:

Hur länge får man jobba i Sverige som utlänning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man jobba i Sverige som utlänning?
 2. Vad gäller för utländsk arbetskraft?
 3. Hur kan man söka jobb i Sverige från utlandet?
 4. Kan man anställa någon utan uppehållstillstånd?
 5. Vad krävs för att anställa någon från utlandet?
 6. Vad är 183 dagars regeln?
 7. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 8. Kan man jobba från utlandet?
 9. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 10. Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?
 11. Hur länge kan jag jobba utomlands?
 12. Är det lagligt att jobba gratis i Sverige?
 13. Måste man betala skatt i Sverige om man jobbar utomlands?
 14. Var betalar jag skatt om jag jobbar utomlands?
 15. Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Hur länge får man jobba i Sverige som utlänning?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

När du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett arbetstillstånd. Du måste också ha annonserat ut tjänsten innan du kan avtala om en anställning med arbetstagaren.

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som han eller hon har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Vid ansökan om förlängning får arbetstagaren arbeta under handläggningstiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Vid nyrekrytering måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det kan du göra genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och har varit tillgänglig för alla i samtliga EU/EES-länder och Schweiz. Annonsering enbart på exempelvis LinkedIn eller i andra kanaler som riktar sig till en begränsad krets mottagare uppfyller därför i de flesta fall inte kravet.

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet. Flyttas däremot tjänsten till Sverige räknas det som en ny anställning och då ska tjänsten utannonseras och personen som ska arbeta hos dig måste ansöka om nytt arbetstillstånd.

Hur kan man söka jobb i Sverige från utlandet?

Hos arbetsförmedlingen hittar du lediga arbeten i deras tjänst Platsbanken.

» Till arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man anställa någon utan uppehållstillstånd?

 • Arbetstagaren har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd.
 • Arbetstagaren har ett giltigt intyg för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett sådant giltigt uppehållstillstånd där rätten att arbeta ingår.
  • Läs mer om rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd.

I vissa fall behöver arbetstagaren inget uppehållstillstånd. Då har arbetstagaren en begränsad rätt att arbeta inom vissa branscher i högst 90 dagar.

 • Arbetstagaren har ansökt om eller beviljats tillfälligt skydd.
 • Arbetstagaren har ett giltigt intyg för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett giltigt uppehållstillstånd för säsongsarbete.
 • Arbetstagaren har ett sådant giltigt uppehållstillstånd där rätten att arbeta ingår.
  • Läs mer om rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd.

I vissa fall behöver arbetstagaren inget uppehållstillstånd. Då har arbetstagaren en begränsad rätt att arbeta inom vissa branscher i högst 90 dagar.

Vad krävs för att anställa någon från utlandet?

De allra flesta som är medborgare i ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att ha rätt att arbeta här. Personen ska ansöka om och ha fått sitt tillstånd innan han eller hon reser till Sverige men under vissa förutsättningar kan en ansökan lämnas in efter att personen har rest in i Sverige.

För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum.

Länder vars medborgare behöver visum för att vara i Sverige kortare tid än tre månader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är 183 dagars regeln?

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

Kan man jobba från utlandet?

Om du är nordisk medborgare och vill jobba i ett annat nordiskt land behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd. Här är några webbplatser där du kan hitta mer information om att jobba i de nordiska länderna.

Grensetjänsten (grensetjensten.com) – En guide för dig som vill jobba i Norge.

Öresunddirekt (oresunddirekt.se) – En guide för dig som vill jobba i Danmark.

Om du är medborgare i ett EU-land behöver du varken arbets- eller uppehållstillstånd för att jobba i ett annat land inom EU, EES eller i Schweiz. Du behöver bara ha ett giltigt nationellt id-kort där medborgarskap framgår, eller pass. Tänk på att körkort inte är en giltig id-handling i det här sammanhanget. Pass är det säkraste valet.

Vissa länder kräver att du registrerar dig hos de lokala myndigheterna för att visa att du jobbar där. Olika länder har olika regler för detta. Kolla upp vad som gäller i ditt fall. Du hittar mer information om vad som gäller på EU:s webbplats Ditt Europa.

Ditt Europa – Anmäl bosättning i annat EU-land (europa.eu)

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

Du som vistas i Sverige minst 6 månader, men kortare än 12 månader och arbetar hela eller del av den perioden ska i de flesta fall betala vanlig inkomstskatt i Sverige. Det innebär att du betalar cirka 30-50 procent i skatt på din inkomst beroende på hur mycket du tjänar.

För att bli skatteregistrerad och kunna betala vanlig inkomstskatt i Sverige ska du anmäla dig för preliminär A-skatt på blankett eller via vår e-tjänst.

Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Hur länge kan jag jobba utomlands?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Är det lagligt att jobba gratis i Sverige?

-Vi är tillbaka i förra seklets arbetsmarknad, säger Sandra Viktor, LO:s ungdomssekreterare.

Allt fler ungdomar luras att provjobba utan lön visar en rapport från LO. Fackets hjälptelefon fick i somras över hundra samtal från unga som inte fått lön för den tid de provjobbat.

Måste man betala skatt i Sverige om man jobbar utomlands?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Var betalar jag skatt om jag jobbar utomlands?

Vad gäller för företag som har etablerat sig utomlands? Här är huvudregeln att ett företag ska betala inkomstskatt i det land som där de anses ha ett fast driftställe. I Sverige brukar vi utgå från OECD:s tolkning av vad ett fast driftställe är. Det kan till exempel vara en filial, verkstad eller en plats där ledningen sitter.

- Efter pandemin har till och med hemmakontoret ansetts kunna utgöra ett fast driftställe under vissa förutsättningar, säger Maria Malm.

Hur mycket måste en invandrare tjäna för att få stanna i Sverige?

Under 2020 beviljades drygt 15 231 arbetstillstånd i Sverige, vilket är en minskning jämfört med 2019 och 2018 då ungefär 21 950 respektive 20 800 personer beviljades arbetstillstånd. Minskningen beror sannolikt på coronapandemin. Dessa siffror omfattar inte förlängningar av redan befintliga arbetstillstånd. Av de arbetstillstånd som utfärdades till personer utanför EU/EES kom flest människor  från Thailand (3 426 personer) och Indien (2 660 personer). De två överlägset vanligaste yrkesgrupperna för arbetskraftsinvandrare år 2020 är bärplockare följt av IT-specialister.4