:

Vad är tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin?
 2. Kan man ta semester under jobb- och utvecklingsgarantin?
 3. Vad gäller i jobb- och utvecklingsgarantin?
 4. När hamnar man i jobb- och utvecklingsgarantin?
 5. Hur länge kan man få ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin?
 6. Hur många dagar har man rätt till aktivitetsstöd?
 7. Hur mycket pengar får man i jobb- och utvecklingsgarantin?
 8. Hur länge kan man delta i jobb- och utvecklingsgarantin?
 9. Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande?
 10. Vad händer efter fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin?
 11. Hur mycket får man i aktivitetsstöd 2023?
 12. Hur många jobb måste man söka för att få aktivitetsstöd?
 13. Hur mycket får man i aktivitetsstöd per månad?
 14. Vad händer efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin?
 15. Hur många år kan man få aktivitetsstöd?

Vad är tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin?

Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och få ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor. Vi kallar det för deltidsveckor. En vecka som du arbetar så mycket att du inte får ersättning räknas inte som en deltidsvecka.

60-veckorsregeln gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. 

Kan man ta semester under jobb- och utvecklingsgarantin?

Semesterlagen antogs 1938. Alla skulle ha rätt till 2 veckors betald ledighet för rekreation och återhämtning. Semesterlagen finns än idag, men gäller tyvärr inte alla som arbetar. Om du får semester eller inte beror på vem som betalar din "lön".

Enligt denna lag gavs alla anställda rätt till två veckors semester. År 1951 utökades semesterrätten till tre veckor och 1963 till fyra veckor. Den nu gällande lagen är från 1977 (1977:480) och trädde i kraft 1978. Då utökades semesterrätten till fem veckor.Men idag kan människor "arbeta" 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan, 22 dagar i månaden, 12 månader om året utan att få en enda dags semester.

Vad gäller i jobb- och utvecklingsgarantin?

Har du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader samt arbetat tillräckligt mycket och sedan blivit arbetslös får du aktivitetsstöd. Är du 18–24 år och inte medlem i a-kassan får du i stället utvecklingsersättning. Är du över 25 år och är med i jobb-och utvecklingsgarantin (JOB) får du aktivitetsstöd.

Tips! Är du med i jobbgarantin får du ersättning från Försäkringskassan.

För att du ska kunna få högsta möjliga aktivitetsstöd när du är med i jobbgarantin måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Fördelen med att gå med i en a-kassa i god tid är att dessa 12 månader förhoppningsvis hinner passera innan du behöver ansöka om ersättning.

När hamnar man i jobb- och utvecklingsgarantin?

 • Fas 1: Pågår i de första 150 ersättningsdagarna där man får hjälp av en coach att skriva CV och hitta arbete.[1]
 • Fas 2: Nästkommande 300 ersättningsdagarna har man möjlighet till deltagande i olika aktiviteter som start av näringsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, utbildningsinsatser med mera[2][1]
 • Fas 3 (senare omdöpt till "Sysselsättningsfasen"): Om sökande fortfarande är arbetslös efter totalt 450 ersättningsdagar så erbjuds man att gå med i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 där man ska erbjudas varaktig samhällsnyttig aktivitet som inte konkurrerar med ordinarie jobb. De företag som anordnar fas 3 aktiviteter får 210[3] SEK per dag i ersättning. De flesta aktiviteter som man har möjlighet till i fas 1 och 2 försvinner, man har dock numera rätt till arbetsmarknadsutbildningar som anses leda till jobb även i fas 3.[4][1] 2,1% lämnar åtgärden varje månad för jobb eller studier, merparten hamnar i arbeten som fortsatt kräver någon typ av stöd från samhället.[5] Den som uppfyller villkoren för a-kassa lämnas aktivitetsstöd med 65% av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning/aktivitetsstöd i fas 3. Aktivitetsstödet betalas ut för fem dagar i veckan för den som är sysselsatt på heltid.

Hur länge kan man få ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin?

Har du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor kan du få rätt till en ny ersättningsperiod om 300 dagar som börjar gälla direkt, med sex inledande karensdagar. Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt.

Hur många dagar har man rätt till aktivitetsstöd?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Om den arbetssökande är medlem i en a-kassa fattas beslut om ersättning av den a-kassa som den arbetssökande är medlem i. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete.

Hur mycket pengar får man i jobb- och utvecklingsgarantin?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Om den arbetssökande är medlem i en a-kassa fattas beslut om ersättning av den a-kassa som den arbetssökande är medlem i. Den som är arbetslös och inte är medlem i någon a-kassa kan ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan, eller ansöka om medlemskap i och grundersättning hos en annan a-kassa vars verksamhetsområde omfattar personens senaste arbete.

Hur länge kan man delta i jobb- och utvecklingsgarantin?

Du ansöker om ersättning i efterhand. Alltså månaden efter den månad som du deltog i programmet. Ett exempel: om du deltagit i ett program i september ansöker du om ersättning för det i oktober. När du kan ansöka ser du en blå knapp på Mina sidor.

Pengarna betalas normalt ut den 26:e i månaden. På Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen syns en bankdag innan pengarna kommer. Du kan välja att få ett sms om det.

Är jobb- och utvecklingsgarantin pensionsgrundande?

Aktivitetsstöd lagstadgas enligt om arbetsmarknadspolitiska program och styrs från den 1 januari 2018 av Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser för tid innan den 1 januari 2018 gäller Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Vad händer efter fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin?

 • Fas 1: Pågår i de första 150 ersättningsdagarna där man får hjälp av en coach att skriva CV och hitta arbete.[1]
 • Fas 2: Nästkommande 300 ersättningsdagarna har man möjlighet till deltagande i olika aktiviteter som start av näringsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, utbildningsinsatser med mera[2][1]
 • Fas 3 (senare omdöpt till "Sysselsättningsfasen"): Om sökande fortfarande är arbetslös efter totalt 450 ersättningsdagar så erbjuds man att gå med i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 där man ska erbjudas varaktig samhällsnyttig aktivitet som inte konkurrerar med ordinarie jobb. De företag som anordnar fas 3 aktiviteter får 210[3] SEK per dag i ersättning. De flesta aktiviteter som man har möjlighet till i fas 1 och 2 försvinner, man har dock numera rätt till arbetsmarknadsutbildningar som anses leda till jobb även i fas 3.[4][1] 2,1% lämnar åtgärden varje månad för jobb eller studier, merparten hamnar i arbeten som fortsatt kräver någon typ av stöd från samhället.[5] Den som uppfyller villkoren för a-kassa lämnas aktivitetsstöd med 65% av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning/aktivitetsstöd i fas 3. Aktivitetsstödet betalas ut för fem dagar i veckan för den som är sysselsatt på heltid.

Hur mycket får man i aktivitetsstöd 2023?

Sjukpenninggrundande inkomst. Räknas ut av Försäkrings­kassan och ligger till grund för hur mycket pengar du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

SGI beräknas på hur mycket du tjänar under ett år. Det som räknas är lön före skatt, ob-tillägg, övertidsersättning och provision. Däremot får du inte räkna med andra ersättningar som a-kassa, sjukpenning eller studiemedel.

Har du samma lön varje månad är det månadslönen gånger 12. Om du inte har samma lön varje månad kan du räkna ut din genomsnittliga års­inkomst med hjälp av den lön du fått de senaste sex månaderna.

Hur många jobb måste man söka för att få aktivitetsstöd?

Totalt har man 300 ersättningsdagar under en ersättningsperiod från a-kassan. Dagarna då man får aktivitetsstöd dras av från ersättningsperioden från a-kassan. Det görs först när hela perioden med aktivitetsstöd är avklarad. Försäkringskassan meddelar (återrapporterar) då till oss hur många dagar man fått i programmet. 

 • När arbetsförmedlingen har fattat beslut om att man ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program får vi på a-kassan uppgift om det.
 • Vi meddelar då Försäkringskassan vilken ersättning per dag man har rätt till. Ersättningen per dag är hur mycket pengar man skulle fått om man vore arbetslös med a-kassa. Du kan se den i Mina sidor.
 • Försäkringskassan kan sedan fastställa en annan ersättningsnivå. Kontakta dem om du är missnöjd med deras nivå.

Hur mycket får man i aktivitetsstöd per månad?

När du är arbetslös ska du försöka hitta arbete så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen kan besluta om insatser i form av arbetsmarknadspolitiska program eller utbildningar som stöd i ditt arbetssökande. Om du blir anvisad ett program eller en utbildning behöver du tacka ja till att delta. Annars anses du ha försämrat dina förutsättningar till att få ett nytt arbete och det kan påverka din ersättning.

Du och Arbetsförmedlingen planerar ditt arbetssökande men det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka insatser som är lämpliga för dig.

Avstängningstiden räknas från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du under pågående avstängningstid blir avstängd på nytt, inleds den nya avstängningstiden efter den föregående avstängningstiden.

En avstängning får inte pågå längre tid än 112 kalenderdagar, räknat från den dag då händelsen inträffat, till exempel den dag då du tackat nej till ett program. Det innebär att ett ny avstängning, under en pågående avstängningstid, inte kan pågå längre än 112 kalenderdagar efter den föregående avstängningstiden.

Vad händer efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin?

 • Fas 1: Pågår i de första 150 ersättningsdagarna där man får hjälp av en coach att skriva CV och hitta arbete.[1]
 • Fas 2: Nästkommande 300 ersättningsdagarna har man möjlighet till deltagande i olika aktiviteter som start av näringsverksamhet, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, utbildningsinsatser med mera[2][1]
 • Fas 3 (senare omdöpt till "Sysselsättningsfasen"): Om sökande fortfarande är arbetslös efter totalt 450 ersättningsdagar så erbjuds man att gå med i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 där man ska erbjudas varaktig samhällsnyttig aktivitet som inte konkurrerar med ordinarie jobb. De företag som anordnar fas 3 aktiviteter får 210[3] SEK per dag i ersättning. De flesta aktiviteter som man har möjlighet till i fas 1 och 2 försvinner, man har dock numera rätt till arbetsmarknadsutbildningar som anses leda till jobb även i fas 3.[4][1] 2,1% lämnar åtgärden varje månad för jobb eller studier, merparten hamnar i arbeten som fortsatt kräver någon typ av stöd från samhället.[5] Den som uppfyller villkoren för a-kassa lämnas aktivitetsstöd med 65% av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 320 kr per dag. Den som inte uppfyller villkoren för att få a-kassa får ingen ersättning/aktivitetsstöd i fas 3. Aktivitetsstödet betalas ut för fem dagar i veckan för den som är sysselsatt på heltid.

Hur många år kan man få aktivitetsstöd?

Sjukersättning och aktivitetsersättning är två viktiga ersättningar för personer med funktionsnedsättning. Men möjligheten att få ersättning har varierat kraftigt. Avslag och bifall på ansökningar har åkt berg- och dalbana i Försäkringskassans statistik.

Även värdet av ersättningarna har förändrats kraftigt, trots att syftet är att ge ekonomisk trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Även om det gjordes en extra höjning 2022 har sjuk- och aktivitetsersättningen urholkats på lång sikt.

Den här guiden beskriver de regler som gäller nu, men också bakgrunden och debatten kring ersättningarna.

Försäkringskassans webbsajt uppger i början av augusti 2023 att handläggningstiden för sjukersättning är sju månader. Tidningen Syre rapporterar dock att handläggningstiden just nu kan vara betydligt längre. ”Sjukersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser”, säger Andreas Pettersson, områdeschef, till tidningen Syre.

Sjuk- och aktivitetsersättning kan beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under en längre tid på grund av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Tidigare fanns förtidspension och sjukbidrag. Dessa avskaffades år 2003, och ersattes då av aktivitetsersättning (upp till 30 års ålder) och sjukersättning (från 30 års ålder).

Syftet med aktivitetsersättningen var inte bara att ge ekonomisk trygghet utan även möjliggöra ett aktivt samhällsliv och ökad chans till arbete. Det betonades att ”ingen ska behöva bli pensionerad i mycket unga år, innan omfattande insatser har gjorts för att så långt det är möjligt ta tillvara kapacitet och utvecklingsmöjligheter bland unga som är svårt sjuka eller funktionshindrade”.

I juni 2022 var antalet personer med sjukersättning 216 757, en halvering jämfört med år 2005 då antalet var mer än 540 000 personer. Ungefär 60 procent är kvinnor. (Länk till Försäkringskassans statistikdatabas.)

Antalet nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Mellan år 2004 och 2010 föll antalet nybeviljanden från 70 000 till 6 000 per år, varefter det gått lite upp och ned, men ligger kvar på en låg nivå. Tabellen nedan visar utvecklingen av nybeviljanden.