:

Är journalanteckningar allmän handling?

Innehållsförteckning:

 1. Är journalanteckningar allmän handling?
 2. När ska journal föras?
 3. Hur får man tag på gamla sjukjournaler?
 4. Hur gamla journaler kan man se?
 5. Måste allt skrivas i journalen?
 6. Får jag läsa min egen journal på jobbet?
 7. Var finns gamla sjukjournaler?
 8. Hur länge sparas Sjukjournal?
 9. Kan jag få ut min döda mammas journal?
 10. Vad får läkare inte skriva i journalen?
 11. Kan läkaren se att jag läst min journal?
 12. Kan chefen se min journal?
 13. Kan man se allt i sin journal?
 14. Hur länge sparas journaler efter dödsfall?
 15. Har alla läkare tillgång till allas journaler?

Är journalanteckningar allmän handling?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med sjukjournal antar jag att du menar detsamma som patientjournal.

När ska journal föras?

 • Patientdatalagen SFS 2008:355.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40.
 • Patientlag 2014:821.
 • Lag SFS 2017:612 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård.

Hur får man tag på gamla sjukjournaler?

Vissa ärenden kan ha upp till fyra veckors handläggningstid

Söker du äldre information från Region Stockholm har du kommit rätt.

Hur gamla journaler kan man se?

En person har enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) rätt att begära ut allmänna handlingar vilket inkluderar journalkopia. Avgift bör därför i normalfallet inte tas ut för en journalkopia till patient. I fall av upprepade förfrågningar från patienten om samma journalkopia får avgift tas ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling.

För digitalisering av pappershandling tas samma avgift ut som för kopia på papper.

Måste allt skrivas i journalen?

Vi var, och är, en debattlysten syskonskara, och mina bröder är begåvade med både talets gåva och åsikternas förbannelse. Vid en middag för många år sedan tröttnade min äldre bror på lillebrors långa utläggning och instiftade – med den förstföddes obestridliga rätt – en regel. Innan du öppnar munnen ska du tyst ställa dig själv tre frågor: Är det du tänker säga sant, är det intressant och – viktigast – är det relevant? Om svaret på någon av frågorna är nej ska du förbli tyst. Problemet är naturligtvis att vad som är intressant och relevant i allra högsta grad är subjektivt, och det gäller inte bara bröder emellan. Jag tänker ofta på storebrors dekret på möten och föreläsningar innan jag ska ställa en fråga eller komma med en synpunkt. Och det är oftare än inte som jag förblir tyst. I alla fall tillfälligt så. Också när man skriver journalanteckningar är sant, intressant och relevant en ganska bra regel.

På det stora sjukhuset har kollegan varit ovanligt ambitiös och skrivit en lång journalanteckning. Under rubriken »bakgrund« tar han tillfället i akt och breder ut sig om patientens bakgrund och sociala bekymmer. Och ibland är det kanske viktigt att veta att någon varit gift tre gånger och att man har barn med olika män. Fast man kan helt utan risk för att vara övermodig säga att när det gäller en vanlig standardoperation så är det inte relevant. 

Får jag läsa min egen journal på jobbet?

Jag gick in och kikade i Mina Vårdkontakter för att se mina senaste provsvar. Då hittade jag en flik där man kunde se vilka som har gått in och läst i min journal. Bland alla olika läkare/psykologer från sjukhus som jag träffat och från vårdcentralen så ser jag en kvinna jag hade som kurator när jag gick på Unga Vuxna (öppenpsyk). Jag har inte haft kontakt med varken henne eller UV på typ 3 år. Hos henne gick jag dessutom bara i början av min vistelse på UV.

Var finns gamla sjukjournaler?

Regionarkivet är Region Örebro läns slutarkiv. Här bevaras regionens (tidigare landstinget) handlingar från landstingets bildande år 1863 fram till nutid.

Varje dag hanterar och söker vi i de cirka 13 000 hyllmetrarna pappershandlingar och den stora mängden digital information som finns här. Handlingarna omfattar landstingets alla verksamheter genom tiderna som till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kommunikation.

Hur länge sparas Sjukjournal?

Privata vårdgivare ansvarar för att verksamhetens patientjournaler tas om hand så att obehöriga inte kan ta del av patientuppgifterna enligt Socialstyrelsens föreskrifter 6 kap. HSLF-FS. Ansvaret gäller i tio år efter det att sista anteckning gjorts i journalen.

Kan jag få ut min döda mammas journal?

En närstående till mig avled förra året. Hur gör jag om jag vill läsa journalerna?

Avlidna personers journaluppgifter är skyddade av sekretess, precis som levande personers journaluppgifter. Du som är närstående kan under vissa förutsättningar få ta del av innehållet i en avlidens persons journal.

Vad får läkare inte skriva i journalen?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna ska skyddas.

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna ska skyddas.

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Här kan du också läsa journalanteckningar från samtal med 1177 på telefon. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet i regionen som du ska kontakta. Vanligtvis har du rätt att få en kopia av din journal utan att det kostar något.

Kan läkaren se att jag läst min journal?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna ska skyddas.

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna ska skyddas.

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Här kan du också läsa journalanteckningar från samtal med 1177 på telefon. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet i regionen som du ska kontakta. Vanligtvis har du rätt att få en kopia av din journal utan att det kostar något.

Kan chefen se min journal?

Övrigt/annat

Hej. På min semester i somras fick jag vetskap om min pojkväns "förehavanden" med andra kvinnor. Blev helt förstörd efter 12 års förhållande. Drack alkohol och svimmade vid 33 gr värme busshållplatsen 5 m från min ingången hem. Blev pinsamt nog akuten. Släpptes några timmar senare. Inget jag är stolt över men mina chefer där jag är verksam har läst detta i min journal och påtalat detta för mig med ev. Konsekvenser!? Har de verkligen rätt att läsa min journal?? Jag har aldrig äventyrat mitt arbete!

Kan man se allt i sin journal?

De hotar med att polisanmäla dig om du inte slutar titta i din pappas journal.«

Jag stod i parken på Södermalm med mina tre barn som lekte i klätterställningen.

Hur länge sparas journaler efter dödsfall?

Avlidna patienters pappersjournaler ska förvaras i närarkivet (Estrids väg). Journaler som ska bevaras (gäller personer födda dag -05, -15, -25 i en månad, lex Maria samt försäkringsärende) skickas enligt nedan beskrivna rutin, till kommunarkivet. Övriga journaler förvaras i minst 10 år efter sista anteckning innan de får gallras.

Har alla läkare tillgång till allas journaler?

Förutom sjukvården finns andra verksamheter i samhället som hanterar känsliga uppgifter, exempelvis bank, polis, rättsväsende och socialtjänst. En tydlig regel finns för personer som arbetar inom sådana verksamheter: man får inte använda de professionella hjälpmedlen för privata ändamål. 

Inom sjukvården har lagstiftaren gett patienten rätt att ta del av innehållet i journalen oavsett om det är nytillkommet, osignerat eller svårförståeligt. Det finns undantag där sekretess råder för patienten, men de är ytterst sällsynta. Man kan tycka att lagstiftningen ger patienten för stora befogenheter. I så fall får man försöka ändra på lagen.