:

Vad betalar man i kyrkoskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betalar man i kyrkoskatt?
 2. Hur mycket är kyrkoskatten 2023?
 3. Hur mycket tjänar man på att gå ur kyrkan?
 4. Hur mycket betalar man för Svenska kyrkan?
 5. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 6. Kan man slippa kyrkoavgift?
 7. Hur mycket sparar jag på att gå ur Svenska kyrkan?
 8. Hur mycket tjänar en präst i Svenska kyrkan?
 9. Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 10. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 11. Är kremering gratis?
 12. Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?
 13. Kan man ta bort kyrkoskatt?
 14. Borde man gå ur Svenska kyrkan?
 15. Hur mycket tjänar en pastor i Pingstkyrkan?

Vad betalar man i kyrkoskatt?

Medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar kyrkoskatt i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Kyrkoskatten betalas till den församling som finns på ens egen bostadsort eller bostadsområde. Skatten varierar mellan 1 - 2 procent beroende på församling.

De som flyttat utomlands är frånvarande församlingsmedlemmar i sin gamla församling. I regel betalar de ingen skatt, om de inte är skatteskyldiga i Finland eller får inkomster från Finland.

Kyrkan ersätter staten för kostnaderna för att uppbära kyrkoskatten.

Hur mycket är kyrkoskatten 2023?

Kyrkoskatt, som numera heter kyrkoavgift, är en avgift som du betalar varje år om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften används bland annat till att driva kyrkans församlingsverksamhet, underhålla kyrkobyggnader och täcka kostnader för exempelvis präster, gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet.   

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan den 1 november måste betala kyrkoavgift efterföljande år. Tidigare blev alla automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan när de föddes (om dess föräldrar tillhörde Svenska kyrkan) men detta togs bort år 1996. Numera blir man automatisk medlem när man döps i Svenska kyrkan. Är du osäker på om du är medlem eller inte kan du kontakta din församling.  

Hur mycket tjänar man på att gå ur kyrkan?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur mycket betalar man för Svenska kyrkan?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Läs mer

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Kan man slippa kyrkoavgift?

Har du märkt i deklarationen att du betalar en kyrkoavgift varje år?

Som en medborgare född i Sverige blir du ett medlem automatiskt i Svenska kyrkan- vilket för de mesta betyder att du betalar avgiften. Men att vara ett medlem är helt frivilligt och därför är också kyrkoavgiften frivillig.

Hur mycket sparar jag på att gå ur Svenska kyrkan?

Fyll i ditt personnummer och signera online så skickar vi in rätt blanketter till din församling utifrån aktuella uppgifter i folkbokföringsregistret.Inom cirka en vecka får du en bekräftelse från Svenska kyrkan.

Tjänsten är helt gratis och skulle du ångra dig kan du närsomhelst gå med igen utan kostnad.

Hur mycket tjänar en präst i Svenska kyrkan?

En Präst i Sverige tjänar i snitt 46 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Präst arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Hur mycket pengar sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Att gå ur kyrkan är ett sätt att spara pengar. De allra flesta i Sverige är medlemmar i Svenska kyrkan. Man betalar en kyrkoavgift varje år som ligger på mellan 1-2% av årsinkomsten och dras på skattesedel. Det betyder att man betalar i snitt 1 000 kr på varje 100 000 kr som man har tjänat.

Om man inte är troende eller stödjer kyrkans arbete så kan man begära utträde ur svenska kyrkan. Att gå ur Svenska kyrkan är GRATIS. Se upp för företag som tar betalt för nåt så enkelt som att ladda ner, skriva ut, signera och returnera blanketten till den lokala församlingen.

Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Är kremering gratis?

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år
 • gravsättning
 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Kan man ta bort kyrkoskatt?

Avgörande för kyrkoskatten är om du har varit medlem i kyrkan vid utgången av det föregående året. Kyrkoskatt betalas alltså inte för det år då du blivit medlem, utan först för det följande året.

Också utträde ur kyrkan påverkar kyrkoskatten först följande år. För att slippa betala kyrkoskatt nästa år måste du lämna in en anmälan om utträde senast på kalenderårets näst sista dag.

Borde man gå ur Svenska kyrkan?

En undersökning 2004 (Dagen 2004) visade att var fjärde av Svenska Kyrkans drygt sju miljoner medlemmar ibland funderade på att gå ur kyrkan. Året innan hade 53 000 personer begärt utträde. Den här artikeln beskriver argument för och mot att lämna Svenska Kyrkan, konsekvenserna av att gå ur och beskriver hur man går tillväga. Syftet är inte att propagera för att lämna Svenska Kyrkan, det är ett beslut som är upp till var och en att fatta, men att försöka belysa de funderingar man kan ha när man går i tankar på att lämna kyrkan.

Enkelt kan man säga att det enda du förlorar på att lämna Svenska Kyrkan är rätten till en kristen begravningsceremoni och kyrklig vigsel. Kyrkan kan tillåta att du, mot avgift, får tillgång till dessa ceremonier. Övriga kostnader i samband med begravning samt rätten till en begravningsplats betalas av den obligatoriska begravningsavgiften som alla skattebetalare bidrar till, oavsett om de är medlemmar i Svenska Kyrkan eller inte. Kyrklig vigsel har du rätt till om minst en av de blivande makarna är medlem i Svenska Kyrkan. Du får inte heller vara med i konfirmationsakten om du inte är medlem i Svenska Kyrkan, men det går bra att delta i konfirmationsundervisningen (det så kallade konfirmationsarbetet) och konfirmationsceremonin. Man kan bli medlem i Svenska Kyrkan under konfirmationsarbetet om man väljer att bli konfirmerad.

Hur mycket tjänar en pastor i Pingstkyrkan?

Ta reda på vad medellönerna för Präst och pastor är inom både privat och offentlig sektor 2022.

Baslik