:

Hur mycket skatt på utländska aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på utländska aktier?
 2. Måste man deklarera utländska aktier?
 3. Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?
 4. Får man tillbaka utländsk källskatt?
 5. Hur beskattas utländska aktier i ISK?
 6. Hur undviker man skatt på aktier?
 7. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 8. Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?
 9. Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?
 10. Får man ge bort aktier gratis?
 11. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 12. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 13. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 14. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 15. Kan man skänka ett ISK konto?

Hur mycket skatt på utländska aktier?

De senaste åren har intresset för att handla med utländska aktier fullkomligt exploderat. Aktier från Norge, Finland och inte minst USA återfinns bland de mest populära hos spararna. Trots det är det gissningsvis många som missat att såväl Norge som Finland höjde skatten på utdelning så sent som i fjol.

De mest ägda aktierna på utländska börser bland Avanzas kunder.

Måste man deklarera utländska aktier?

De senaste åren har intresset för att handla med utländska aktier fullkomligt exploderat. Aktier från Norge, Finland och inte minst USA återfinns bland de mest populära hos spararna. Trots det är det gissningsvis många som missat att såväl Norge som Finland höjde skatten på utdelning så sent som i fjol.

De mest ägda aktierna på utländska börser bland Avanzas kunder.

Vad ska man tänka på när man köper utländska aktier?

 • Välj kontotyp För utländska aktier kan det med fördel användas kontotypen Kapitalförsäkring. Det är dock möjligt att handla utländska aktier på alla våra handelskonton.Varför kapitalförsäkring för utländska aktier? 
  • Kapitalförsäkring beskattas och deklareras på ett liknande sätt som Investeringssparkonto (ISK) med schabloner på kontovärdet och insättningar. Enkelt och smidigt! Detaljer om beskattningen kan du läsa här.
  • En av de stora fördelarna med Kapitalförsäkring är att Avanza Pension, som står som ägare för alla kapitalförsäkringar, hanterar och begär återbetalningen (avräkningen) av utländsk källskatt som dras vid utdelningar på utländska aktier. Supersmidigt för du behöver då inte själv hantera eller begära tillbaka källskatten. Vad som gäller för återbetalning av källskatt på ISK kan du läsa om här.
  • Nyhet! Den största fördelen (en härlig nyhet från januari 2023) med kapitalförsäkring är att återbetalningen av utländsk källskatt sker årsvis – helt automatiskt! Tidigare har man tålmodigt behövt vänta de tre åren som Skatteverket tar på sig att återbetala skatten till Avanza Pension – men nu gör vi det bättre för våra kunder som får tillbaka skatten varje år och ligger själva ute med pengarna under tiden. Då kan du som kund återinvestera skatten direkt och möjliggöra avkastning under tiden. Hur bra?! Här kan du läsa alla detaljer.
 • Hur mycket källskatt har du betalt? Om du är nyfiken på hur mycket källskatt du betalt hos oss genom åren kan du själv gå in och kika på det. I både app och på sajt loggar du in och går till Min Ekonomi -> Transaktioner -> Filter -> Välj konton och tidsperiod -> Transaktiontyp -> Utländsk källskatt. Där kan du dels se skatt för respektive aktie och en summering. Smidigt!
 • W-8BEN W8-vad? Innan du kan handla med amerikanska aktier behöver du ha ett godkänt W8-BEN-avtal. I det avtalet intygar du att du betalar skatt (skattehemvist) i ett land som har ett särskilt skatteavtal med USA. Då blir bland annat skatten på utdelningar endast 30% istället för 45%, bra va? För kanadensiska aktier behöver du signera ett avtal från kanadensiska börsen, s.k. CEG. För resterande länder krävs inga särskilda avtal.

Får man tillbaka utländsk källskatt?

Nordnet är registrerad förvarare gentemot finska skatteverket. Detta innebär att Nordnet kan ge nedsatt källskatt (15%) på utdelningar från finska bolag i de allra flesta fallen. Undantaget, där du själv behöver kräva tillbaka skatten som dragits för mycket, gäller enbart finska utdelningar som erhållits från aktier som handlas på en ickefinsk lista. Som exempel: Nordea som handlas på Nasdaq Helsinki kommer endast belastas med 15% utländsk källskatt medan Nordea som handlas på Nasdaq Stockholm kommer belastas med 35% utländsk källskatt. Nedan information gäller om det dragits för mycket skatt, d.v.s. 35% istället för 15%.

Om du äger aktier på ett aktie- och fondkonto, ISK eller IPS  Då har du möjlighet att från det finska Skatteverket begära tillbaka de extra 20 % som dras i skatt på utdelningarna. Nordnet har inte möjlighet att begära tillbaka skatten för din räkning.

Hur beskattas utländska aktier i ISK?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Hur undviker man skatt på aktier?

Hur mycket, och på vilket sätt, du betalar skatt på dina aktier beror på vilken sparform du har. Här går vi igenom allt du behöver veta om skatt på aktier.

Det finns olika sätt att handla med aktier och du beskattas olika beroende på vilket konto du har dina aktier på. Här kan du läsa om hur du ska skatta på dina aktier om du har ett ISK, en kapitalförsäkring eller om du handlar på någon typ av aktiekonto.

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och andra värdepapper. Inom ditt ISK kan du köpa och sälja aktier utan att betala skatt vid varje enskild affär.

Istället betalar du en schablonskatt på en viss procent per år. Schablonskatten är baserad på ditt kontos värde, samt hur många insättningar du gjort under året.

Här kan du läsa mer om hur skatten på ISK fungerar

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

5 mars: Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen elektroniskt.

6-10 mars: Du som har digital brevlåda får din deklaration som en pdf-fil dit.

14 mars: Den digitala deklarationen öppnar. Kräver e-legitimation och inloggning på Skatteverkets sajt.

Det viktigaste att tänka på är att vara ute i god tid. Vissa uppgifter, som försäljning av bostad, går att förebereda redan innan Skatteverkets e-tjänster öppnar. Då sparas de på ”mina sidor” och kan hämtas in när det är dags att deklarera.

Det kan vara krångligt att själv räkna ut hur mycket man ska deklarera och vilka avdrag man ska göra.

– Då rekommenderar jag våra e-tjänster, säger Emelie Köhn på Skatteverket.

Det vanligaste avdraget är resor till och från arbetet. I inkomstdeklarationen för 2021 gjorde cirka 780 000 människor reseavdrag med över 21 miljarder kronor, uppger Skatteverket.

– Vi vet att det ofta blir fel när man gör det avdraget, säger Emelie Köhn. 

Viktigt att komma ihåg är att man bara kan göra avdrag om man har resekostnader över 11 000. Ska man göra avdrag för resor med egen bil måste avståndet vara minst fem kilometer och man behöver också göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

– Om man har fått en deklaration så ska man deklarera, säger Emelie Köhn.

Om man skulle glömma att deklarera skickas det ut en påminnelse om att man ska skicka in en deklaration.

Kommer det ändå inte in någon deklaration till Skatteverket kommer de att besluta om skatten ändå, enligt uppgifter myndigheten fått in från exempelvis banken och arbetsgivaren.

Huruvida man får pengar tillbaka eller inte beror på bland annat på hur mycket skatteavdrag som har gjorts från inkomsterna under året. Ibland är det så enkelt som att den avdragna skatten under året är större än den skatt man slutligen ska betala.

Det kan också vara så att man till exempel redovisar kapitalförluster eller har stora ränteutgifter som man får dra av i kapital.

Varför ska man inte ha utländska aktier på ISK?

Oavsett om du har investeringssparkonto eller kapitalförsäkring så betalar du ingen skatt på utdelningar eftersom ditt konto istället schablonbeskattas. Detta fungerar enkelt och automatiskt när det gäller svenska aktier och utdelning från dem. När du däremot får utdelning på utländska aktier så dras en källskatt direkt när utdelningen sker.

Får man tillbaka utländsk källskatt på ISK?

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Österrike och Storbritannien där begränsningen görs till 10 respektive 5 procent av utdelningen.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Får man ge bort aktier gratis?

En aktiegåva kan på sikt  bli en mycket uppskattad present, men sedan de fysiska aktiebreven försvann är det inte längre att bara lägga värdepapperen i ett kuvert och ge bort. I vår tids datoriserad aktiehandel har det tyvärr blivit ganska knepigt att ge bort aktier. Men det går fortfarande. Det finns lite olika sätt att ge bort aktier på, och vad som passar bäst beror på ett antal faktorer:

Ge bort aktier mellan konton

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Aktier, fonder, obligationer och andra typer av värdepapper som ägs genom ett vanligt traditionellt depåkonto ska tas upp i deklarationen på en särskild blankett; en så kallad K4-blankett. På blanketten redovisas eventuella försäljningar gjorda under det år som deklarationen avser – det vill säga föregående år – samt vilka vinster och/eller förluster de försäljningarna har resulterat i.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

När du ska ta emot pengar från utlandet vill du säkrast få dem skickade till ditt svenska bankkonto och då kan det så klart vara så att du först måste förbereda detta inför överföringen.

Vi kommer i detta avsnitt att kolla lite närmare på kostnaderna när du vill ta emot pengar utomlands och jämföra de stora bankerna – och Wise – för att du kan se vad det rör sig om i stora svängar. I exemplet nedan tar en svensk emot 200 USD från USA:

(Priserna granskade 7.3.2023. Priserna ovan kan ändras och kanske inte stämmer med de aktuella priserna. Granska alltid aktuella priser innan du skickar iväg pengar utomlands eller tar emot pengar från utlandet.)

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

I exemplet så uppgår kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

Kan man skänka ett ISK konto?

Det är en fantastiskt fin gärning att ge bort aktier till någon annan – dels eftersom de ju får värdepapper värda pengar, men även eftersom det symboliserar något mer än så.

Aktieinvesteringar har möjlighet att ge en väldigt fin avkastning över tid, vilket man har sett historiskt, och det finns anledning att tro att det blir så även i framtiden (även om inget är garanterat såklart). Detta innebär konkret att en lite mindre summa idag kan vara värd betydligt mycket mer längre fram.

Dessutom, genom att ge bort aktier så ger du personen möjlighet att få upp intresset för att spara och investera sina pengar, vilket ju såklart kan ha en väldigt stor och positiv inverkan på dennes privatekonomiska situation.