:

Får man testamentera bort allt?

Innehållsförteckning:

 1. Får man testamentera bort allt?
 2. Vem ärver min farmor när pappa är död?
 3. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?
 4. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?
 5. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 6. Vad är det minsta man kan ärva?
 7. Vilka gener ärvs av pappan?
 8. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 9. Vem ärver om det bara finns särkullbarn?
 10. Vem ärver makar med särkullbarn?
 11. Vad händer med mina räkningar när jag dör?
 12. Vad händer med pengar på banken när man dör?
 13. Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?
 14. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 15. Vem ärver man sin intelligens av?

Får man testamentera bort allt?

Om man har barn eller barnbarn (bröstarvingar) har de alltid rätt till laglotten (hälften av all egendom du äger vid din bortgång). Barnen kan kräva ut laglotten trots att du i testamentet önskar att de avstår.

Vem ärver min farmor när pappa är död?

Behöver du en bil för att utföra dina arbetsuppgifter, ska din arbetsgivare i första hand tillhandahålla en tjänstebil eller en hyrbil. Det finns ingen skyldighet för dig att ställa din bil till arbetsgivarens förfogande om ni inte specifikt har kommit överens om detta när du blev anställd.

Om du har gått med på att använda egen bil i tjänsten, så är det viktigt att det är tydligt vilken ersättning du ska ha för de kostnader som uppkommer på grund av detta. Det är vanligt att sådana kostnadsersättningar är reglerade i ett resereglemente på företaget. Om det inte finns något sådant är det viktigt att du själv kommer överens med arbetsgivaren om ersättningen.

Ersättningar när du använder bil i tjänsten finns vanligtvis inte reglerade i .

Arbetsgivaren kan ersätta dig med 25 kronor per körd tjänstemil skattefritt. Detta är ett schablonbelopp som skatteverket har fastställt och som är tänkt att täcka utgifter för bensin och andra kostnader som tillkommer, till exempel slitage.

Bilen kostar dock mer än så, och de som kör mycket i tjänsten med egen bil bör förhandla om en högre milersättning. På större företag finns det ofta resebestämmelser om ersättningar.

Unionen rekommenderar att arbetsgivaren betalar minst 19:50 kronor per körd tjänstemil utöver den skattefria delen.

Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

Enligt den svenska lagstiftningen har alla barn rätt att ärva sina föräldrar. Det innebär att en förälder inte kan göra sitt barn arvlöst, inte ens genom att skriva ett testamente. Att få ärva är en lagstadgad rätt som ska skydda alla barn, oberoende av om föräldrarna är gifta eller inte och oberoende av om föräldrarna har andra barn.

Det som skiljer sig åt är vad som gäller för gemensamma barn och för särkullbarn. Först och främst behövs de båda begreppen specificeras. 

 • Barn man har från en tidigare relation eller ett tidigare äktenskap är särkullbarn. 
 • Gemensamma barn är sådana barn som man har tillsammans med sin nuvarande make eller maka. 

Arvslotten är den kvarlåtenskap som en person lämnar efter sig. Laglotten uppgår till 50 % av arvslotten och det är bröstarvingarnas andel. Det är den andelen som inte kan testamenteras till någon annan.

Laglotten ska fördelas lika mellan alla barn, både gemensamma och särkullbarn. Om vi tar ett exempel där arvslotten är 1 000 000 kronor innebär det att laglotten är 500 000 kronor. Den ska delas likadant mellan alla barn vilket innebär att om man exempelvis har två barn så är varje barns laglott 250 000 kronor. 

När föräldern avlider blir det en skillnad för särkullbarn och för gemensamma barn. Vi förutsätter fortfarande att arvslotten ligger på 1 000 000 kronor och att den avlidne har två barn. Av dem är ett barn från en tidigare relation och ett är gemensamt med den nuvarande maken eller makan. En sådan situation innebär:

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

Juridik vid dödsfall

Min pojkvän avled för några dagar sedan och innan dess så skänkte han en gåva till mig på 160.000 kr till mitt bankkonto. Så jag fick de här pengarna innan han avled. Vi har varit tillsammans i över 10 år nu men äktenskapet är inte registrerad och vi är inte sambo heller. Han har en dotter och nu vill hon att jag ska överföra tillbaka 160.000 kr till henne. Så nu undrar jag ifall om jag har rätt till att använda de pengarna eller måste jag överföra tillbaka till hans dotter? Han har inte skrivit nån bouppteckning innan han avled.  

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner.

För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer. 

Vad är det minsta man kan ärva?

Myt: Hjärn- och tarmceller har vitt skilda former och funktioner, men deras dna är identiskt.

Din kropp består av mer än 37 biljoner celler, och samtliga är byggda efter en exakt kopia efter precis ­samma ritning bestående av miljarder så kallade ­baspar – ditt dna.

Ändå är vissa celler avlånga eller ­förgrenade ­medan andra är små och fyr­kantiga. En del skickar i väg elektriska impulser i din hjärna, och ­andra transporterar näring från din tarm till ditt blod.

Vilka gener ärvs av pappan?

Myt: Hjärn- och tarmceller har vitt skilda former och funktioner, men deras dna är identiskt.

Din kropp består av mer än 37 biljoner celler, och samtliga är byggda efter en exakt kopia efter precis ­samma ritning bestående av miljarder så kallade ­baspar – ditt dna.

Ändå är vissa celler avlånga eller ­förgrenade ­medan andra är små och fyr­kantiga. En del skickar i väg elektriska impulser i din hjärna, och ­andra transporterar näring från din tarm till ditt blod.

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation. 

Din fråga rör arv och regleras i ärvdabalken, se här.

Vem ärver om det bara finns särkullbarn?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation. 

Din fråga rör arv och regleras i ärvdabalken, se här.

Vem ärver makar med särkullbarn?

Juridik vid dödsfall

Vi är gifta och har ett gemensamt barn samt ett särkullbarnet. Vi äger ett hus tillsammans, hälften var. Vi har båt, två bilar och en del pengar i aktier och fonder. Om min make (det är han som har särkullbarnet ) skulle avlida före mig, vad händer då? Jag har hört olika. En del säger att särkullbarnet ärver hälften av min mans del i huset. Sen säger en del att särkullbarnet ärver hälften av likvida medel medan en del säger att särkullbarnet ärver 25% och jag 75%. Vad är sant i detta?

Vad händer med mina räkningar när jag dör?

Juridik vid dödsfall

Min pappa har gått bort och har sambo. Våran info är att alla räkningar i hans ska man inte betala förens bouppteckningen är klar. Hur gör man med hyran? Den står i hans namn på avin men båda är skrivna på adressen.  

Vad händer med pengar på banken när man dör?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Nja, riktigt så enkelt är det inte även om det i slutändan kan förhålla sig på just det viset. Det korta svaret på din fråga lyder därför: Ja, dina banktillgodohavanden och övrig egendom kan tillfalla staten. Arvsrätt är ett rättsområde som stundtals tenderar att kunna bli ganska komplext. Bestämmelserna avseende arv står att finna i ärvdabalken (ÄB) där lagtexten av många ofta upplevs som ålderdomlig och ganska svårbegriplig, vilket inte direkt underlättar problemlösningen. Jag ska därför i komprimerad och lättläst form försöka att besvara ditt inskickade ärende. Jag har dock lite svårt att tyda huruvida du har några legala arvingar i livet. Men med tanke på hur din fråga är ställd känner jag mig nästan nödgad att utgå ifrån att så inte är fallet. Jag kommer ändå för ordningens skull att kort redogöra för den arvsrättsliga tågordningen, vilken följer enligt nedan.

Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?

Juridik vid dödsfall

Hej, Vi är två äldre personer, 74 och 69, som har två barn. Det ena barnet är förståndshandikappad och vi vill inte att hon ska ärva vårt hus, hon har dessutom en förmyndare. Därför vill vi redan nu ge vårt andra barn vår fastighet men villkoret att vi får bo kvar så länge vi vill. Vad skall vi tänka på?  

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Vem ärver man sin intelligens av?

Är du mamma till ett intelligent barn?Då har du dig själv att tacka – forskning visar nämligen att barn i hög utsträckning ärver sin intelligens från sin mamma.”Intressant nog så fungerar några av de berörda generna bara om de kommer från mamman”, skriver forskarna i en studie.

1:22