanmål som du vet att ditt barn kommer att äta, ha med barnets snuttis, napp och leksak för trygghet och något att leka med.

Ju mer förbered du är desto lättare blir resan.

Kan man få personbevis digitalt?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Hur mycket kostar id-kort för barn?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Vad kostar nationellt id-kort för barn?

Du får dessverre ikke svar på tilbakemeldingen din. Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Kontakt politiet på telefon, e-post eller ved å møte opp.

Måste båda föräldrarna vara med när barn gör pass?

Du får dessverre ikke svar på tilbakemeldingen din. Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Kontakt politiet på telefon, e-post eller ved å møte opp.