:

Var hittar jag företagets registreringsbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag företagets registreringsbevis?
 2. Vad är ett registreringsbevis företag?
 3. Hur beställer man registreringsbevis företag?
 4. Hur får man tag i registreringsbevis?
 5. Måste man ha fysiskt registreringsbevis?
 6. Vad händer om man inte har registreringsbevis?
 7. När behövs registreringsbevis?
 8. Får man automatiskt nytt registreringsbevis?
 9. Hur ser man sitt företag?
 10. Kan man byta ägare utan registreringsbevis?
 11. Kan jag göra ägarbyte utan registreringsbevis?
 12. Måste man registrera sitt företag?
 13. Är mitt företag registrerat hos Bolagsverket?
 14. Hur gör man Ägarbyte på bil företag?
 15. Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Var hittar jag företagets registreringsbevis?

Ett registreringsbevis är en säkrad uppgift på vad som är registrerat för ett bolag ett givet datum, till exempel vem som sitter i styrelsen eller vem som har rätt att teckna företaget. Du kan beställa ett registreringsbevis för din egen firma eller en potentiell avtalspart.

 • Företagets namn
 • Verksamhet, adress
 • F-skatt- och momsregistrering
 • Aktiekapital, inteckningar
 • Firmatecknare och styrelse

Vad är ett registreringsbevis företag?

Vad är ett registreringsbevis?

Ett registreringsbevis är ett dokument utfärdat av Bolagsverket som innehåller uppgifter om ditt företag.  På registreringsbeviset uppges företagets namn, firmatecknare, verksamhetsområde, styrelse och adress. Om du vill registrera ditt bolag kan du göra det online via Verksamts E-tjänst. Du kan också läsa mer om vad ett registreringsbevis är på Skatteverkets hemsida om registreringsbevis.

Hur beställer man registreringsbevis företag?

Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation, eller vill beställa registreringsbevis för ett fordon som ägs av ett företag eller dödsbo, kan du beställa mot postförskott.

Hur får man tag i registreringsbevis?

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Måste man ha fysiskt registreringsbevis?

När du är utsänd till Sverige och arbetar här för en arbetsgivare från ett annat land omfattas du oftast av socialförsäkringslagstiftningen i det andra landet, men reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land du är utsänd från.

Du eller din arbetsgivare ska ansöka om intyg A1. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är anställd för att få intyget.

Vad händer om man inte har registreringsbevis?

Blipp.se och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

När behövs registreringsbevis?

Söker man i forum och på andra platser online går det att hitta olika förslag och teorier på hur man mellan privatpersoner kan köpa eller sälja en bil utan registreringsbevis.

Vi vill avråda från alla sådan typer av affärer eftersom risken för bedrägerier är stor.

Får man automatiskt nytt registreringsbevis?

Dansk

Du skal fx bruge din registreringsattest, når du skal omregistrere et køretøj. Du skal aflevere originalen, hvis du omregistrerer hos en nummerpladeoperatør eller hos Motorstyrelsen. Mister du den ene af de to dele, skal du bestille en ny.

Hur ser man sitt företag?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Kan man byta ägare utan registreringsbevis?

På Transportstyrelsens hemsida kan du registrera ägarbyte av bil via deras e-tjänst. För att du ska kunna anmäla ägarbytet behöver den som är säljare kunna legitimera sig med e-legitimation. Både säljare och köpare behöver ha giltiga, svenska körkort och vara över 18 år. Säljaren måste dessutom kunna uppge behörighetskoden från del 1 av bilens registreringsbevis.

OBS! Tänk på att du inte kan välja datum för registrering av ägarbyte på nätet, utan ägarbytet sker samma dag som du gör anmälan.  

Du kan även registrera ägarbyte av bil genom att använda dig av Transportstyrelsens app Mina fordon. Ladda ner appen kostnadsfritt i App Store eller Google Play. För att du ska kunna anmäla ägarbyte av bil via appen behöver den som är säljare ha tillgång till del 2 av bilens senast utfärdade registreringsbevis samt att både köpare och säljare behöver har giltiga, svenska körkort. Ni måste båda knappa in giltighetstiden för era körkort för att ägarbytet ska ske mellan rätt personer.  

Kan jag göra ägarbyte utan registreringsbevis?

Säljaren

1. Gör förberedelser för att överföra äganderätten. Om du överlåter äganderätten till fordonet till köparen:

Måste man registrera sitt företag?

Det första steget när du ska starta en enskild firma är att anmäla företaget till Bolagsverket. Det gör du smidigast på verksamt.se som är en samlingsplats för Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets alla e-tjänster. Där kan du även anmäla dig för momsredovisning och F- eller FA-skatt.

Det första steget när du ska starta en enskild firma är att anmäla företaget till Bolagsverket. Det gör du smidigast på verksamt.se som är en samlingsplats för Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets alla e-tjänster. Där kan du även anmäla dig för momsredovisning och F- eller FA-skatt.

Är mitt företag registrerat hos Bolagsverket?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Hur gör man Ägarbyte på bil företag?

Denna steg för steg-beskrivning baseras i huvudsak på hur det går till när du säljer din bil till oss, men processen är liknande hos de flesta bilhandlare.

Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat och finns inom hela kedjan från primärproducent, exempelvis  fiskare och lantbruk, till en restaurang eller en butik. Även dricksvatten och snus räknas till livsmedel. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse.

För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ske regelbundet och inte enbart vid enstaka tillfällen. Det ska även finnas en viss organisation till exempel med anställd personal eller att vissa utrymmen ställs i ordning för verksamheten. Även mängden livsmedel som hanteras har betydelse.

Alla livsmedelsföretag ska registreras eller godkännas av en kontrollmyndighet för att kunna kontrolleras. Kontrollen är viktig för att vi ska kunna ha säkra livsmedel. Innan du startar ett livsmedelsföretag ska ditt företag registreras eller godkännas av den kontrollmyndighet som ska göra kontroll hos dig. Kontrollmyndigheter är kommuner, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket och vilken kontrollmyndighet du ska kontakta beror på vilken typ av livsmedelsverksamhet du har.

I många fall räcker det registrera ditt företag och sedan starta, men om du hanterar livsmedel som medför större risker krävs först ett godkännande. Om verksamheten startar innan du gör en anmälan om registrering eller godkännandet är klart kan företaget behöva upphöra eller betala en sanktionsavgift, det vill säga en straffavgift. Nedan kan du läsa om vad som gäller för just ditt företag.