:

Vad får man köpa till hemmakontoret?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man köpa till hemmakontoret?
 2. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 3. Vilka avdrag kan man göra som privatperson?
 4. Får man ha sitt företag hemma?
 5. Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?
 6. Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?
 7. Får man göra avdrag för arbetskläder?
 8. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 9. Får man göra avdrag för parkering på jobbet?
 10. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 11. Kan mitt företag betala min hyra?
 12. Kan företaget betala bredband hemma?
 13. Vad får man avdrag för?
 14. Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?
 15. Får man pengar om man cyklar till jobbet?

Vad får man köpa till hemmakontoret?

Vad gäller nu när personalen jobbar hemifrån? Får arbetsgivaren köpa och göra avdrag för utrustning till hemmakontor? Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljön när kontoret är stängt? Och vad kan arbetstagaren kräva?

Det uppstår många frågor kring kontor hemma och arbete på distans under dessa corona-tider. Vi har pratat Henrik Ahnkron ‐ VD på revisionsbyrån WeAudit ‐ för att ta reda på vad man kan göra för sin personal och vad som gäller skattemässigt vid distansarbete.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

Vilka avdrag kan man göra som privatperson?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Får man ha sitt företag hemma?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Hur bokför man schablonavdrag för kontor i hemmet?

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Det spelar ingen roll om du inte inrättat ett särskilt arbetsrum i bostaden utan du kan ändå få göra avdrag för det.

Avdragets storlek beror på om du äger eller hyr fastigheten som du har ditt kontor i:

 • Om fastigheten ägs av dig eller din make/registrerade partner så får du göra ett avdrag på 2 000 kronor.
 • Har du däremot ett kontor i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.

Får arbetsgivaren göra avdrag på lönen?

Om man som arbetsgivare tillämpar en ordning där arbetstagaren får en preliminär lön som i efterhand korrigeras så att den blir korrekt, är det viktigt att tänka på att det inte får förflyta avsevärd tid mellan att den preliminära lönebetalningen och löneavdraget genomförs. Det är vidare viktigt att stämma av mot den korrekta slutliga lönen vid någorlunda regelbundna tidpunkter. Annars finns det en stor risk att det är fråga om kvittning och inte lönekorrigering. Då behöver man som arbetsgivare som utgångpunkt inhämta samtycke från arbetstagaren.

Det är alltid arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren har lämnat samtycke till kvittning. En arbetstagare har även möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke. Det innebär att om det exempelvis finns en klausul i ett anställningsavtal där arbetstagaren samtycker till kvittning så kan det vara så att arbetstagaren ändå inte samtycker till kvittning i ett särskilt fall. Därför rekommenderar vi att alltid inhämta skriftligt samtycke i samband med att frågan om kvittning faktiskt aktualiseras men innan någon kvittning mot lön eller andra anställningsförmåner görs. På så sätt minskar risken för att skadeståndsskyldighet uppstår.

I rättsfallet bekräftar Arbetsdomstolen tidigare praxis om att det är skillnad på kvittning och korrigering av preliminär löneutbetalning. Om avsevärd tid förflyter mellan att en preliminär lönebetalning och ett löneavdrag genomförs får en sådan åtgärd snarare anses vara kvittning och inte lönekorrigering.

Får man göra avdrag för arbetskläder?

En dator eller mobiltelefon räknas som en tillgång i företaget – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva din verksamhet. Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt.

Dufår göra avdrag för tjänsteresor med egen bil i din verksamhet, till exempel resor till kunder och andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdraget är 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresorna.

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Villkoret är att kostnaden avser kläder som är speciellt anpassade för ditt arbete, och som inte är lämpliga att använda privat.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Får man göra avdrag för parkering på jobbet?

Arbetsrum:  Under pandemin är det många som har jobbat hemmet och många hoppas kunna få avdrag för detta. Men kraven för att göra avdrag för arbetsrum i hemmet är höga. Exempelvis ska rummet vara avskilt från själva bostaden och ska inte gå att nå från övriga bostadsutrymmen och inte heller i övrigt kan anses ingå i bostaden. Dessutom ska det vara inrätt på ett sätt så att det inte kan användas för bostadsändamål. Därför kan inte ett rum i en egen villa eller lägenhet som är möblerat med vanliga kontorsmöbler anses vara specialinrett, vilket innebär att avdrag inte medges.

Skulle arbetsrummet vara godkänt kan avdrag medges med den faktiska merkostnaden, t.ex. ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. Du får inte göra avdrag för beräknad marknadshyra eller för fastighetskostnader som räntor, värdeminskning etc.

Uthyrning av bostad: Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 procent, men först får du göra ett avdrag med 40000 kr samt:

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Kan mitt företag betala min hyra?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Kan företaget betala bredband hemma?

Bredband är i grunden en privat levnadskostnad, säger Skatteverket. Om du driver verksamheten från hemmaplan är det tveksamt om du kan göra avdrag för en del av denna kostnad. Om du däremot drar in ett kraftigare bredband för att din verksamhet kräver detta kan du göra en fördelning mellan dig och företaget.

Peter Lindholm, rättslig expert på Skatteverket, förklarar: ”Bredband är i dag en privat levnadskostnad. Vissa företagare behöver kanske en bättre bandbredd för att driva sin verksamhet, då kan man föra ett resonemang som innebär att man kan låta företaget bära en del av kostnaden.”

Vad får man avdrag för?

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Måste man lämna tillbaka sina arbetskläder?

Måste jag ha arbetsgivarens fula uniform? Vem står för tvätten? Kan jag kräva skyddsskor? Handelsnytt reder ut allt du behöver veta om kläder på jobbet.

Texten uppdaterades

Får man pengar om man cyklar till jobbet?

20 mars öppnar Skatteverket appen och e-tjänsten för deklaration. Men ha inte för bråttom med att godkänna deklarationen. Vi har listat nio smarta saker du kan göra avdrag för och spara tusenlappar!

Skippa stressen och var smart när du deklarerar – det kan verkligen löna sig. Läs på om vilka avdrag på deklarationen du har rätt till. Här listar vi nio tips på vägen mot skatteåterbäring: