:

Hur mycket skatt betalar man på a-kassa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man på a-kassa?
 2. Är det skatt på a-kassa?
 3. Hur deklareras a-kassa?
 4. Hur mycket pengar får man från a-kassan?
 5. Vilken a-kassa betalar mest?
 6. Hur mycket kostar a-kassa i månaden?
 7. Vilken Skattekolumn a-kassa?
 8. Kan man gå med IA kassa utan jobb?
 9. Hur länge kan man vara arbetslös?
 10. Vad händer om man blir arbetslös utan a-kassa?
 11. Är det värt att ha a-kassa?
 12. Hur mycket får man från a-kassa efter skatt?
 13. Hur mycket ska man tjäna för att få ut 30000?
 14. Kan man få a-kassa och lön samtidigt?
 15. Får man tacka nej till ett jobb A-kassa?

Hur mycket skatt betalar man på a-kassa?

Använd vår tjänst för att räkna ut preliminär a-kassa före och efter skatt.

Storlek på a-kasseersättning beräknas på taxerad årsinkomst, den genomsnittliga inkomsten över 12 månader. För att räkna ut vilken arbetslöshetsersättning du har rätt till genom din a-kassa anger du din bruttoinkomst.

Är det skatt på a-kassa?

A-kassa är inräknad i någonting som kallas för andra tjänsteinkomster. Andra tjänsteinkomster är skattepliktiga inkomster som beskattas som lön fast det inte är lön. Andra exempel på sådana inkomster är royalties eller prispengar.

Tips! På Skatteverket kan du läsa mer om vad andra tjänsteinkomster innebär.

Dagpenning från arbetslöshetskassa är enligt lag skattepliktig. Lagen som reglerar detta heter lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Hur deklareras a-kassa?

Vilket beloppet som ger rätt till skattereduktion beror på hur mycket du har betalat och när du betalade in dina avgifter. Det är den så kallade kontantprincipen som gäller. Det innebär att de sammanlagda avgifter som du har betalat in under perioden 1 juli-31 december 2022 redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket 2023. Medlemsavgiften 2022 var 130 kronor i månaden och kommer att vara oförändrad 2023.

Om man till exempel har varit medlem i Akademikernas a-kassa och betalat medlemsavgiften alla 6 månader (juli-december2022), 130 kronor i månaden, så kommer skatten att minska med 195 kronor (25 procent av 780 kronor). Har man betalat för färre månader så blir det ett lägre belopp. Det kan också vara så att man varit medlem hela perioden men att man ligger efter med sina betalningar och har betalat först under 2023, då blir det också ett lägre belopp.

Hur mycket pengar får man från a-kassan?

Den inkomstbaserade ersättningen är upp till 80 procent av din tidigare lön och högst 26 400 kronor per månad. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat mer än 33 000 kronor i månaden. 

Den högsta ersättningen är 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna. Från dag 101 kan du få som högst 1 000 kronor per dag.

Det som avgör hur mycket du får i a-kassa är hur mycket du arbetat och hur mycket du tjänat innan du blev arbetslös, men också hur länge du har varit medlem.

Vilken a-kassa betalar mest?

Hitta den bästa a-kassa utifrån ditt yrke med vår sammanställning av Sveriges a-kassor 2023. Arbetslöshetskassan är ett försäkringssystem som betalar ut inkomstrelaterad försäkring till sina medlemmar vid arbetslöshet. I Sverige finns det 27 stycken a-kassor med totalt över 3,5 miljoner medlemmar. Vi har sammanställt samtliga a-kassors medlemskrav, medlemskostnader och kontaktuppgifter för att du enkelt ska kunna hitta den bästa a-kassan utifrån ditt yrke.

Vi rekommenderar dig att bli medlem i a-kassan så fort du skrivit på ditt första anställningsavtal, då medlemsskapet ger en stor trygghet för en väldigt liten kostnad. Medlemsavgiften är i genomsnitt 137 kronor per månad och kom håg att arbetslöshet ofta är något som kommer oväntat. Tänk också på att du måste ha varit medlem i minst 12 månader innan du kan få ut full ersättning – det är alltså lika bra att gå med så snabbt som möjligt.

A-kassorna i Sverige är uppdelade utifrån branscher och yrken. Det finns dock några få undandag, Alfa-kassa och SAAK ställer inte några krav på vare sig bransch eller yrke till sina medlemmar.

De större fackförbunden i Sverige, exempelvis Unionen och Kommunal, har en egen a-kassa. I vissa fall är den helt fristående från den fackliga organisationen och i andra fall har den ett samarbete. Om a-kassan har ett samarbete med fackförbundet kan man i vissa fall få rabatt på medlemsskapet, på samma sätt ställer några fackförbund krav på att du måste vara medlem i just deras a-kassa för att få tillgång till deras inkomstförsäkring. Det gäller därmed att läsa villkoren noggrant.

Hur mycket kostar a-kassa i månaden?

Hitta den bästa a-kassa utifrån ditt yrke med vår sammanställning av Sveriges a-kassor 2023. Arbetslöshetskassan är ett försäkringssystem som betalar ut inkomstrelaterad försäkring till sina medlemmar vid arbetslöshet. I Sverige finns det 27 stycken a-kassor med totalt över 3,5 miljoner medlemmar. Vi har sammanställt samtliga a-kassors medlemskrav, medlemskostnader och kontaktuppgifter för att du enkelt ska kunna hitta den bästa a-kassan utifrån ditt yrke.

Vi rekommenderar dig att bli medlem i a-kassan så fort du skrivit på ditt första anställningsavtal, då medlemsskapet ger en stor trygghet för en väldigt liten kostnad. Medlemsavgiften är i genomsnitt 137 kronor per månad och kom håg att arbetslöshet ofta är något som kommer oväntat. Tänk också på att du måste ha varit medlem i minst 12 månader innan du kan få ut full ersättning – det är alltså lika bra att gå med så snabbt som möjligt.

A-kassorna i Sverige är uppdelade utifrån branscher och yrken. Det finns dock några få undandag, Alfa-kassa och SAAK ställer inte några krav på vare sig bransch eller yrke till sina medlemmar.

De större fackförbunden i Sverige, exempelvis Unionen och Kommunal, har en egen a-kassa. I vissa fall är den helt fristående från den fackliga organisationen och i andra fall har den ett samarbete. Om a-kassan har ett samarbete med fackförbundet kan man i vissa fall få rabatt på medlemsskapet, på samma sätt ställer några fackförbund krav på att du måste vara medlem i just deras a-kassa för att få tillgång till deras inkomstförsäkring. Det gäller därmed att läsa villkoren noggrant.

Vilken Skattekolumn a-kassa?

Hitta rätt a-kassa genom att välja din yrkeskategori nedan så får du förslag på lämplig a-kassa.

Nedan ser du allmän information om a-kassorna såsom vilken avgift, verksamhetsområde och kontaktinformation respektive a-kassa har. Välj din a-kassa i menyn ovan eller nedtill. Osäker på vilken a-kassa du kan gå med i? Här kan du hitta rätt a-kassa utifrån ditt yrke.

Kan man gå med IA kassa utan jobb?

Har du nyligen fått ett arbete? Då riktar vi ett stort grattis till dig. Det är dock viktigt att se till att du har en trygg inkomst om du någon gång skulle förlora ditt arbete. Att gå med i a-kassan bör du göra så tidigt som möjligt trots att du nyss fått ett nytt jobb. Du måste ha varit med i a-kassan och uppfyllt kraven för sysselsättning i minst ett år för att få ersättning under tiden du står utan arbete.

Så hur går man tillväga för att gå med i a-kassan? Det första du bör undersöka är om det finns en a-kassa som är inriktad specifikt på din bransch eller yrke. Det kan underlätta då en nischad a-kassa har större erfarenhet kring vilka förutsättningar som gäller i vissa branscher och kan vara lättare att kommunicera med kring frågor rörande ersättning eller villkor. Det finns dock a-kassor med generell inriktning där branschtillhörighet inte spelar någon roll. När du väl har hittat en a-kassa som passar dig är det dags att skicka in en ansökan om medlemskap. Detta gör du oftast via en blankett där du får fylla i information om dig själv och din anställning samt intyg från din arbetsplats som styrker din anställning. Det kan till exempel röra sig om en kopia på ett anställningsbevis eller en lönespecifikation. När du skickat in din ansökan tar a-kassan emot den och bedömer huruvida du kan bli medlem eller inte. Uppfyller du kraven blir du medlem och får betala en avgift för inkomstförsäkringen.

Hur länge kan man vara arbetslös?

Du som varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under tiden som medlem, har rätt till ersättning baserad på din inkomst. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor per månad före skatt.

För att kunna få ut det högsta beloppet behöver du ha haft en månadsinkomst i ett helt år på minst 33 000 kronor före skatt.

Vad händer om man blir arbetslös utan a-kassa?

 • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös och ange att du vill söka ersättning från a-kassan.
 • Logga in på din a-kassas webbplats och ansök om ersättning. Där ser du vilka uppgifter du ska lämna för att få besked om du har rätt till ersättning.
 • Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap i samband med att du blir arbetslös. Det gör du på a-kassans webbplats. Om du inte vill bli medlem i en a-kassa kan du ansöka om ersättning hos Alfa-kassan.

  För att få ersättning från en a-kassa ska du vara inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna och vilja ta ett jobb direkt. Det får inte finnas något som hindrar dig från att söka och ta ett jobb. Om du har barn ska du ha barnomsorg ordnad. I normalfallet ska du också befinna dig i Sverige och ha avslutat eventuella studier. Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller i just din situation.

  För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad.
  • Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

  Är det värt att ha a-kassa?

  Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Det kostar ungefär 100-200 kronor i månaden och ger dig ekonomisk trygghet under hela arbetslivet.

  Sju av tio är redan med i a-kassan och du som arbetar i Sverige har också rätt att bli medlem. Det finns 24 olika a-kassor – gå med i den som passar ditt yrke eller din utbildning bäst.

  Hur mycket får man från a-kassa efter skatt?

  Är du med i en svensk a-kassa när du arbetar så får du ersättning på som mest 26 400 kronor i månaden (före skatt) om du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa så att du kan få en högre ersättning.

  Ersättning från a-kassan

  Hur mycket ska man tjäna för att få ut 30000?

  Bruttolön, nettolön, preliminärskatt.. många begrepp finns det. Men vad får man egentligen i plånboken när lönen kommer? Ta reda på det här!

  Arbetsgivaren betalar totalt kr

  Kan man få a-kassa och lön samtidigt?

  Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor. Vi kallar det för deltidsveckor. En vecka som du arbetar så mycket att du inte får ersättning räknas inte som en deltidsvecka.

  60-veckorsregeln gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. 

  Får man tacka nej till ett jobb A-kassa?

  Arbetsförmedlingen meddelar oss och vi måste utreda vad som har hänt. Kommer vi fram till att du inte har en giltig anledning till att tacka nej händer följande: