:

Hur lång tid tar Faderskapsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar Faderskapsintyg?
 2. Hur far man Faderskapsintyg?
 3. Vad kostar det att göra ett faderskapstest?
 4. Hur ansöker man om faderskap?
 5. Hur gör man Faderskapsintyg?
 6. Måste man skriva på Faderskapsintyg?
 7. Kan man göra faderskapstest gratis?
 8. Kan mamma neka faderskapstest?
 9. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 10. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 11. Hur många procent är inte pappa till sina barn?
 12. Måste man uppge vem som är pappa?
 13. Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?
 14. Kan pappan neka faderskapstest?
 15. Måste jag säga vem som är pappa?

Hur lång tid tar Faderskapsintyg?

Under de första månaderna efter förlossningen är Skatteverket en viktig instans för nyblivna föräldrar. De ger information och sköter om sådant som exempelvis barnets personnummer, namn, vårdnad och medborgarskap.

Detta är viktig information och glömmer man att anmäla exempelvis förnamn så kan Skatteverket vitesförlägga barnets vårdnadshavare att lämna in en namnanmälan. Läs nedanstående avsnitt så att du inte missar något viktigt.

Hur far man Faderskapsintyg?

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem.

För att ni ska kunna använda tjänsten krävs följande:

 • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

Om någon av er har skyddade personuppgifter kan ni inte använda tjänsten.

Vad kostar det att göra ett faderskapstest?

 • Fri frakt
 • Leverans 1-3 vardagar
 • Säker betalning
 • DDC´s Dual Process™
 • 2x20 markörer som standard
 • DDC -Ackrediterat och kvalitetssäkrat laboratorium

Vårt laboratorium DDC, DNA Diagnostics Center, som är USAs mest betrodda, utför över en miljon DNA-analyser per år. Det ger en oslagbar säkerhet. Laboratoriet är ackrediterat och kvalitetssäkrat och tack vare att alla tester körs dubbelt med DDC´s Dual Process™ kan vi garantera att testresultatet är 100 % riktigt.

Hur ansöker man om faderskap?

Ersättningen betalas i första hand ut till den förälder som inte föder barnet. Även andra närstående personer kan ha rätt till ersättning. Ett exempel är om du är ensamstående. Ett annat är om den andra föräldern vårdas på sjukhus och inte har möjlighet att använda dagarna innan det gått 60 dagar sen du och barnet kom hem från förlossningen.

Du som tar ut 10‑dagar måste vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit. Barnet måste bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Hur gör man Faderskapsintyg?

Ersättningen betalas i första hand ut till den förälder som inte föder barnet. Även andra närstående personer kan ha rätt till ersättning. Ett exempel är om du är ensamstående. Ett annat är om den andra föräldern vårdas på sjukhus och inte har möjlighet att använda dagarna innan det gått 60 dagar sen du och barnet kom hem från förlossningen.

Du som tar ut 10‑dagar måste vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit. Barnet måste bo i Sverige, inom EU/EES eller i Schweiz.

Måste man skriva på Faderskapsintyg?

Från den 1 januari 2022 kan föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Kan man göra faderskapstest gratis?

När barnet föds fastställs moderskapet direkt genom att modern föder barnet. Det är ett odiskutabelt föräldraskap. För faderskapet gäller att om fadern är gift med modern blir fadern automatiskt far till barnet. Detta härrör från gamla tider då otrohet inte var lika utbrett som det är idag. Om fadern och modern inte är gifta ska socialnämnden göra en utredning för att säkerställa faderskapet. Det kan göras genom samtal men också genom att fadern lämnar DNA för att göra ett faderskapstest.

Kan mamma neka faderskapstest?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB).

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Ogifta, nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket. Detta kan göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om inte registrering är gjord senast dag 14 blir Familjerätten ansvarig för utredningen.

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst och önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta Familjerätten från och med graviditetsvecka 22. En bekräftelse hos Familjerätten innebär att registreringen hos Skatteverket sker cirka tre veckor efter barnets födelse.

Bekräftelsen är viktig eftersom den gör att barnet juridiskt blir kopplad till den förälder som inte fött barnet. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad via denna e-tjänst.

Hur många procent är inte pappa till sina barn?

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Måste man uppge vem som är pappa?

Om barnets mor är gift med en man när barnet föds antas (presumeras) hennes make vara rättslig far till barnet (1 kap. 1 § FB). Maken registreras då som far i folkbokföringen.

Vid en skilsmässa anses äktenskapet upplöst först när domen om äktenskapsskillnad har fått laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB). Mannen i äktenskapet antas därför vara far till barnet om det föds innan domen om äktenskapsskillnad fått laga kraft.

Faderskapspresumtionen gäller även om barnets mor är änka vid barnets födelse och barnet föds inom sådan tid efter makens död att han skulle kunna vara far till barnet (1 kap. 1 § FB).

Vad händer om pappan inte skriver på faderskap?

Om barnets mor är gift med en man när barnet föds antas (presumeras) hennes make vara rättslig far till barnet (1 kap. 1 § FB). Maken registreras då som far i folkbokföringen.

Vid en skilsmässa anses äktenskapet upplöst först när domen om äktenskapsskillnad har fått laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB). Mannen i äktenskapet antas därför vara far till barnet om det föds innan domen om äktenskapsskillnad fått laga kraft.

Faderskapspresumtionen gäller även om barnets mor är änka vid barnets födelse och barnet föds inom sådan tid efter makens död att han skulle kunna vara far till barnet (1 kap. 1 § FB).

Kan pappan neka faderskapstest?

Går det att ta reda på vem som är pappa till barnet redan när barnet ligger i magen? 

Det går att ta reda på faderskap redan när barnet är i magen. Men oftast sker det när barnet är fött. De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. Kommunen har ansvar att reda ut vem som är pappa till barn som är under 18 år.

Måste jag säga vem som är pappa?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB).