:

Finns friskvård i andra länder?

Innehållsförteckning:

 1. Finns friskvård i andra länder?
 2. Vad är ett normalt friskvårdsbidrag?
 3. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 4. Får man dra av momsen på friskvård?
 5. Är massage friskvård?
 6. Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?
 7. Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?
 8. Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?
 9. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 10. Är friskvård skattefritt?
 11. Är thaimassage friskvård?
 12. Är slalom friskvårdsbidrag?
 13. Är ansiktsmassage friskvård?
 14. Vilka aktiviteter räknas som friskvård?

Finns friskvård i andra länder?

 • Mer information om hur det fungerar finner du här.
 • Stipendiater ansöker om friskvård enligt särskild rutin, läs mer här under rubriken "Förmåner".

Hittaut är ett friskvårdsprojekt som arrangeras årligen av orienteringsklubben Linné. Med hjälp av karta eller GPS letar man efter checkpoints som finns placerade på vackra och intressanta platser runt om i Uppsala. Checkpoints från andra orter kan också registreras. Under den expanderbara menyn nedan,"Uppsala", finns mer information.

Vad är ett normalt friskvårdsbidrag?

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. 

Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1 000 kr, om den ska vara skattefri. Om friskvårdsbidraget överstiger 5000 kr för hela kalenderåret ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Får man dra av momsen på friskvård?

Som arbetsgivare kan du hjälpa de anställda att komma igång genom att påminna dem om friskvårdsbidraget eller andra motionsförmåner som hjälper dem att få en kickstart. Normalt ska alla förmåner som personal får till följd av sin anställning beskattas – men det finns vissa undantag – som exempelvis personalvårdsförmåner som motion.

Eftersom reglerna om personalvårdsförmåner (som t ex motion) enbart gäller anställda, får den som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag inte dra av kostnaderna för egen motion och friskvård. Dessa räknas ju inte som anställda i sina respektive företag. Jobbar du i ditt eget aktiebolag anses du däremot vara anställd och får dra av kostnaderna för skattefri motion.

Är massage friskvård?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Kan man köpa liftkort för friskvårdsbidrag?

Hur maximerar man kombinationen nöje, njutning och förbättrad hälsa? Ett säkert tips är utförsåkning i fjällen. De positiva hälsoeffekter är många - du missar väl inte att skidåkning nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån?

SkiStar är inte ansluten till några friskvårdsnätverk utan du köper och betalar ditt SkiPass som vanligt och ansöker sedan i efterhand om bidraget hos din arbetsgivare.

Får man gå på spa för friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget är ett fastställt belopp som dina anställda får spendera på motions- och friskvårdsrelaterade aktiviteter. Denna personalvårdsförmån kan du som arbetsgivare välja att erbjuda dina anställda. 

Detta betyder att dina anställda kan lämna in kvittot för bland annat gymkort, sportaktiviteter eller massage. Du som arbetsgivare betalar sedan ut en skattefri ersättning för detta.

Det är dock ingen skyldighet att erbjuda friskvårdspengar men det vanligaste är att företag erbjuder någon förmån kopplat till friskvård och hälsa.

Det allra vanligaste är att friskvårdsbidraget är skattefritt. För att det ska vara skattefritt krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls:

 • Erbjudandet om friskvårdsbidraget ska rikta sig till alla anställda och alla ska erbjudas samma belopp,
 • Bidraget ska inte gå att byta mot pengar,
 • Friskvården eller aktiviteterna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Notera att bidraget ska erbjudas alla anställda i aktiv tjänst. Detta innebär att föräldra- och tjänstlediga inte måste erbjudas friskvårdspengar.

Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?

Friskvårdsbidraget är ett fastställt belopp som dina anställda får spendera på motions- och friskvårdsrelaterade aktiviteter. Denna personalvårdsförmån kan du som arbetsgivare välja att erbjuda dina anställda. 

Detta betyder att dina anställda kan lämna in kvittot för bland annat gymkort, sportaktiviteter eller massage. Du som arbetsgivare betalar sedan ut en skattefri ersättning för detta.

Det är dock ingen skyldighet att erbjuda friskvårdspengar men det vanligaste är att företag erbjuder någon förmån kopplat till friskvård och hälsa.

Det allra vanligaste är att friskvårdsbidraget är skattefritt. För att det ska vara skattefritt krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls:

 • Erbjudandet om friskvårdsbidraget ska rikta sig till alla anställda och alla ska erbjudas samma belopp,
 • Bidraget ska inte gå att byta mot pengar,
 • Friskvården eller aktiviteterna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Notera att bidraget ska erbjudas alla anställda i aktiv tjänst. Detta innebär att föräldra- och tjänstlediga inte måste erbjudas friskvårdspengar.

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Är friskvård skattefritt?

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare skattefri motion och friskvård. Så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen ska det betraktas som en skattefri personalförmån. 

Kostnaden för en enskild aktivitet får dock inte överstiga 1 000 kr, om den ska vara skattefri. Om friskvårdsbidraget överstiger 5000 kr för hela kalenderåret ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Är thaimassage friskvård?

TTELA – före detta Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns AllehandaChefredaktör och ansvarig utgivare: Fredrik Hofflander

Adress: TTELA, Drottninggatan 7, 461 32 Trollhättan

Är slalom friskvårdsbidrag?

 • Domen räknar skidåkning som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag.
 • Friskvårdsbidraget innebär att företag/organisationer kan erbjuda alla anställda ersättning för utgifter i samband med fysisk aktivitet.
 • Det är arbetsgivaren som bestämmer om den godkänner utförsåkning och skidskola (eller annan aktivitet) som friskvårdsförmån.
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • En förutsättning är att all personal inom företaget/organisationen erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att åka skidor.
 • Reglerna gäller från och med 1 januari 2018.

Är ansiktsmassage friskvård?

Ansiktsmassage friskvård 40min 695kr En avstressande och avkopplande stund för ansikte, hals och dekolletage Behandlingen inleds med rengöring, för att sedan masseras i en enzympeeeling under ånga, följt av en avstressande ansiktsmassage samt avslutande produkter.

Uppgradera din ansiktsmassage: Lägg till tid för att få exempelvis portömning eller AHA-pensling. OBS! att detta tillägg kan EJ betalas som friskvård och måste betalas privat på plats. Dessa tillägg ingår alltså inte inom ramen för friskvård, men det möjliggör en längre och mer omfattande behandling för dig som önskar det.

Vilka aktiviteter räknas som friskvård?

Som arbetsgivare har du möjlighet att skatte- och avgiftsfritt ge dina anställda enklare slag av motion och friskvård. Syftet är att öka välmåendet bland anställda och kollegor och investera i deras välmående ur ett långsiktigt perspektiv, men vad gäller egentligen vid friskvård? Vilka aktiviteter räknas som skattefria förmåner och vilka gör det inte? 

Det finns inget bestämt belopp när det gäller friskvård utan är upp till varje arbetsgivare huruvida dom vill ge friskvårdsbidrag eller inte och till vilken summa. Skatteverket har satt ett tak för vad som är skattefritt vilket är 5000kr per person och år, men som sagt är det upp till arbetsgivaren vilket belopp som erbjuds – om det ens erbjuds något.