:

Betalar du skatt på ett fond- och aktiekonto?

Innehållsförteckning:

 1. Betalar du skatt på ett fond- och aktiekonto?
 2. Hur deklarerar man aktie fondkonto?
 3. Är aktiefond skattefri?
 4. När är fondkonto bättre än ISK?
 5. Måste man deklarera fonder?
 6. Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?
 7. När ska man betala skatt på fonder?
 8. Sparar aktiefond skatt?
 9. Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?
 10. Hur många har en miljon på ISK?
 11. Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?
 12. Hur mycket skatt ska jag betala på fonder?
 13. Ska jag ta ut vinst från fonder?
 14. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 15. Är aktiesparfonder en bra investering?

Betalar du skatt på ett fond- och aktiekonto?

På ett ISK kan du köpa och sälja fonder, samt andra värdepapper, till exempel aktier, utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust.

Hur deklarerar man aktie fondkonto?

På ett ISK kan du köpa och sälja fonder, samt andra värdepapper, till exempel aktier, utan att betala skatt på vinster. Du betalar i stället en schablonskatt (ISK-skatt) på en viss procent per år. Skatten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar - oavsett om du gör vinst eller förlust.

Är aktiefond skattefri?

När vi beskriver reglerna om beskattning av fonder, både vid löpande avkastning och avyttring (t ex försäljning), är det viktigt att påpeka att dessa regler inte gäller innehav som finns placerat på ett investeringskonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. Dessa innehav beskattas i stället genom de specifika regler som gäller för ISK respektive KF (se artikeln Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring).

Någon uttrycklig definition av fond (investeringsfond) finns inte i skattelagstiftningen. Med svenska fonder menar lagstiftaren sannolikt fonder som faller under den civilrättsliga lagstiftningen.

När är fondkonto bättre än ISK?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

Måste man deklarera fonder?

Placeringsfonderna är skattefria samfund som inte betalar skatt för sina ränteinkomster eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinst eller -förlust när hen avstår från sina fondandelar vid inlösning eller byte av fondandelar. För överlåtelsevinster betalas kapitalinkomstskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten ägaruppgifterna för fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras.

Ytterligare information om beskattning av kapitalinkomster finns på skatteförvaltningens webbplats samt i Placerarens skatteguide som Börsstiftelsen publicerar. Gå till Skatteförvaltningens webbplats här och till Placerarens skatteguide här.

Nedan beskrivs beskattningen av placeringsfonden och andelsägaren i enlighet med Finlands skattesystem (allmänt skattepliktig fysisk person i Finland).

Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?

Du kan köpa och sälja fonder via appen eller internetbanken.

Om du är förälder och vill handla med ditt barns fonder behöver du en föräldrafullmakt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

När ska man betala skatt på fonder?

När du direktsparar i fonder, alltså sparar på ett fondkonto, beräknas en schablonintäkt på innehaven som sedan beskattas. Schablonskatten gäller både för innehav i svenska och utländska investeringsfonder.

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på dina fondandelar vid kalenderårets början, alltså värdet den 1 januari för det år som du deklarerar för.

Sparar aktiefond skatt?

Om du sparar till något långt fram i tiden kan det vara bra att spara i en aktiefond med relativt hög risk. Det gör att pengarna har möjlighet att växa.

Många väljer att månadsspara i fonder. Genom att sätta in lite varje månad får du en sparvana samtidigt som du sprider risken. Till skillnad från att betala in en engångssumma delar du upp och slipper hålla koll på börsens upp- och nedgångar. Historiskt sett har marknaden alltid återhämtat sig, även om det ibland tagit lite tid!

Våra aktiefonder är aktivt förvaltade, har alltid låga avgifter och ofta höga betyg. Både vår globalfond och vår Nordamerikafond har fått fem av fem stjärnor och utsetts till "guldfonder" av den oberoende fondutvärderaren Morningstar*.

Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?

När du öppnar ett investeringssparkonto i app eller internetbank ansluts också en värdepapperstjänst och ett fondkonto. Sedan kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Värdepapperstjänst ISK

Hur många har en miljon på ISK?

Investeringssparkonto (ISK) har sedan införandet 2012 seglat upp till att bli den mest populära kontoformen för att investera i fonder och aktier. Över 3,3 miljoner svenskar har valt kontoformen som förenklat sparande och sänkt inträdesbarriärer. Nu riskerar skatten att höjas rejält medan beskattningen ser ut att minska tack vare ett grundavdrag på 300 000 kr. Låt oss spana in!

Det är redan 10 år sedan ISK infördes och gjorde det betydligt enklare för de många att spara på börsen och därigenom gå en tryggare ekonomisk framtid till mötes. Resan har dock kantats av försämringar och en livlig debatt om huruvida skatten är alldeles för låg – vilket i min mening helt saknar fog.

Hur mycket betalar man i skatt vid försäljning av aktier?

Juridik vid dödsfall

Hej Har en kvinnlig vän som förlorade sin make 2016. Hon har sålt Volvo-aktier som hon ärvde efter sin make. Nu har hon fått en kvarskatt på 13.000.-. Är hon skyldig att betala denna ?

Hur mycket skatt ska jag betala på fonder?

Om du själv ska beräkna vinst eller förlust från försäljning ska du ta upp vad du fick betalt för fondandelarna, det vill säga försäljningspriset, vilket framgår av avräkningsnotan. Från försäljningspriset får du sedan dra av vad du har betalat för andelarna, det vill säga omkostnadsbeloppet. Till omkostnadsbeloppet räknas även sådan utdelning som automatiskt återinvesterats i nya andelar.

Insättnings- eller uttagsavgifter ingår normalt i den vinstberäkning som du har fått i kontrolluppgiften, men om du gör beräkningen själv ska du ta hänsyn till dem. De förvaltningsutgifter som fondbolaget redovisar till dig i egenskap av andelsägare får du inte dra av, varken i vinstberäkningen eller som förvaltningsutgift.

Ska jag ta ut vinst från fonder?

Har du sålt andelar i en svensk eller utländsk fond ska du ta upp försäljningen till beskattning i inkomstslaget kapital.

Fondbolagen som förvaltar fonderna, eller din bank, lämnar kontrolluppgift på kapitalvinst eller kapitalförlust vid försäljningen. Det gäller svenska fonder och sådana utländska fonder som administreras av svenska fondbolag. Uppgifterna är förifyllda i din inkomstdeklaration.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

I exemplet så uppgår kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

Är aktiesparfonder en bra investering?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du allra oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad.