:

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka årsmodeller får höjd skatt?
 2. Vad blir skatten på bilen efter 3 år?
 3. När höjdes bilskatten?
 4. Hur räknar jag ut min fordonsskatt?
 5. Vilka får höjd skatt 2023?
 6. Vad blir bilskatten 2023?
 7. Hur mycket sjunker skatten efter 3 är?
 8. Hur mycket skatt ska jag betala 2023?
 9. Vad händer med bilskatten 2023?
 10. Varför så hög skatt på nya bilar?
 11. Hur mycket fordonsskatt per år?
 12. Vilka får sänkt skatt 2023?
 13. Har skatten sänks 2023?
 14. När sjunker skatten på nya bilar?
 15. Vilka nya bilar har låg skatt?
 16. Hur ofta ska bilskatten betalas?
 17. Vad är bilskatten för ditt fordon?
 18. Varför ska skatten på bilen vara betald?

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Grundbeloppet är beloppet alla skattepliktiga fordon måste betala oavasett hur mycket eller lite de släpper ut. Beloppets storlek är 360 kronor om året. Det betyder att en bil aldrig kan ha längre fordonsskatt än 360 kronor. Elbilar som inte har något utsläppsvärde har därför samma fordonsskatt som grundbeloppet.

Vad blir skatten på bilen efter 3 år?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

När höjdes bilskatten?

Regeringen föreslår att det så kallade bonus-malus-systemet som infördes 2018 och som justerades senast i år ska stramas åt ytterligare 2022. Resultatet blir högre fordonsskatt för nya bensin- och dieselbilar. För en normal familjekombi som en Volkswagen Passat diesel handlar det om en höjning på cirka 1 700 kronor från halvårsskiftet 2022. Totalt blir fordonsskatten då över 9 000 kronor per år. Regeringen föreslår även att regelverket kring bonusar till bilar med låga utsläpp ska stramas åt. Högsta möjliga bonus idag är 70 000 kronor. Redan nästa år föreslås regeringen att ett tak införs så ingen bonus betalas ut för bilar värda över 700 000 kronor, och det redan från 1 januari 2022. Och år 2023 föreslår regeringen att högsta möjliga bonusbelopp sänks till 50 000 kronor, då för bilar värda under 700 000 kronor.

Under nuvarande år höjdes många bilskatter kraftigt. Fordonsskatten på bensin- och dieselbilar höjdes i bonus-malus-systemet, reduktionen på förmånsvärde för en miljöbil slopades, bensin- och dieselskatten höjdes och reglerna för förmånsbilar stramades åt med en höjning för många vanliga tjänstebilar som följd.

Hur räknar jag ut min fordonsskatt?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Vilka får höjd skatt 2023?

13 mars 2023 | nyheter

Den 31 maj 2022 beslutade riksdagen att åldersgränserna i pensionssystemet och trygghetssystemen ska höjas. Det innebar även att vissa skatteregler ändrades.

Vad blir bilskatten 2023?

Bilskatt är en årlig avgift som alla bilägare i Sverige måste betala för att ha rätt att använda sina fordon på de svenska vägarna. Avgiften används för att finansiera vägunderhåll och andra transportrelaterade kostnader. Bilskatten är baserad på flera faktorer, inklusive bilens ålder, miljövänlighet och CO2-utsläpp.

Bilskatten påverkas av flera faktorer, inklusive bilens ålder, typ av bränsle och CO2-utsläpp. Från och med 2021 är det nya regler som avgör hur mycket du behöver betala i bilskatt. Ju högre utsläpp av CO2 som din bil har, desto högre blir skatten. Det finns dock några undantag för miljövänliga bilar.

Hur mycket sjunker skatten efter 3 är?

Bilförmån värderas enligt en särskild schablon. Denna schablon ska motsvara samtliga kostnader för bilen utom drivmedel och trängselskatter m.m. och den bygger på en uppskattad privat körsträcka om 1 600 mil per år (prop. 1996/97:19 s. 50 ff.).

Observera att det efter den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värderingen beroende på när bilen togs i trafik:

 • före den 1 juli 2018,
 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt
 • från den 1 juli 2021.

Värdet av bilförmån beräknas med utgångspunkt från följande fyra delar (61 kap. 5 § IL):

 • prisbasbeloppet för beskattningsåret
 • ränterelaterat belopp – statslåneräntan
 • prisrelaterat belopp – bilens nybilspris
 • bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Hur mycket skatt ska jag betala 2023?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Vad händer med bilskatten 2023?

Bilskatterna på äldre fordon är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Inför 2023 har det beslutats att bilskatten för äldre bilar kommer att höjas. I denna artikel kommer vi att ge en detaljerad översikt över vad denna höjning innebär, vilka typer av regler och avgifter som kommer att införas, samt fördelar och nackdelar med den nya regleringen. Vi kommer även att undersöka vilka beslutsfaktorer som är mest avgörande för bilentusiaster när det kommer till att köpa en bil. Läs vidare för att få all relevant information om denna aktuella fråga.

Varför så hög skatt på nya bilar?

Enkelt förklarat innebar bonus malus-systemet att bilar med låga koldioxidutsläpp, exempelvis elbilar och laddhybrider, fick bonus. Sedan 9 november 2022 får man inte längre bonus när man köper en el-, laddhybrid eller vätgasbil. Malusskatten finns dock fortfarande kvar. Den innebär att bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.

På latin betyder bonus malus ”bra dåligt”. Det var ett beslut som regeringen och riksdagen fattade i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Bonus malus-systemet är sedan november 2022 egentligen bara ett malussystem eftersom bonusen avskaffats. Systemet innebär att fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med en förhöjd skatt under tre år, så kallad maulsskatt. Detta gäller fossildrivna bilar som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer.

Hur mycket fordonsskatt per år?

För att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg är.

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon som omfattas av malus.

Koldioxidbeloppet för fordon som tagits i trafik första gången

Vilka får sänkt skatt 2023?

13 mars 2023 | nyheter

Den 31 maj 2022 beslutade riksdagen att åldersgränserna i pensionssystemet och trygghetssystemen ska höjas. Det innebar även att vissa skatteregler ändrades.

Har skatten sänks 2023?

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.

När sjunker skatten på nya bilar?

Läs hela jämförelsen här (endast för prenumeranter)

Den 1 juli 2018 är ett datum som Sveriges nybilsköpare nogsamt bör notera och lägga på minnet. Då införs en ny fordonsbeskattning som innebär kraftigt höjda kostnader för nästan alla bilmodeller som säljs på den svenska marknaden.

Vilka nya bilar har låg skatt?

_uetsid [x2]www.hedinbil.seMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. PersistentHTML_uetsid_exp [x2]www.hedinbil.seMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name. PersistentHTML_uetvid [x2]www.hedinbil.seMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. PersistentHTML_uetvid_exp [x2]www.hedinbil.seMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name. PersistentHTMLIDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 årHTTPpagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. SessionPixelpagead/viewthroughconversion/939387865GoogleVäntandeSessionPixelimbox-referrer [x2]www.hedinbil.seImboxRegisters how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners.SessionHTMLads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixelpagead/1p-conversion/#GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. SessionPixelpagead/1p-conversion/#/GoogleVäntandeSessionPixel_fbpGoogleUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 månaderHTTP_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 månaderHTTP_schn1sc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.1 dagHTTP_scidsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.13 månaderHTTP_scid_rsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.13 månaderHTTP_uetsidMicrosoftCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 dagHTTP_uetvidMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 årHTTPu_sclid [x2]sc-static.netwww.hedinbil.seSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.PersistentHTMLu_sclid_r [x2]sc-static.netwww.hedinbil.seSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.PersistentHTMLu_scsid_r [x2]sc-static.netwww.hedinbil.seSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.SessionHTMLbcookieLinkedInUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.1 årHTTPli_sugrLinkedInCollects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 månaderHTTPUserMatchHistoryLinkedInEnsures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 30 dagarHTTPsc_atSnap Inc.Used by Snapchat to implement advertisement content on the website - The cookie detects the efficiency of the ads and collects visitor data for further visitor segmentation.1 årHTTPpSnap Inc.Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. SessionPixelLAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPLogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStoreYouTubeVäntandePersistentIDBnextIdYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPremote_sidYouTubeNecessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. SessionHTTPrequestsYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.SessionHTTPTESTCOOKIESENABLEDYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.1 dagHTTPVISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.180 dagarHTTPVISITOR_PRIVACY_METADATAYouTubeVäntande180 dagarHTTPYSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTPyt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTMLytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLYtIdbMeta#databasesYouTubeUsed to track user’s interaction with embedded content.PersistentIDByt-remote-cast-availableYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-cast-installedYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-device-idYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTMLyt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-appYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTMLyt-remote-session-nameYouTubeStores the user's video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML

Hur ofta ska bilskatten betalas?

 • I de flesta fall betalas bilskatten en gång per år, vid en specifik månad. Funderar du på att sälja din bil är det förslagsvis bättre att göra det innan årsskatten ska betalas. Däremot kan det vara svårt att sälja en bil vars skatt omedelbart ska betalas, speciellt om skatten är hög.

Vad är bilskatten för ditt fordon?

 • Fordonsskatten beror på hur mycket drivmedel bilen drar per mil, hur tung den är eller hur mycket koldioxid fordonet släpper ut vid blandad körning. Alla bilar som är tillverkade efter 2006 beskattas utifrån koldioxidutsläppet. På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt räkna ut bilskatten för ditt fordon.

Varför ska skatten på bilen vara betald?

 • För att köra lagligt måste skatten på bilen vara betald. Detta är på grund av att bilskatten i Sverige är beräknad att motsvara trafikens samhällsekonomiska kostnader. Med andra ord, skatten ska användas till att betala för skador orsakade av fordon. Skador som exempelvis buller, emissioner, olyckor, slitage, och liknande.