:

Vad är e valuta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är e valuta?
 2. Vart kan man köpa e-krona?
 3. Är Bitcoin en kryptovaluta?
 4. Vad är elektroniska pengar?
 5. Hur undviker man skatt på krypto?
 6. Måste man betala skatt på Crypto?
 7. Varför e krona?
 8. Hur mycket pengar har Sverige?
 9. Är Bitcoin olagligt i Sverige?
 10. Måste man betala skatt på Bitcoin?
 11. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 12. Har Skatteverket koll på krypto?
 13. Vad händer om man glömmer deklarera krypto?
 14. Är krypto olagligt i Sverige?
 15. Varför har Sverige Svag krona?

Vad är e valuta?

Riksbanken undersöker om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Precis som kontanterna skulle e-kronan ges ut av Riksbanken och vara tillgänglig för alla. Det finns ännu inget beslut om att ge ut e-kronor.

Vart kan man köpa e-krona?

Riksbanken undersöker om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Precis som kontanterna skulle e-kronan ges ut av Riksbanken och vara tillgänglig för alla. Det finns ännu inget beslut om att ge ut e-kronor.

Är Bitcoin en kryptovaluta?

De când Bitcoin a fost lansat pentru prima dată, una dintre cele mai mari provocări ale criptomonedei a fost scalabilitatea și viteza de transfer.

Tranzacțiile sunt verificate, procesate și stocate în blockchain și sunt descentralizate. Aceasta înseamnă că tranzacțiile nu sunt verificate de nicio bancă, ci de utilizatori din întreaga lume. Tehnologia blockchain a Bitcoin este destul de lentă.

Dacă comparăm Bitcoin cu Visa, acesta din urmă durează în jur de 150.000.000 de tranzacții pe zi, sau în jur de 1.700 de transferuri pe secundă. În comparație, Bitcoin durează doar 7 tranzacții pe secundă, iar procesarea tranzacțiilor poate dura câteva minute.

Bitcoin a fost lansat în 2009 și în spatele lui era o persoană necunoscută sau un grup de oameni pe nume Satoshi Nakamato. Bitcoin a fost prima criptomonedă disponibilă public din lume și o rețea descentralizată. În practică, aceasta înseamnă că nicio bancă centrală nu are control asupra monedei.

Bitcoin se bazează pe o rețea blockchain și peer-to-peer. Fiecare tranzacție va fi publicată în rețea, iar minerii verifică tranzacțiile. Tranzacțiile verificate sunt înregistrate în blocuri, iar acestea pot fi legate și de blocurile anterioare, astfel încât să se formeze un lanț.

Pentru Bitcoin, procesul de creare de noi blocuri este relativ lent și este nevoie de 10 minute pentru a genera un nou bloc.

Vad är elektroniska pengar?

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen heter Lag (2011:755) om elektroniska pengar. Precis som Finansinspektionen verkar ha informerat dig om, så behöver man tolka huruvida den aktuella lagen är tillämplig i varje enskilt fall. Det är svårt att med säkerhet svara på huruvida just din verksamhet faller inom lagens tillämpningsområde, eftersom det saknas en tydlig och enhetlig definition i lagen. Det finns en definition; men det har konstaterats att den är relativt svårtolkad.

Hur undviker man skatt på krypto?

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur beskattningen kommer att se ut om du flyttar från Sverige till Portugal och därefter gör vinst när du säljer kryptovalutan i Portugal. 

Måste man betala skatt på Crypto?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Varför e krona?

  Riksbanken fortsätter att driva införandet av en digital valuta, e-kronan. Foto: Tim Aro/TT

  När vice riksbankschef Cecilia Skingsley år 2016 ställde frågan: Borde Riksbanken ge ut e-kronor? var hon tidigt ute. Ett tag talades det om att Sverige kunde bli världens första land att introducera en e-valuta. Så blev det inte. Först ut var Bahamas som i oktober 2020 lanserade sin digitala sanddollar. 

  Hur mycket pengar har Sverige?

  Mängden pengar som kan användas som betalningsmedel uppgick i juni 2021 till 4 644 miljarder kronor enligt SCB. Av dessa var hela 98,7 procent elektroniska pengar och blott 1,3 procent kontanter, det vill säga fysiska sedlar och mynt. Statistiken bekräftar därmed att användningen av kontanter nått en ny rekordlåg nivå.

  Riksbanken kan skapa centralbankspengar genom att dels trycka mer fysiska kontanter, dels låna ut elektroniska pengar till bankerna. Bankerna skapar privata bankpengar med utgångspunkt från tillgången på elektroniska centralbankspengar och sin egen balansräkning. Privata bankpengar är uteslutande elektroniska.

  Är Bitcoin olagligt i Sverige?

  Mycket kan hända under en bolagsresa som inte går att förutse, som oväntade omvärldsfaktorer som plötsligt kräver direkta åtgärder. Stefan Lundell minns hur de på Breakit, strax efter coronapandemins intåg, hade ett stort brainstormingmöte för att hitta nya vägar framåt efter att de blev tvungna att abrupt ställa in flera stora fysiska Breakitevent.

  Där utgick vi från ett av våra grundläggande kundbehov och utgjorde ett kitt för tech- och startupvärlden

  ”Vi landade i att ordna ett digitalt 24-timmars liveevent. Därifrån lyckades vi få med oss två stora vinster. Dels fick vi med oss partners, vilket var bra för vår ekonomi, dels gjorde vi nytta för vår kärnmålgrupp då vi pratade en hel del om vägar framåt under pandemin. Där utgick vi från ett av våra grundläggande kundbehov och utgjorde ett kitt för tech- och startupvärlden.”

  Måste man betala skatt på Bitcoin?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om banken får fråga dig var pengarna kommer från.

  Har Skatteverket koll på krypto?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Vad händer om man glömmer deklarera krypto?

  Det finns tre olika typer av beskattningsregler som gäller för kryptovalutor. Vilken av dem som gäller beror på vilken typ av transaktion du gör. Varje transaktion motsvara en egen “label” eller kategori.

  De tre potentiella skattekonsekvenser som tillkommer vid olika typer av transaktioner av kryptovaluta är följande:

  Är krypto olagligt i Sverige?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Varför har Sverige Svag krona?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.