:

Var hittar man information om företag?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar man information om företag?
 2. Var kan man se företags omsättning?
 3. Vem är ägare till företaget?
 4. Vad kännetecknar ett företag?
 5. Hur tar du reda på om företaget är seriöst?
 6. Finns företaget registrerat?
 7. Hur vet man om ett företag går med vinst?
 8. Vilket är det största företaget i Sverige?
 9. Hur mycket kostar det att starta ett aktiebolag?
 10. Vad är viktigast för ett företag?
 11. Vad är viktigt för ett företag?
 12. Hur vet man om ett företag är bluff?
 13. Hur kan man kolla upp om ett företag är seriöst som säljer sina varor på nätet?
 14. Vad händer om man inte registrerar sitt företag?
 15. Hur ser man om ett företag är aktivt?

Var hittar man information om företag?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Var kan man se företags omsättning?

 • Årsbokslut för enskild näringsverksamhet
 • Årsredovisning för aktiebolag
 • Årsbokslut eller årsredovisning för handelsbolag eller kommanditbolag
 • Årsredovisning för ekonomisk förening

Vem är ägare till företaget?

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige. I Sverige finns det drygt 600 000 aktiebolag och siffran har hittills (mars 2020) ökat för varje år. Ett aktiebolag ägs av dess aktieägare vilka finns registrerade i aktieboken som innehas av varje företag. Vem som äger ett aktiebolag registreras inte av någon myndighet men för att få en överblick kan man i företagsrapporten i Bolagsfakta få information om vem som är verklig huvudman för företaget. Den verklige huvudmannen är den eller de personer som har kontroll eller äger företaget eller organisationen. Man är verklig huvudman om man äger mer än 25% av rösterna eller rätt att avsätta eller utse fler än hälften av styrelseledamöterna.

Vad kännetecknar ett företag?

Många människor har en bild av det typiska företaget som en stor fabrik med en stel och hierarkisk organisation. Men de allra flesta svenska företag är små.

Vid sidan av de stora företagen finns hundratusentals människor som driver butiker, verkstäder, restauranger, åkerier och andra företag och som har bidragit till ett ökat välstånd och en bättre fungerande service i stora och små samhällen runt om i Sverige.

Hur tar du reda på om företaget är seriöst?

Oseriösa företag och kriminella kostar svenska småföretagare miljardbelopp men det går att skydda sig om man bara är lite vaksam och försiktig innan man ingår avtal.

Svensk Handel har bland annat Varningslistan som varnar för företag som skickar bluffakturor eller använder sig av oseriösa försäljningsmetoder. En del skickar också ut erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. En del av dessa oseriösa bluffbolag är verksamma online på internet i Sverige, andra arbetar med andra metoder för att lura kunder att köpa och binda upp sig i helt orimliga abonnemang som kan kosta stora summor pengar att komma ur. Telefonsamtal och att skicka ut brev och fakturor är vanliga sätt att försöka lura företagare och privatpersoner.

Finns företaget registrerat?

Med företagssökningen kan du på följande sätt söka information om företag som registrerats i Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister: med hjälp av FO-nummer, registernummer, företagets namn eller andra sökkriterier. I sökresultatet kan du se de avgiftsfria företagsuppgifterna och köpa registerutdrag eller andra avgiftsbelagda produkter.

Hur vet man om ett företag går med vinst?

Naturligtvis kan du inte helt och hållet undvika kostnader men att gräva i företagets finanser kan hjälpa till att få klarhet och identifiera nya möjligheter. Flera mindre företag får det tufft redan från år 2 eller 3 när startkapital eller fonder börjar sina, efter 5 år är flera av dessa företag inte verksamma längre medan andra katapultat in på nya marknader. Detta är inget konstigt – det sitter i huvudet. Det kan ibland höras ”vilken tur du hade som kom in på den marknaden i rätt tid”, men detta har sällan med tur att göra. Varför går det inte som tänkt? 

Ofta är det tydligt varför ett företag går dåligt, följande anledningar är vanliga:

Vilket är det största företaget i Sverige?

Sverige är en framgångsrik företagarnation med många stora företag, varav flertalet också är börsnoterade. Att ett bolag är börsnoterat innebär att du som privatperson också har en möjlighet att köpa aktier i företag och således ta del av företagets resa – med såväl värdestegring som utdelning om bolaget utvecklas bra.

I denna guide kikar vi närmare på vilka variabler som kan användas för att avgöra storleken på ett bolag samt listar de 30 största svenska börsnoterade företagen, sett till aktuellt börsvärde.

Till att börja med, hur mäter man ett företags storlek? Det går att använda flera olika metoder för att definiera storleken på en verksamhet och det är egentligen omöjligt att säga vilket som är det bästa. Det beror på situation. I börssammanhang, när det gäller att köpa och sälja aktier, är det till exempel logiskt att utgå från företagets värde på börsen när man mäter storlek.

Gemensamt för alla metoder är att man tittar på siffror och statistik för bolaget och på så sätt får fram vilka som är störst inom det området. För att veta vilka företag som är störst i Sverige kan vi utgå från något av följande:

 • Företagets börsvärde, det vill säga antal aktier multiplicerat med nuvarande aktiekurs.
 • Total omsättning i verksamheten – hur mycket bolaget säljer för.
 • Antal anställda, helt enkelt hur många som arbetar i företaget.
 • Eller andra former av nyckeltal.

Vanligast är att man mäter storleken baserat på den första punkten i listan här ovanför: bolagets börsvärde. För att räkna ut börsvärdet multiplicerar man totalt antal utestående aktier med det nuvarande priset på en aktie. På så vis får man en tydlig jämförelse av storleken på företaget jämfört med andra, vilket många investerare ser som en fördel.

Du kanske känner igen begreppen Small Cap, Mid Cap och Large Cap? Det är kategorier som börsnoterade företag delas in i baserat på börsvärdet (och även andra variabler). Var gränsen går mellan dessa grupper kan variera beroende på land, men gemensamt är att Large Cap-bolagen generellt sett är större, mer mogna och genomlysta än mindre bolag på Small Cap eller andra ännu mindre börslistor.

Värt att komma ihåg är dock att börsvärdet inte alla gånger är en helt rättvis spegling av storleken. Ibland blir nämligen aktiepriserna övervärderade eller undervärderade. Detta på grund av att värdet på en aktie är beroende av vad marknaden vill betala. Men tittar man på de största bolagen så brukar börsvärde trots allt vara ett bra mått i de flesta fall.

Hur mycket kostar det att starta ett aktiebolag?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Vad är viktigast för ett företag?

Att vara egenföretagare är kul! Du får själv välja vad du ska arbeta med och kan matcha det med ditt eget intresse. Du är din egen chef och kan ta de semesterveckor du vill ha utan att bli stoppad. Utöver det kan ditt företag även bli framgångsrikt och bli en början på ett nytt imperium. Vem drömmer inte om det?

För att du ska kunna närma dig att bli en lyckad entreprenör behöver du vara konkret i ditt arbetssätt och i uppbyggandet av ditt företag. Det är väldigt mycket att tänka på och för att du inte ska tappa bort dig på vägen kommer det här en lista på de viktigaste sakerna att tänka på när du driver ditt företag.

Vad är viktigt för ett företag?

Vi börjar bli allt mer medvetna om att företagskulturen i bolag byggs med annat än värdeord och styltiga beskrivningar. Det handlar snarare om ritualer, symbolhandlingar, ledarskap och ett högre syfte. Antingen vill man förstärka företagskulturen och få den att leva vidare eller så vill man ändra och utveckla den så att den bättre stödjer affärsmål och strategi.

Alla företag har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. Det som särskiljer de framgångsrika företagskulturerna – de företag som präglas av motiverade och högpresterande medarbetare, nöjda och lojala kunder, starka varumärken och god lönsamhet – är tydlighet. Tydlighet kring varför företaget finns till, vart företaget är på väg och vilka beteenden som premieras.

Det som också kännetecknar dessa företag är att de ser visionen och kulturarbetet som en tillgång och en ständigt pågående arbetsprocess för att fortsätta vara framgångsrika.

Så, hur utvecklar man företag där folk drömmer om att få arbeta och vars verksamhet även har ett etiskt och moraliskt existensberättigande? Vilka värderingar i samhället vill man som företag vara med och bidra till?

Hur skapas långsiktiga och hållbara företag där man som arbetsgivare tar ansvar för sina medarbetare, men också är tydlig med att medarbetarna tar ansvar tillbaka?

Och hur kan man systematisera det som brukar beskrivas som att det ”sitter i väggarna” och hur arbetar man med att utveckla en kultur som man inte är nöjd med?

Hur vet man om ett företag är bluff?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Hur kan man kolla upp om ett företag är seriöst som säljer sina varor på nätet?

Det finns en rad lagar som reglerar hur det ska gå till när du handlar från företag eller privatpersoner. Det finns också praxis – hur lagarna ska tolkas – från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden. Här försöker vi reda ut vad som gäller i olika situationer som du kan hamna i.

När du i egenskap av konsument handlar varor (lösa saker) av ett företag gäller först och främst Konsumentköplagen. Lagen är tvingande, – villkoren i den måste följas och går inte att avtala bort så att du får sämre villkor än de som står i lagen. Handlar du över internet eller via telefon gäller också Distansavtalslagen. Marknadsföringslagen reglerar vad företag får påstå om varan eller tjänstens egenskaper.

Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Hur ser man om ett företag är aktivt?

Du som är företagare betalar din skatt genom att betala in preliminärskatt varje månad till Skatteverket. När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt

räknar Skatteverket ut hur mycket du ska betala i skatt varje månad och du får besked om detta. Därefter får du i början av varje år ett beslut av Skatteverket på hur mycket du ska betala in varje månad för nästa år.