:

Hur gör man en aktieöverlåtelse?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en aktieöverlåtelse?
 2. Kan man överlåta aktier gratis?
 3. Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?
 4. Hur beskattas gåva av aktier?
 5. Hur köper man aktier till någon annan?
 6. Får man sälja aktier till vem som helst?
 7. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 8. Kan jag ge bort mina aktier?
 9. Kan man köpa aktier och ge bort?
 10. Kan man ge bort sina aktier?
 11. Kan man sälja sina aktier när som helst?
 12. Får man sälja aktier till sig själv?
 13. Får man sälja aktier till vilket pris man vill?
 14. Måste man betala skatt när man säljer aktier?
 15. Måste man deklarera sålda aktier?

Hur gör man en aktieöverlåtelse?

Ett aktieöverlåtelseavtal är precis som det låter, att det sker en överlåtelse av aktier, vanligen genom att någon köper hela eller en del av bolaget. Med ett sådant avtal säkerställs villkoren för köpare och säljare.

Avtalet ska tydligt visa vad parterna kommit överens om, priset på aktierna och vad som ingår i överlåtelsen. I övrigt bör avtalet också innehålla hur betalningen ska ske, garantier gentemot parterna, tillgångar, rättigheter och skyldigheter samt hur eventuella skulder ska regleras. Det ska också framgå detaljer om vad för typ av verksamhet som bedrivs och annan information som kan vara av vikt vid en överlåtelse. Väljer du att annonsera på Bolagsplatsen ingår ett aktieöverlåtelseavtal kostnadsfritt.

Kan man överlåta aktier gratis?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Kan man ge bort aktier i fåmansbolag?

Du vinstbeskattas inte om du övertar aktier genom arv, gåva eller bodelning. Du som ny ägare (mottagare) tar i stället över den tidigare ägarens (överlåtarens) värden för aktierna som omkostnadsbelopp, sparat utdelningsutrymme etc.

Det kan vara svårt att avgöra vem som ska lämna bilaga K10 året då aktierna överlåts och hur överlåtare respektive mottagare ska redovisa det. Det beror på om hela aktieinnehavet överlåts samt om eller när utdelning i så fall skett under året.

Hur beskattas gåva av aktier?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Försäljning av aktier beskattas som inkomst av kapital. Detta betyder att du måste betala kapitalvinstskatt vid aktieförsäljningen. Beskattningsprocenten är 30% av kapitalvinsten.

Hur köper man aktier till någon annan?

Om börsen kan liknas vid en auktionssajt så liknar själva handelssystemet en dejtingsajt. På dejtingsajten lägger du upp din profil och specificerar vad du söker – kille, 25-30, gillar varm choklad och skidåkning. När du klickar på ”Sök” letar systemet upp en partner som matchar din profil.

Samma sak gäller i börssystemet. I det här fallet är det vilken aktie, hur många och till vilket pris du vill köpa som är matchningskriterierna. På andra sidan sitter en säljare som gör samma sak, specificerar hur många aktier han eller hon vill sälja och till vilket pris. Börssystemet söker igenom alla order och när en köp- och säljkurs möts görs avslut automatiskt. Ditt köp har gått igenom. Du har köpt och någon annan har sålt aktier.

När två order har matchats skickas informationen till Euroclear (före detta Värdepapperscentralen, VPC). Euroclear bokför alla aktieinnehav i Sverige.

Får man sälja aktier till vem som helst?

Jag har en fråga om att sälja delägarskap i aktiebolag. Jag är styrelseledamot och delägare i ett aktiebolag och vill sälja mina aktier och säga upp min roll som ledamot. Nu när jag vill sälja aktierna och ge över min roll som ledamot till en person jag känner så undrar jag hur jag ska gå till väga?

Svar: Om det gäller mer än 25 % av aktierna i ett aktiebolag, ska överlåtelsen bli registrerad hos Skatteverket. Där ska den nye delägaren bli registrerad som ”verklig huvudman”.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Merparten av de bolag som genomför kapitalanskaffning (nyemission) hos Pepins har för avsikt att erbjuda handel med aktierna på Pepins så småningom. Handeln startar som regel tidigast ett år efter genomförd emission. Tiden mellan emission och handelsstart ska ge bolaget möjligheten och utrymmet att använda pengarna i verksamheten. I memorandum, som tas fram inför en nyemission, presenterar bolaget vad rest kapital planeras användas till samt ungefärlig tidpunkt för när handel med aktien påbörjas och hur ofta handel kommer ske.

Kan jag ge bort mina aktier?

Min sambo och jag två gemensamma barn och jag har ett barn från ett tidigare förhållande. Dessutom äger min sambo och jag ett aktiebolag med hälften var. Vad händer med mina aktier om jag dör?

Det är dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt. Om du gifter dig kommer din fru att ärva dig med fri förfoganderätt men ditt barn från ett tidigare förhållande har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt.

Kan man köpa aktier och ge bort?

Det är en fantastiskt fin gärning att ge bort aktier till någon annan – dels eftersom de ju får värdepapper värda pengar, men även eftersom det symboliserar något mer än så.

Aktieinvesteringar har möjlighet att ge en väldigt fin avkastning över tid, vilket man har sett historiskt, och det finns anledning att tro att det blir så även i framtiden (även om inget är garanterat såklart). Detta innebär konkret att en lite mindre summa idag kan vara värd betydligt mycket mer längre fram.

Dessutom, genom att ge bort aktier så ger du personen möjlighet att få upp intresset för att spara och investera sina pengar, vilket ju såklart kan ha en väldigt stor och positiv inverkan på dennes privatekonomiska situation.

Kan man ge bort sina aktier?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Kan man sälja sina aktier när som helst?

Svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att vid aktiehandel övergår äganderätten först efter två handelsdagar. Det betyder att om du köper en aktie blir du inskriven i aktieboken, och därmed registrerad som aktieägare, först efter två dagar. Om du säljer en aktie blir det omvänt scenario, där du blir utskriven ur aktieboken samt får pengarna från försäljningen efter två handelsdagar. Den kurs du har köpt eller sålt dina aktier för kan inte ändras under tiden.

Vi har däremot en service där du får tillgång till preliminärt saldo direkt på affärsdagen för att kunna fortsätta handla med aktier. Detta gör att du slipper vänta på att likviddagen ska infalla och kan fortsätta att köpa och sälja aktier.

Får man sälja aktier till sig själv?

Det finns tre typer av marknadsmissbruk

Insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation är de tre olika sätten som man kan överträda reglerna om marknadsmissbruk.

Får man sälja aktier till vilket pris man vill?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen.

Måste man betala skatt när man säljer aktier?

Jag har sålt marknadsnoterade aktier. När och hur ska jag deklarera försäljningen?

Kapitalvinster beskattas och kapitalförluster dras av vid försäljningstidpunkten, vanligtvis fondnotans (avräkningsnotans) affärsdatum/avslutsdatum.

Måste man deklarera sålda aktier?

En deklaration kan ta olika lång tid beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Ibland kan det kännas tryggt att ta hjälp av en jurist när du ska göra din inkomstdeklaration. Hos oss får du hjälp att upprätta din deklaration och fylla i K4-blanketten, så att du kan vara säker på att du deklarerar aktier och andra värdepapper på ett korrekt sätt.