:

Vad kostar en elbil i förmånsvärde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en elbil i förmånsvärde?
 2. Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?
 3. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 4. Vilka bilar har bäst förmånsvärde?
 5. Har elbilar lägre förmånsvärde?
 6. Varför är förmånsbil så dyrt?
 7. Vilken elbil har bäst förmånsvärde?
 8. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 9. Är det lönt att ha förmånsbil?
 10. Vilka elbilar har lågt förmånsvärde?
 11. Är det lägre förmånsvärde på elbil?
 12. Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?
 13. Vilken bil är billigast att ha som förmånsbil?
 14. Hur mycket dras på lönen förmånsbil?
 15. Får min fru köra min förmånsbil?

Vad kostar en elbil i förmånsvärde?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.

Vilka bilar får sänkt förmånsvärde 2023?

När en anställd tar del av en förmånsbil uppstår det alltså en beskattningsbar förmån. Det betyder att du är skyldig att betala inkomstskatt på det värde som bilen representerar, det vill säga dess förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas ut schablonmässigt, alltså enligt en fast mall med förutbestämda belopp. Det hela är ordentligt krångligt, men mer om det längre ner.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det råder ingen tvekan om att Johan Sjögren på Volkswagen Finans kan sina tjänstebilsfrågor och för att alla ska få ta del av hans kunskaper så kommer här hans tankar kring de fyra viktigaste tjänstebilsfrågorna inför 2023.

1. Hur påverkas mitt förmånsvärde för 2023

Vilka bilar har bäst förmånsvärde?

Men vad krävs då för att elbil som förmånsbil ska bli en bra idé för mig som privatperson? Enligt Stefan Tokics, ansvarig för inköp och prissättning på Danske Bank, är det första du behöver göra att tänka igenom om det är praktiskt för dig att ha en elbil. Framförallt behöver du tänka igenom vad du har för möjligheter att ladda i vardagen, för om det är komplicerat kan en elbil bli en både dyr och krånglig affär.

Har elbilar lägre förmånsvärde?

För dig som kör tjänstebil till jobbet, kan det vara fördelaktigt att veta hur förmånsvärdet skiljer sig för dig som kör elbil eller bil som drivs på fossila bränslen som bensin eller diesel. Många använder tjänstebil i arbetet för att ha möjlighet att ta sig främst till jobbet eller till och från möten, därför erbjuder många arbetsgivare tjänstebil. Med en förmånsbil finns möjligheten att använda bilen både i arbetet och i privat bruk, vilket är den största skillnaden mellan tjänstebil och en förmånsbil. Arbetsgivaren står som ägare för en tjänstebil och betalar samtliga kostnader för fordonet. Det finns undantag i reglerna för att köra en tjänstebil privat, men körsträckan får inte överskrida 100 mil eller 10 körtillfällen per år, enligt Skatteverket. 

För det mesta har det ansetts vara fördelaktigt för den anställda att köra en förmånsbil istället eftersom företaget står för kostnaden av bilen och den anställde endast för beskattningen av den. Om den anställde har behov av en bil i privatlivet är en förmånsbil ett mindre kostsamt alternativ än att ha både tjänstebil och privatbil.  

Trots att den mest körde tjänstebilen idag är en fossildriven bil, så kan man se en tydlig och fortsatt minskning av detta. Allt fler väljer att hellre köra en elbil som tjänstebil. Från föregående år har det redan skett en 10% förändring i hur många som väljer en dieselbil före en miljöbil och i år 2022 är det nere på 40% enligt LeasePlans årliga tjänstebilsundersökning. Från 2015 då 90% av tjänstebilarna var dieselbilar har det skett en tydlig förändring på marknaden. Volvo är fortfarande den populäraste tjänstebilen men Tesla tar hem en första plats när det kommer till nöjdaste förarna, med 4,4 i helheltbyg av 5 ligger de i toppen för tredje året i rad.

Varför är förmånsbil så dyrt?

Värdet på förmånen att ha tjänstebil via arbetsgivaren beräknas enligt en schablon som nu görs om så att samma modell gäller alla bilar oavsett värde.

– Nu får man en rak modell som gäller alla nya bilar. För de dyraste bilarna blir det lite lägre förmånsvärde men det blir högre för de allra flesta, säger Yngve Gripple.

Syftet med förändringen är, enligt regeringen, att kostnaderna för en tjänstebil mer ska likna kostnaden för att äga en bil privat. Hittills har förmånen beräknats på ett värde som många gånger ligger rejält under marknadsvärdet på bilen.

Vilken elbil har bäst förmånsvärde?

Förmånsvärde för elbil, likt alla typer av tjänstebilar, är ett värde som Skatteverket sätter på förmånen att använda tjänstebilen för privat bruk. Använder du bilen privat vid mer än 100 mil eller 10 tillfällen per år räknas bilen som en förmån som du måste skatta för.

Förmånsvärdet för elbilen beräknas utifrån ett schablonbelopp där bland annat bilens nyvärde, extrautrustning och fordonsskatt påverkar. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön när din skatt räknas ut.

Elbilar har generellt sett lägre förmånsvärde än fossildrivna bilar. Detta är delvis på grund av att regeringen vill uppmuntra användningen av elbilar för att minska utsläppen av växthusgaser. Förmånsvärdet görs i form av ett schablonbelopp på upp till max 50 procent av bilens nyvärde.

För miljöbilar, alltså elbilar och gasbilar, som tas i trafik efter den 1 juli 2022 ska förmånsvärdet sättas ned med ett schablonbelopp istället för till närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

När lönar det sig att ha förmånsbil?

Till att börja med finns det några frågor som du kan ställa dig själv:

En annan sak att ta i beaktande är att halva momsen får lyftas vid leasing av förmånsbil men köper företaget en bil får ingen del av momsen lyftas. Som privatperson är momsen alltid en kostnad. Naturligtvis spelar även likvidtillgången en stor roll.

Är det lönt att ha förmånsbil?

Med hjälp av en bil kan du balansera arbetslivet och underlätta stressen från tungt ansvar på jobbet.

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Skatteverket har specificerat regler för vad som gäller kring tjänstebilar och förmånsbilar. Du som använder en tjänstebil privat måste föra körjournal för att påvisa att den enbart används i tjänsten. Hur vida din tjänstebil ska beskattas avgörs baserat på två parametrar.

 • Avverka 100 mil eller fler privat per år
 • Bilen används privat fler än 10 gånger årligen

Vilka elbilar har lågt förmånsvärde?

År 2022 har flera populära elbilar fått sänkt förmånsvärde genom att beräkningssättet har uppdaterats. Detta har gjorts för att gynna mindre och billigare elbilar i motsatsen till större och dyrare modeller. Anledningen är att man vill att förmånsvärde ska bli mer rättvist, enligt Skatteverket.

Förut jämförde man elbilar med en liknande bensinbil för att räkna fram förmånsvärdet. Från och med 2022 görs istället ett schablonavdrag för elbilar på 350 000 kr men max 50 % av bilens nybilsvärde. Det betyder att om du köper en elbil för 500 000 kr blir det sänkta förmånsvärdet 250 000 kr. Förmånsvärdet för laddhybrid 2022 blir istället 130 000 kr men summan kan bli lägre om Skatteverket önskar att fler ska köpa en renodlad elbil. Även andra typer av miljöbilar som modeller som drivs av annan gas än gasol och vätgas får 100 000 kr i nedsättning. Med det nya förmånsvärdet för elbil räknar man med att skatteintäkterna minskar med ca 10 miljoner kronor under 2022.

Om du får en tjänstebil från din arbetsgivare som innebär att du kan ta dig till och från möten, arbetsplatsen och andra platser så gör du besparingar i förhållande om du köpt bilen privat. Denna besparing kallas för förmånsvärde och mellanskillnaden betalar du skatt på.

Ofta blir det billigare att köra en tjänstebil på många plan. Du får nämligen drivmedlet betalt av din arbetsgivare när körningen sker på arbetstid. Förmånsvärdet för bilen läggs till på den anställdes bruttolön och sedan dras skatten från förmånen direkt.

Är det lägre förmånsvärde på elbil?

År 2022 har flera populära elbilar fått sänkt förmånsvärde genom att beräkningssättet har uppdaterats. Detta har gjorts för att gynna mindre och billigare elbilar i motsatsen till större och dyrare modeller. Anledningen är att man vill att förmånsvärde ska bli mer rättvist, enligt Skatteverket.

Förut jämförde man elbilar med en liknande bensinbil för att räkna fram förmånsvärdet. Från och med 2022 görs istället ett schablonavdrag för elbilar på 350 000 kr men max 50 % av bilens nybilsvärde. Det betyder att om du köper en elbil för 500 000 kr blir det sänkta förmånsvärdet 250 000 kr. Förmånsvärdet för laddhybrid 2022 blir istället 130 000 kr men summan kan bli lägre om Skatteverket önskar att fler ska köpa en renodlad elbil. Även andra typer av miljöbilar som modeller som drivs av annan gas än gasol och vätgas får 100 000 kr i nedsättning. Med det nya förmånsvärdet för elbil räknar man med att skatteintäkterna minskar med ca 10 miljoner kronor under 2022.

Om du får en tjänstebil från din arbetsgivare som innebär att du kan ta dig till och från möten, arbetsplatsen och andra platser så gör du besparingar i förhållande om du köpt bilen privat. Denna besparing kallas för förmånsvärde och mellanskillnaden betalar du skatt på.

Ofta blir det billigare att köra en tjänstebil på många plan. Du får nämligen drivmedlet betalt av din arbetsgivare när körningen sker på arbetstid. Förmånsvärdet för bilen läggs till på den anställdes bruttolön och sedan dras skatten från förmånen direkt.

Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?

Det finns en viss skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil gällande kostnader. Förmånsbilen äger och betalar din arbetsgivare för, men du får förfoga den i princip som om du ägde den själv. Eftersom arbetsgivaren står för kostnaden är det en förmån som du förmånsbeskattas för.

Tjänstebilen äger och betalar din arbetsgivare för med syftet att den bara ska användas i tjänsten. Den hämtas ut på jobbet på morgonen och lämnas tillbaka efter arbetsdagens slut och förmånsbeskattas inte utan ses som ett arbetsredskap. En tjänstebil får köras max 100 mil privat per år, fördelat på 10 tillfällen. Körs mer än 100 mil så ska detta förmånsbeskattas. Källa: Skattemyndigheten.

Vilken bil är billigast att ha som förmånsbil?

Välkommen till en sida helt dedikerad till att hjälpa dig att navigera i tjänstebilsdjungeln. En lågt beskattad bil är naturligtvis eftersträvansvärt, men detta ska inte få tumma på kvaliteten, körupplevelsen eller din förmåga att utföra ditt jobb. Här hittar du artiklar som hjälper dig i jakten på det bästa alternativet för din situation, samt information om möjligheter du kanske inte visste fanns.

Den bästa förmånsbilen i Sverige 2020 är Volkswagen Passat TDI GT Executive 4 motion. Bilen är välutrustad och kostar under 7,5 prisbasbelopp, och alla funktioner som man förväntar sig ska återfinnas i en premiumbil finns tillgängliga likt Apple CarPlay och automatisk avståndsreglering.

Hur mycket dras på lönen förmånsbil?

Reglerna för förmånsbil kan kännas som många och krångliga. Här reder vi ut Skatteverkets regler för bilförmån på ett enkelt sätt, oavsett om du är här i egenskap av anställd eller företagare.

En förmånsbil är en bil som ägs av företaget och som den anställda får använda för privat bruk. Då blir det en form av förmån som just kallas bilförmån och ska beskattas. Det spelar ingen roll om företaget har ett bilabonnemang eller har köpt den kontant ‒ reglerna är ändå samma.

Får min fru köra min förmånsbil?

Jag har en förmånsbil som leasas av mitt aktiebolag och som jag får nyttja privat mot förmånsbeskattning.

Med dagens bensinpris och endast 9.50 i milersättning känns det inte så lockande att genomföra tjänsteresor med den bilen.