:

Hur lång tid tar det att göra en hindersprövning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det att göra en hindersprövning?
 2. Hur mycket kostar en hindersprövning?
 3. Kan man gifta sig innan hindersprövning?
 4. Vad ska man göra efter hindersprövning?
 5. Kan man skynda på hindersprövning?
 6. Kan man gifta sig utan hindersprövning?
 7. Kan man skicka in hindersprövning digitalt?
 8. Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?
 9. Kan man gifta sig spontant?
 10. Får man skaffa barn med sin kusin i Sverige?
 11. Vilka släktingar får man inte gifta sig med?
 12. När får man inte gifta sig?
 13. Hur vet man att man är inavel?
 14. När förbjöds Kusinäktenskap?
 15. Kan man gifta sig med sin farbror?
 16. Hur får man en hindersprövning?
 17. Vilken blankett får man vid hindersprövning?
 18. Hur ska ni ansöka om hindersprövning före vigseln?

Hur lång tid tar det att göra en hindersprövning?

Om ni båda är svenska medborgare och ska gifta er i Sverige gäller följande:

Innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns tre äktenskapshinder:

Hur mycket kostar en hindersprövning?

Den som planerar att gifta sig i sommar gör klokt i att ansöka om hindersprövning redan nu. Det kostar ingenting och görs hos Skatteverket. Handläggningstiden är normalt två veckor, men kan bli längre om många söker samtidigt. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

– Antalet hindersprövningar har ökat kraftigt i vår. Det är nästan 35 procent fler som sökt hindersprövning i april i år jämfört med april i fjol. Många flyttade fram sina bröllop under pandemin, och nu verkar det finnas en uppdämd längtan att gifta sig, säger Vjera Catovic, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Kan man gifta sig innan hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Vad ska man göra efter hindersprövning?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Kan man skynda på hindersprövning?

Hindersprövning är en statligt genomförd undersökning för att säkerställa att två personer kan ingå äktenskap. Under en hindersprövning undersöks ifall de som ska gifta sig är över 18 år, inte redan är gifta, samt att de inte är nära släkt. En hindersprövning görs enligt lag alltid innan giftermål i Sverige.

Är två personer släkt i rakt upp- eller nedstigande led får de inte lov att gifta sig enligt svensk lag.

Är de däremot halvsyskon är giftermål tillåtet, dock inte utan särskilt tillstånd från Länsstryrelsen. Kusiner får däremot lov att gifta sig utan att ansöka om annat än hindersprövning.   

Ni bör ansöka om hindersprövning senast en månad innan bröllopet men gärna så tidigt som möjligt. Ni kan som tidigast ansöka om hindersprövning 4 månader innan bröllopet eftersom intyget inte är giltigt längre än så.

Anledningen till att ni bör söka åtminstone en månad innan vigseln är främst på grund av skatteverkets handläggningstider (som kan variera något).

Dessutom vill vissa anordnare av vigslar, till exempel kommuner, ha in intyget om hindersprövning en tid (vanligtvis 14 dagar) innan den planerade vigseln om ni tänker gifta er borgerligt.

Det finns ett par olika sätt att ansöka om hindersprövning hos skatteverket. 

Kan man gifta sig utan hindersprövning?

Välkommen till vigsel i Svenska kyrkan och Genarps församling.

Tid för vigsel bokar ni via vår expedition antingen via telefon eller ett personligt besök. Prästen som ska viga er kommer sen att ta kontakt med er för ett så kallat vigselsamtal.

Kan man skicka in hindersprövning digitalt?

Ansök om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och skicka eller lämna den till Skatteverket. Beroende på er situation kan ni också behöva lämna in dokument som bevisar att ni får ingå äktenskap.

Följande regler gäller beroende på vilken av situationerna ni befinner er i:

Om ni båda är folkbokförda i Sverige kan ni ansöka om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880. Skriv under blanketten och skicka eller lämna den till Skatteverket i original.

Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?

Hej, Svaret på din fråga är ja, förutsatt att båda är 18 år fyllda. Det finns ganska få begränsningar för vilka som kan gifta sig: Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda skäl. Personer som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon får ej ingå äktenskap. Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §. Adoptivförhållande jämställs med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §. Slutligen får ej heller den som är gift eller partner i ett registrerat partnerskap ingå äktenskap. Med vänliga hälsningar

Kan man gifta sig spontant?

Drop in-vigsel är som det låter – en variant av bröllop där paren inte i förväg behöver planera. Allt blir bestämt på plats.

Eller helt hundra procent spontana är det knepigt att vara. Ni behöver nämligen i förväg ha beställt hindersprövning från Skatteverket. Utan giltig hindersprövning kan inte prästen viga giftassugna par. Så lite framförhållning behöver ni!

Får man skaffa barn med sin kusin i Sverige?

I majoritetsbefolkningen är kusinäktenskap väldigt ovanligt. Men, som Starck påpekar, har i dag ”en väsentlig andel av befolkningen ursprung i länder där kusingifte är vanligt”. 

Mellanöstern och Nordafrika, för att vara exakt. I flera länder i arabvärlden utgör kusingiften runt 30 procent av alla äktenskap, enligt en studie från 2009. Det gäller för både Irak och Syrien, två länder med en tämligen stor diaspora i Sverige.

Att föräldrar som till viss del delar DNA löper högre risk att få barn som lider av genetiska sjukdomar är knappast förvånande. Kusiner delar 12,5 procent av sina gener, och om släkten har en tradition av kusingifte kan den siffran vara ännu högre. Ändå är frågan känslig. 

Vilka släktingar får man inte gifta sig med?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

När får man inte gifta sig?

Om ni båda är svenska medborgare och ska gifta er i Sverige gäller följande:

Innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns tre äktenskapshinder:

Hur vet man att man är inavel?

I många kulturer anses kusingifte (inavel) oacceptabelt, och det finns ofta regler och lagar mot att nära släktingar får gifta sig med varandra. Detta har bl.a. sitt ursprung i det medicinska (genetiska) argumentet att barn från nära släktingar är mer benägna att födas med s.k. recessiva genetiska tillstånd. I vissa delar av världen – bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien – är kusingifte dock fortfarande en vanligt förekommande tradition som utövas av en relativt stor andel av befolkningen, av diverse anledningar (relaterade till bl.a. arvsrätt och ekonomisk säkerhet). Detta har lett till att vissa beslufattare i dessa regioner infört lagstiftning som betonar att släktingar ska söka genetisk screening, för att därmed försöka bekämpa den lokala ökade förekomsten av recessiva tillstånd, samt även öka medvetenheten om farorna med kusingifte.

Det finns alltså en stark koppling mellan kusingifte och en ökad risk för genetiska störningar hos barn, men varför? Anledningen till detta ligger i hur vi ärver vår arvsmassa (vårt DNA) från våra föräldrar, i kombination med enkla sannolikhetslagar. Så här går det till: vårt DNA (våra gener) är organiserat i stora bitar som kallas kromosomer. Vi har totalt 46 kromosomer, som kommer i 23 par. Man ärver ett av varje par från sin mamma och ett av varje par från sin pappa. Men när man ärver dessa kromosomer från sina föräldrar, så blandas de lite slumpmässigt. Detta innebär att varje gång föräldrar skaffar barn så kommer deras DNA att blandas på lite olika sätt. Det är därför två syskon kan vara så olika – de har ärvt olika delar från respektive förälder, trots att de båda ärvt exakt hälften från varje.

När förbjöds Kusinäktenskap?

Många länder i Arabvärlden har bland de högsta nivåerna av kusinäktenskap i världen, med andelar som varierar mellan 20 och 50 procent av alla äktenskap och äktenskap mellan kusiner i första led är vanliga med genomsnitt på mellan 20 och 30 procent.[5]

Minst hälften av alla arabiska äktenskap i Mellanöstern är kusingiften mellan antingen kusiner eller nästkusiner. Bortom kusinäktenskap är äktenskap inom klanen vanliga i Gulfstaterna och klanmedlemmar är vanligen släktingar.[6]

Kan man gifta sig med sin farbror?

Feedback arkiv → Feedback 2017

Några av de intressantaste frågorna vi får här handlar om ämnet genetik. Det är ett spännande och ganska nytt område inom vetenskapen. Många vill veta hur det kan påverka vår förståelse av skapelsetron. Idag lyfter vi fram två frågor som besvaras av Dr Robert Carter, på CMI-US.

Hur får man en hindersprövning?

Vid hindersprövningen får man en blankett (klicka på bilden t.h. för att ladda ner eller skriva ut) där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register.

Vilken blankett får man vid hindersprövning?

Vid hindersprövningen får man en blankett (klicka på bilden t.h. för att ladda ner eller skriva ut) där man intygar på heder och samvete att man är oförhindrad att ingå äktenskap. Skatteverket kontrollerar uppgifterna på blanketten mot sitt register. Hittar man inga hinder utfärdar man ett intyg om att hindersprövning ägt rum.

Hur ska ni ansöka om hindersprövning före vigseln?

Före vigseln – hindersprövning Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ni ansöker genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.