:

Vad är skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?
 2. Vad krävs för att få underhållsbidrag?
 3. Är underhåll Inkomstbaserat?
 4. Hur mycket ska en förälder betala i underhåll?
 5. Måste pappan betala underhåll?
 6. Hur mycket är underhållsbidrag 2023?
 7. När ska man inte betala underhållsbidrag?
 8. Måste man betala underhåll om man inte har inkomst?
 9. Vad händer om pappan vägrar betala underhåll?
 10. Måste en pappa betala underhåll?
 11. När pappan vägrar betala underhåll?
 12. Vad ingår inte i underhåll?
 13. Får man både barnbidrag och underhållsbidrag?
 14. Kan man bli tvingad att betala underhåll?
 15. Kan man slippa betala underhåll?

Vad är skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?

Ett underhållsbidrag är det den ena föräldern betalar den andra för att täcka för barnets levnadskostnader. Underhållsbidrag betalar den ena föräldern till den andra när barnet spenderar mer tid hos en av er. På det sättet jämnar ni ut det ekonomiska ansvaret för barnet. Hur mycket underhållsbidrag den ena föräldern betalar beror på hens ekonomi och vad barnet har för behov. Bidraget ska täcka kostnaderna för barnets kläder, mat, skolavgifter, eventuella fritidsaktiviteter och liknande. Hos Försäkringskassan kan du räkna ut hur mycket underhållsbidraget kommer att landa på.

Vad krävs för att få underhållsbidrag?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Är underhåll Inkomstbaserat?

Var här i många år, flera befattningar. Det är en mycket sjuk arbetsplats och de flesta som stannar länge blir förr eller senare sjuka. Det är en djupt inskränkt arbetsplats där mobbing, missbruk och sexuella trakasserier inte tas på allvar men är många medarbetares vardag. Detta genomsyrar också hur man granskar företag och privatpersoner. Man drivs av avundsjuka på olika nivåer, fördomar, och egocentrism. Det är inte trevligt. Skattebetalare borde få insikt i hur skatteverket sköts, det är inte bra. Olagligheter pågår, där medarbetare vid högre befattning kan ge dispens till företag som de känner privat m.m. Jag har sett det. Cheferna är riktigt inkompetenta och det är en konstig, mobbing och rädsle-styrd organisation. Kan inte rekommendera.

Hur mycket ska en förälder betala i underhåll?

I detta blogginlägg ska vi förklara vad underhållsbidrag är för något och hur man beräknar underhållsbidraget. Det är ganska så krångligt att beräkna underhållsbidrag, och därför är det alltid bra att kontakta en advokat som hjälper Dig med beräkningen och rätten att få ut ett underhållsbidrag avseende Ditt eller Dina barn.

När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den föräldern barnet inte bor hos betala för delar av barnets omkostnader. Det är detta som man juridiskt kallar för underhållsbidrag. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader. Det avgörande är att barnet bor hos endast en av föräldrarna, om barnet bor växelvis, d.v.s. lika mycket, hos båda föräldrarna utgår normalt sett inget underhållsbidrag. Om det är stora skillnader i inkomster mellan föräldrarna kan det dock även i dessa fall utgå underhållsbidrag. Det har ingen betydelse för underhållsskyldigheten om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad om barnet.

Måste pappan betala underhåll?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina barns pappa måste betala underhåll för barnen eller ej, då han saknar ekonomiska medel. Regler kring detta finns i Föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 2 § FB har barnets vårdnadshavare ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov som listas i 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska även svara för att barnet får en tillfredsställande försörjning.

Hur mycket är underhållsbidrag 2023?

Från och med 1 februari höjs index för underhållsbidrag med 8 procent. Det kommer att beröra de föräldrar som själva kommit överens om underhåll.

Indexhöjningen påverkar avtal och domar om underhållsbidrag som kommit till före den 1 november 2022 och är fastställda i svenska kronor.

När ska man inte betala underhållsbidrag?

Familj & barn

Min pappa flyttat utomlands och lämnat min familj i Sverige. För att få ekonomisk stöd ansökte jag underhållsstöd då min mamma valde att skilja sig efter att min pappa har varit borta i ett helt år, därmed uteblev hon ensam mamma med mig och lilla syster. Men underhållsstödet gjorde min pappa skyldig och han är inte medveten över denna skuld och vi kan inte kontakta honom heller. Vad händer sen och vem betalar skulden?

Måste man betala underhåll om man inte har inkomst?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad händer om pappan vägrar betala underhåll?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Måste en pappa betala underhåll?

Verktyget fungerar bara om alla barn som ska ha underhållsbidrag bor hos samma förälder. Det fungerar inte om ni har flera barn tillsammans och vissa bor hos dig och vissa hos den andra föräldern. Det fungerar inte heller om barnet eller barnen bor ungefär lika mycket hos er båda, det som kallas växelvist boende. Om det är aktuellt med underhållsbidrag i dessa situationer måste ni beräkna underhållsbidraget själva.

Barnet bor hos båda föräldrarna – växelvist boende

Om du eller ni har frågor om beräkningen av underhållsbidrag finns också möjlighet att få stöd genom ett webbmöte med en handläggare på Försäkringskassan. Det kan till exempel vara om ni inte kan använda beräkningsverktyget.

När pappan vägrar betala underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen är en förälder underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Huruvida föräldern har vårdnad eller umgänge med barnet har ingen betydelse, utan alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten för en förälder som aldrig har barnet boende hos sig kan uppfyllas på två sätt, antingen genom att föräldern betalar underhållsbidrag direkt till boendeföräldern (föräldern som barnet bor hos), eller att föräldern retroaktivt krävs på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till boendeföräldern och barnet. Vanligtvis är det ekonomiskt bättre för boendeföräldern och barnet att erhålla underhållsbidrag.

Vad ingår inte i underhåll?

Det är bra att ha ett skriftligt avtal. Då blir det tydligt för alla vad som gäller. Använd gärna vår mall. Den finns i tre versioner: en för barn under 18 år, en för barn som har fyllt 18 och en där man anger att en förälder som har barnet hos sig ibland kan få göra ett visst bestämt avdrag från underhållsbidraget. Avtalet är en överenskommelse mellan er föräldrar och ska inte skickas till Försäkringskassan.

Får man både barnbidrag och underhållsbidrag?

Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågan om underhållsbidraget och hur stort det ska vara. Det är du som har barnet boende hos dig som kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är barnet som ansöker men du som förälder är ombud för barnet.

Frågan om underhållsbidrag kan också väckas i samband med, eller påbörjas senare, i ett mål om skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge. Då är det du som vill att underhållsbidraget ska betalas ut som är part i målet, och inte barnet.

Kan man bli tvingad att betala underhåll?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Underhållsstöd – när en förälder inte betalar

Kan man slippa betala underhåll?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies