:

Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?
 2. Vad är skillnaden mellan äkta och oäkta bostadsrättsförening?
 3. Hur vet man om en förening är äkta eller oäkta?
 4. Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?
 5. Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?
 6. Kan man köpa en bostadsrättsförening?
 7. Hur beskattas vinst vid försäljning av andel i äkta bostadsrättsförening?
 8. Får en bostadsrättsförening gå med vinst?
 9. Vem äger en förening?
 10. Varför får inte brf dra av moms?
 11. Hur vet man om en bostadsrättsförening är bra?
 12. Får en brf gå med vinst?
 13. Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?
 14. Varför får inte BRF dra av moms?
 15. Hur mycket lån bör en bostadsrättsförening ha?

Hur vet man om det är en äkta bostadsrättsförening?

Skatteverket betecknar äkta bostadsrättsföreningar för privatbostadsföretag. Privatbostadsföretag är de ekonomiska föreningar eller aktiebolag som har som huvudsakligt syfte att förse bostäder åt sina medlemmar eller delägare för så kallad “kvalificerad användning”. Med kvalificerad användning syftar man på bostadsrätter samt gemensamma utrymmen såsom trappor och hissar som används av fysiska personer.

För att räkna ut om privatbostadsföretaget till klart övervägande, alltså minst 60 %, tillhandahåller bostadsrätter åt sina medlemmar måste en besiktning av alla bostadsrätter ske. Detta för att kunna beräkna brukshyresvärdet av bostadsrätterna. När man räknar ut brukshyresvärdet av bostadsrätterna inkluderar man även brukshyresvärdet för de gemensamma ytor som behövs för bostadsrätterna ska kunna bebos, exempelvis trappor och hissar.

Tänk på! För att avgöra om det är en äkta bostadsförening genomförs en inspektion där bruksvärdeshyran av bostadsrätterna måste vara 60% av hela husets bruksvärde.

Vad är skillnaden mellan äkta och oäkta bostadsrättsförening?

Vilka skillnader finns mellan en äkta och en oäkta bostadsrättsförening?

En äkta bostadsrättförening ska till 60 procent bestå av privatägda bostadsrättslägenheter. I en oäkta bostadsrättsförening kommer minst 40 procent av intäkterna från hyreslägenheter eller hyreslokaler. En oäkta bostadsrättsförening betalar mer skatt än en äkta förening.

Hur vet man om en förening är äkta eller oäkta?

För att förstå skillnaden mellan oäkta och äkta bostadsrättsföreningar måste vi först gå igenom vilka olika typer av enheter som en bostadsrättsförening kan innehålla.

Hur beskattas en äkta bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt söker du medlemskap i bostadsrättsföreningen och får då även en ägarandel i den ekonomiska föreningen. Utifrån ditt andelstal i föreningen är du med och delar på eventuell värdetillväxt, men du ska också vara medveten om att du är med och delar på alla föreningens kostnader och ansvaret för föreningens skulder.

En bostadsrättsförening kan utöver sina gemensamma lokaler inneha fyra olika typer av upplåtelser:  

Hur kollar man upp en bostadsrättsförening?

Innan du köper en lägenhet är det viktigt att gå igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning. Kolla föreningens skuldsättning och skuld per kvadratmeter. Om föreningen har en kvadratmetersbelåning på 10 000–15 000 kr/kvm räknas den som högt belånad. Föreningar med högre belåningsgrad än så bör du undvika.

Föreningens skuld har stor påverkan på framtida avgiftshöjningar. Om räntorna går upp, kan de boendes avgifter behöva höjas markant, vilket påverkar din ekonomi samtidigt som dina privata lån kanske blir dyrare.

Kan man köpa en bostadsrättsförening?

”Föreningen godkänner juridisk person” står det numera alltmer sällan i bostadsannonser. Det var annars ofta det första som skvallrade om att en bostadsrätt som säljs ägs av en oäkta bostadsrättsförening.

Om det är en oäkta förening står det i mäklarbeskrivningen, i många fall lite undanskymt. Men det är en stor ekonomisk skillnad att äga en bostadsrätt i en oäkta förening jämfört med en äkta. Anledningen är att de beskattas olika. Är du osäker kan du alltid titta i årsredovisningen om du vill veta om en förening är äkta eller inte. Men inte heller det är en garanti.

Hur beskattas vinst vid försäljning av andel i äkta bostadsrättsförening?

Med privatbostadsföretag menas en ekonomisk förening eller aktiebolag där verksamheten till minst 60 procent består av att tillhandahålla bostäder åt medlemmarna eller delägarna i byggnader som föreningen eller bolaget äger. Ett privatbostadsföretag brukar ofta kallas för en äkta bostadsrättsförening.

Ett bostadsföretag som inte uppfyller kraven för att vara ett privatbostadsföretag räknas som ett oäkta bostadsföretag. Det kan bero på att bostadsföretaget har många lokaler som inte används som bostäder, till exempel butiker eller kontorslokaler. Kontakta bostadsföretaget eller bostadsföretagets förvaltare om du inte är säker på om bostadsföretaget är oäkta eller inte. Du kan också få hjälp av bostadsföretagets senaste årsredovisning. Där framgår det om bostadsföretaget var äkta eller oäkta.

Får en bostadsrättsförening gå med vinst?

[ Annons ]

Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar behöver inte leda till att föreningarna måste höja avgifterna för medlemmarna. Det visar en utredning som FAR och fyra bostadsrättsorganisationer låtit göra.

Vem äger en förening?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Varför får inte brf dra av moms?

Det finns dock vissa situationer inom ramen för föreningens verksamhet då föreningen måste redovisa moms. Att hyra ut parkeringsplatser till andra än de som bor i fastigheten är till exempel momspliktigt. Det räcker med att ha en enda p-plats för uthyrning för att det ska anses momspliktigt.

Om föreningen har egen anställd personal och de totala lönekostnaderna under året överstiger 300 000 kronor ska föreningen uttagsbeskattas. Det innebär att det ska läggas på moms på tjänster som föreningen så att säga utför åt sig själv. Bakgrunden är att staten jämställer dessa föreningar med dem som anlitar entreprenörer.

Föreningen måste även lägga på moms när den

Hur vet man om en bostadsrättsförening är bra?

Årsredovisningen för en bostadsrättsförening (BRF) är en sammanställning av föreningens ekonomiska ställning och resultat från året som gått. Detta redovisas både i ord och i siffror. Det är styrelsen som har ansvar för att sätta ihop årsredovisningen efter ett avslutat räkenskapsår, och den måste sedan behandlas av medlemmarna i föreningen på årsstämman.

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att lämna in en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Enligt lagen måste årsredovisningen innehålla delarna förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella noter.

Får en brf gå med vinst?

A och O är att förstå resultat- och balansräkningen i årsredovisningen.

Resultaträkningen visar föreningens intäkter och kostnader under året. Om intäkterna är större än kostnaderna har föreningen gått med vinst. Men målet är bara att gå runt. Balansräkningen visar föreningens ekonomiska kondition vid årets slut. Tillgångarna är hur mycket pengar föreningen har, skulderna och det som kallas eget kapital talar om hur föreningen finansierat fastigheten.

Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?

En bostadsrättsförening måste alltså inte innehålla lägenheter utan kan även bestå av villor, garage eller radhus som ägs i bostadsrättsform.

I klippet förklarar HSB hur det fungerar att bo i bostadsrätt.

💡 Planerar du att köpa bostad?Helst skall du ha ett lånelöfte klart redan innan du går på visning. En hemsida som vi upplever är väldigt duktiga på lånelöften och erbjuder väldigt fördelaktiga räntor är Lånekoll.se. De kan även hjälpa dig med att förhandla ner räntan på befintliga lån.

Lånekoll jämför bolån och privatlån hos ett stort antal banker åt dig med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och du väljer själv om du vill acceptera något erbjudande eller inte. Det är helt gratis att använda tjänsten och du förbinder dig inte till något när du gör en ansökan.

Varför får inte BRF dra av moms?

Enligt en tidigare regel i momslagen behövde en hyresvärd inte redovisa moms på intäkter för el och vatten från hyresgäster om själva bostadsupplåtelsen är momsfri.

Denna regel har slopats och har ersatts av ny praxis från högsta instans. Den innebär att, om hyresvärden tillämpar individuell mätning av el och vatten och alltså debiterar hyresgästen utifrån faktisk förbrukning ska hyresvärden lägga moms på el och vatten, trots att uthyrningen är momsfri.

Det innebär att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillämpar individuell mätning och upplåter bostäder måste momsregistrera sig. Medan de som inte tillämpar individuell mätning, och där el/vatten ingår i hyran, inte behöver redovisa moms på el/vatten.

Avdrag kan ske för moms på löpande inköp av el och vatten som sedan säljs vidare med moms utifrån individuell mätning. Momsen kan dock inte dras av på el och vatten som används i bostadshusens allmänna utrymmen såsom trapphus och tvättstugor.

Enligt ett avgörande från högsta instans kan fastighetsägaren inte dra av moms på kostnader för installation av anläggningar och ledningar för el eller vatten i bostadshus. Avdrag kan inte ske trots att anläggningarna används för momspliktiga leveranser av el och vatten enligt individuell mätning. Detta gäller med undantag för själva mätutrustningen där momsen kan dras av. Avdrag kan också ske för moms på inköp av tjänster för att löpande läsa av och debitera individuell uppmätt el och vatten.

Momsen kan även dras av för installation av laddstolpar för laddning av elbilar där individuell mätning och debitering av el tillämpas.

Hur mycket lån bör en bostadsrättsförening ha?

Bostadsrättsföreningens ekonomi är mycket viktig eftersom du delar den med alla andra medlemmar i föreningen. Om det händer något som påverkar föreningens ekonomi, som till exempel en omfattande renovering, ett värmesystem som havererar eller vattenskador som ska bekostas av föreningen, kan du riskera att få högre avgift. 

Många tycker att det är svårbegripligt, dessutom att det kan vara pinsamt att fråga. Strunta i det, fråga på bara. Fråga både mäklaren och någon ur föreningens styrelse om hur ekonomin ser ut och vad som är planerat framåt som kan påverka, det handlar ju om ditt livs kanske största affär. Tveka inte heller att ta ytterligare hjälp, kanske kan du fråga en vän som gjort några bostadsaffärer, eller en släkting som är van att läsa årsredovisningar?