:

Hur kan man legitimera sig utan körkort?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man legitimera sig utan körkort?
 2. Vad kan man använda istället för id-kort?
 3. Kan man använda BankID som leg?
 4. Kan man ha id på mobilen?
 5. Vad gör man om man inte har legitimation?
 6. Hur gör man om man inte kan legitimera sig?
 7. Hur kan jag bevisa min identitet?
 8. Kan man legitimera sig med BankID istället för körkort?
 9. Hur visar man leg med BankID?
 10. Måste man ha ett id-kort?
 11. Hur hämta ut ID utan ID?
 12. Hur får jag digitalt id-kort?
 13. Måste man ha en ID-handling?
 14. Kan man legitimera sig med utgånget ID?
 15. Kan man få ett tillfälligt id?

Hur kan man legitimera sig utan körkort?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet:

 • id-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt pass med vinröd pärm
 • svenskt nationellt id-kort
 • svenskt körkort
 • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Vad kan man använda istället för id-kort?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Kan man använda BankID som leg?

Identifiera dig digitalt med ditt svenska pass eller nationella ID-kort. Allt som behövs är du, din ID-handling och din mobil.

Med digital ID-kontroll kan du utföra vissa bankärenden digitalt, utan att behöva besöka ett bankkontor. Du kan använda det för att identifiera dig, skaffa Mobilt BankID eller aktivera utökad användning som att lägga till betalningsmottagare eller öka Swish-gränsen.

För ett starkare skydd mot bedrägerier kan du behöva bekräfta din identitet med ett pass eller nationellt ID-kort när du beställer ett nytt BankID med säkerhetsdosa. Kontrollen görs i BankID appen, se till att ha din ID-handling nära till hands ifall du behöver den.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Kan man ha id på mobilen?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Vad gör man om man inte har legitimation?

Det är viktigt att fastställa varje patients identitet för att kunna ge trygg och säker vård. Att fastställa varje persons identitet är en fråga om patient- och informationssäkerhet. Det innebär en risk att vårda någon som man inte vet vem det är. Det handlar dels om att journalen ska föras på rätt patient, men också om tillgång till korrekt information om patienten (exempelvis blodsmitta, överkänsligheter, tidigare vård och så vidare). Vårdgivaren ansvarar för att det finns tillräcklig kunskap och rutiner för identitetskontroll i sin verksamhet.

Hur gör man om man inte kan legitimera sig?

Snabbidentitetskortet är ett vanligt identitetskort som levereras snabbare än normalt. Antalet snabbleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid: Om du lämnar in ansökan om snabbidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag kan det färdiga identitetskortet hämtas senast den andra vardagen efter beställningsdagen, förutsatt att det maximala antalet snabbidentitetskort som levereras inte har nåtts. Om du lämnar in ansökan på polisstationen eller om den elektroniska ansökan kräver ett identifieringsbesök ska ansökan lämnas in senast kl. 11. Om du lämnar in ansökan efter den utsatta tiden och snabbidentitetskortkvoten för följande dag redan har uppfyllts kan det färdiga identitetskortet hämtas senast den fjärde vardagen efter beställningsdagen.

Expressidentitetskort är ett vanligt identitetskort som levereras med expresshastighet. Antalet expressleveranser per dag är begränsat.

Leveranstid till avhämtningsplatser i huvudstadsregionen (Helsinki och Vantaa): Om du lämnar in din ansökan om expressidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag, kan det färdiga identitetskortet avhämtas samma eftermiddag kl. 16, om det finns utrymme i kvoten för expressidentitetskort samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga identitetskortet nästa vardag kl. 16. 

Leveranstid till avhämtningsplatser utanför huvudstadsregionen: Om du lämnar in din ansökan om expressidentitetskort på nätet senast kl. 9 på en vardag, kan det färdiga identitetskortet avhämtas nästa dag kl. 12, om det finns utrymme i kvoten för expressidentitetskort samma dag. Om du gör din ansökan på polisstationen eller om din ansökan på nätet kräver ett identifieringsbesök, är tidsgränsen kl. 11. Om du lämnar in din ansökan senare eller om det finns utrymme först i nästa dags kvot, kan du hämta det färdiga identitetskortet på den andra vardagen kl. 12. 

Hur kan jag bevisa min identitet?

Vilka legitimationshandlingar som kan godtas är inte reglerat i lag. Som utgångspunkt gäller att det är den socialnämnd som en identitetshandling visas upp för som måste ta ställning till om den aktuella handlingen kan godtas som bevis för en persons identitet.

I betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation, SOU 2019:14 nämns fem svenska identitetshandlingar som allmänt accepteras som bevis på innehavarens identitet. Mer om dessa fem identitetshandlingar kan du läsa via länken nedan.

Kan man legitimera sig med BankID istället för körkort?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Hur visar man leg med BankID?

För den som tröttnat på att hala fram plastbrickan vid legitimering inför BankID digitalt ID-kort som ansluts till pass eller nationellt ID.

Sprängfyllda plånböcker blir allt mindre vanligt, i takt med att kontanter blir sällsyntare och betalkorten flyttar in i telefonerna. Nu tar BankID konceptet ett steg längre och meddelar att de snart inför digitalt ID-kort, som gör det möjligt att visa legitimationen utan att behöva hala upp plastkortet först.

Måste man ha ett id-kort?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Hur hämta ut ID utan ID?

Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nationella ID-kort som identitetshandling regleras i Förordning om nationellt identitetskort. Det är den förordningen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan.

Hur får jag digitalt id-kort?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Måste man ha en ID-handling?

Som EU-medborgare har du rätt att resa fritt i de 27 EU-länderna samt i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz (som är med i Schengenområdet ) om du har med dig ett giltigt pass eller nationellt id-kort. Resehandlingarna måste vara giltiga på resdagen. Barn måste ha ett eget pass eller id-kort, och ibland ett särskilt tillstånd – läs mer om resehandlingar för minderåriga. Om du ska resa med anhöriga som inte är EU-medborgare bör du kontrollera vilka regler som gäller för dem.

Kan man legitimera sig med utgånget ID?

We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.

We use cookies from other companies in order to show you ads off of our Products, and provide features like maps, payment services and video.

Kan man få ett tillfälligt id?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?