:

Kan man ta ett adligt efternamn?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ett adligt efternamn?
 2. Vilka släktnamn får man ta?
 3. Kan man ta patent på efternamn?
 4. Får man välja vilket efternamn man vill när man gifter sig?
 5. Är jag adlig?
 6. Kan jag heta Von?
 7. Får man ta sin morfars efternamn?
 8. Kan man ta sin mormors efternamn?
 9. Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?
 10. Hur mycket kostar det att byta efternamn?
 11. Vilket efternamn får bebis?
 12. Kan man ha två efternamn när man gifter sig?
 13. Hur klär sig en adel?
 14. Kan kungen adla?
 15. Vad kostar det att heta Von?
 16. Hur kan du byta efternamn?
 17. Vad är efternamn i Sverige?
 18. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 19. Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

Kan man ta ett adligt efternamn?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Vilka släktnamn får man ta?

SFS nr: 2016:1013 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2016-11-17 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1295 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.

Kan man ta patent på efternamn?

Jag skulle vilja byta efternamn. Jag undrar om jag kan hitta på ett helt nytt efternamn? Eller måste det likna det efternamn jag har i dag, eller något av de efternamn som redan finns i min släkt? Jag undrar också om mitt namnbyte gäller automatiskt i mitt hemland. Jag kommer från ett land i Asien.

Svar: Du kan hitta på ett helt nytt efternamn. Det finns särskilda regler för när man får byta till ett gammalt släkt-namn, men det går bra att hitta på ett helt nytt efternamn.

Får man välja vilket efternamn man vill när man gifter sig?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Är jag adlig?

En sköldhållare kan temporärt användas för att hålla upp två vapen, som det här alliansvapnet för makarna greve Carl B Hamilton och Ulrika Stuart. Lägg märke till att makens vapen är vänt mot hustrun i courtoisie (heraldisk hövlighet). Teckning: Magnus Bäckmark

Inom heraldiken talas det om adliga och borgerliga vapen. Även om adeln idag saknar ekonomiska och politiska privilegier har de kvar sina heraldiska. Adliga släkter har nämligen rätt att lägga till rangtecken till vapnet. Precis som ett namn kan ges en högre dignitet genom titlar eller tillägg av von eller af kan ett vapen ges ett antal rangtecken. Rangkronan är jämte hjälmen det främsta. Andra heraldiska attribut är sköldhållare med postament, halsklenod och vapenmantel; dessa är underordnade rangtecken.

Kan jag heta Von?

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får man ta sin morfars efternamn?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.

Kan man ta sin mormors efternamn?

En person får byta till ett efternamn som har funnits i hens släkt (18 § PNL). Bytet av efternamn förutsätter

 • att efternamnet har funnits i rakt uppstigande led i sökandens släkt i minst två generationer och
 • att det inte är längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med sökandens föräldrar.

Byte till ett gammalt släktnamn blir aktuellt när efternamnet har funnits längre tillbaka i släkten men inte har förts vidare till senare generationer. Bestämmelsen är ett undantag från reglerna om administrativt namnskydd i 15 § PNL, t.ex. skydd för namn som redan bärs av någon annan.

Hur kan jag bevisa att jag bytt efternamn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Hur mycket kostar det att byta efternamn?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Vilket efternamn får bebis?

Tacksam för svar!!

Jag skulle ha lagt hans namn som efternamn som ditt som mellannamn så som det kommer att bli för dig sen. Om det är viktigt för dig. Annars skulle jag bara ge hans namn eftersom ni kommer heta det allihopa med undantag för dig som kommer ha 2 efternamn. Hoppas du förstod nåt i allt svammel??

Kan man ha två efternamn när man gifter sig?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan regleras av lag (2016:1013) om personnamn (namnlagen) som du redan märkt och i Förordning (2017:120) om personnamn.

Hur klär sig en adel?

För att motverka lyx hos adeln och stödja svensk textiltillverkning infördes den nationella dräkten av Gustav III år 1778. Obalans i Sveriges handel med omvärlden skylldes på importen av utländsk klädlyx. För att stödja den svenska tillverkningen infördes importstopp.

Hovet skulle föregå med gott exempel och en nationell dräkt infördes för både män och kvinnor. En enhetlig dräkt avsedd för adel och borgare (ca 5% av Sveriges befolkning), tillverkad av enfärgat svenskt material.

Kan kungen adla?

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

Vad kostar det att heta Von?

Två dagar där vi utforskar att tälja i färskt trä och formger glasdetaljer som monteras i ditt slöjdade alster. Tanken är att kombinera de två materialen, så att glaset får rymd och träet ljus.

Innan ni kommer är det bra att ha en idé om vad ni vill åstadkomma, tänk på att inte skissa för avancerade lösningar. Förslagsvis en skärbräda som du kan göra en fördjupning i eller skapa en fri form för. En hylla där vi klyver fram hyllplanen från färskt trä och sedan täljer in tappar av trä och monterar glas. Du kan även göra en fantasifigur där vi monterar detaljer av trä och glas.

Hur kan du byta efternamn?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger.

Vad är efternamn i Sverige?

 • Efternamn, familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Efternamn kan i Sverige också vara patronymika eller metronymika och visa vad personens fader eller moder heter i förnamn . I Sverige finns reglerna om hur man får använda efternamn i 1982 års namnlag ( SFS 1982:670).

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

 • En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.