:

Hur mycket dras till tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket dras till tjänstepension?
 2. Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?
 3. Hur mycket skatt dras på tjänstepensionen?
 4. Måste man deklarera tjänstepension?
 5. Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?
 6. Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?
 7. Vad krävs av arbetsgivaren för att få avdragsrätt för en tjänstepension?
 8. Måste man betala tjänstepension till anställda?
 9. Är tjänstepension en förmån?
 10. Har man tjänstepension livet ut?
 11. Varför sjunker pensionen vid 70?
 12. Är arbetsgivaren skyldig att betala tjänstepension?
 13. Hur beräknas förmånsbestämd tjänstepension?
 14. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 15. Vem betalar in tjänstepension?
 16. Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?
 17. Hur får arbetsgivaren göra avdrag för tjänstepensioner?
 18. Vad är en tjänstepension?
 19. Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?
 20. Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?
 21. Hur får arbetsgivaren göra avdrag för tjänstepensioner?
 22. Vad är en tjänstepension?
 23. Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?

Hur mycket dras till tjänstepension?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?

Tabellen visar hur mycket som årligen betalas in till Avtals­pension SAF-LO, beroende på din månadslön. Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är avdragen från den årliga pensions­premien.

Hur mycket skatt dras på tjänstepensionen?

Hur mycket skatt du betalar beror på hur gammal du är, var du bor och hur stor inkomst du har. Det är bra att komma ihåg att om du jobbar samtidigt som du tar ut pension finns det en större risk att stora delar försvinner i skatt. Detta gäller normalt fram till du fyller 65 år, därefter från 1 januari när du fyller 66 år får du ökat jobbskatteavdrag och högre grundavdrag, så då blir det en skattelättnad med blandad inkomst. 

Måste man deklarera tjänstepension?

Saknar du tjänstepension i din anställning behöver du själv spara för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön före skatt.

Ett enkelt sätt att spara till pension är att spara i fonder via ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Om du helt saknar tjänstepension kan du spara via ett individuellt pensionssparande (IPS) eller via en pensionsförsäkring, då får du göra avdrag för pensionssparande i din deklaration till Skatteverket.

Du kan använda vår tjänst för att räkna ut hur mycket just du behöver spara till din tjänstepension.

Som företagare måste du spara själva för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får. Ett riktmärke är att spara 4,5 till 6 procent av din lön före skatt. Du som är egen företagare

Tjänstepensionen utgör ungefär en fjärdedel av den totala pensionen för en genomsnittlig pensionär. Om du inte har tjänstepension behöver du, om du har möjlighet, starta ett eget sparande till pension, annars riskerar du att få en låg inkomst som pensionär.

Är det smart att ta ut tjänstepensionen på 5 år?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

Vad krävs av arbetsgivaren för att få avdragsrätt för en tjänstepension?

Utöver den allmänna pensionen finns tjänstepension. Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Likaså kan svenska företag med filialer utomlands och utländska företag som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige vara skattskyldiga till SLP.

Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader.

SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda beskattningsunderlaget är summan av ett flertal plusposter och minusposter. Betalning av SLP sker vid tryggandet av pensionsutfästelsen eller, i de fall pensionsutfästelserna inte ska tryggas, när företaget/arbetsgivaren betalar ut pensionen.

Måste man betala tjänstepension till anställda?

, handelsbolag eller kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet

måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 % av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 % av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften som utgör 7 % av den lön som du skattar för.

Är tjänstepension en förmån?

Kollektivavtalade tjänstepensioner bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Individuella tjänstepensioner bestäms direkt med dig som anställd. Tjänstepensionen kan därför se olika ut beroende av var du är anställd.  

Om du jobbar inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension via kollektivavtalen. Hos privata arbetsgivare är det vanligt med både kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella tjänstepensioner. Det här är tjänstepension

Det är bra att ha de kollektivavtalade tjänstepensionerna som riktmärke när du har en individuell tjänstepension. Om din arbetsgivare betalar in mindre så kanske du kan förhandla om att de betalar in mer till tjänstepensionen. Alternativet är att förhandla om en högre lön så att du kan spara själv för att kompensera för den lägre insättningen till tjänstepensionen.

Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna betalar arbetsgivarna mellan 4,5 till 6 procent av månadslöner upp till 44 375 kronor (2022) före skatt. Om man har en lön som är högre än så betalar arbetsgivarna mellan 30 till 31,5 procent på den lön som kommer över 44 375 kronor (2022), upp till en viss nivå. Räkna ut din tjänstepension

Har man tjänstepension livet ut?

Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt, oftast från 65 år och uppåt, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut vid 65 års ålder kan du alltså behöva stoppa utbetalningen. När tjänstepensionen väl börjat betalas ut går den inte att stoppa.

En del tjänstepensioner kan du tidigast ta ut från 55 års ålder, om du jobbar inom staten så kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder. 

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad. 

Varför sjunker pensionen vid 70?

Vid 7,5 inkomstbasbelopp går en lönegräns som är viktig i flera avseenden:

 • Du tjänar in allmän pension från Pensionsmyndigheten upp till denna gräns.
 • Du får 10 % i ITP 2 ålderspension för lön upp till denna gräns.
 • Tjänar du mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp får du 65 % i ITP 2 för denna lönedel.

Är arbetsgivaren skyldig att betala tjänstepension?

I skattelagstiftningen finns två regler för att beräkna hur stort avdrag arbetsgivaren kan få för tryggandekostnaden: huvudregeln och kompletteringsregeln.

För rätt till avdrag krävs bland annat att pensionen tjänats in när en person är anställd. Avdragets storlek beräknas på lönen från arbetsgivaren.

Hur beräknas förmånsbestämd tjänstepension?

Nya bestämmelser från januari 2023 gör att du tidigare kan ha tillhört ett annat avtal.

Det nya pensionsavtalet heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS och omfattar i princip samtliga anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Det finns undantag för vissa grupper som fortsätter tillhöra KAP-KL. Mer om de nya bestämmelserna på Offentliganställdas förhandlingsråds webbplats (Länk till annan webbplats)

Du kan själv välja vem som ska förvalta din tjänstepension. Väljer du inte alls placeras dina pengar hos KPA i en traditionell försäkring med garanti och återbetalningsskydd. KPA för privatpersoner (Länk till annan webbplats)

Du kan anpassa sparandet så att det passar just dig beroende på hur din familjesituation ser ut, hur engagerad du vill vara i sparandet och hur mycket du vill betala i avgift.

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Vem betalar in tjänstepension?

Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.

Hur får arbetsgivaren göra avdrag för tjänstepensioner?

Skattereglerna säger att arbetsgivaren får göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdraget gäller främst löpande premier för tjänste­pensionen men du kan även få dra av för andra pensionskostnader. Arbetsgivaren får göra avdrag för löpande premier som motsvarar 35 procent av den anställdes lön.

Vad är en tjänstepension?

De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?

Förutom allmän pension får de flesta anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 % av din lön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda i tjänstepension.

Vad är avdragsrätt för tjänstepension i Sverige?

 • Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln är en årlig pensionskostnad motsvarande högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön avdragsgill.

Hur får arbetsgivaren göra avdrag för tjänstepensioner?

 • Skattereglerna säger att arbetsgivaren får göra avdrag för de anställdas tjänste­pension­er. Avdraget gäller främst löpande premier för tjänste­pensionen men du kan även få dra av för andra pensionskostnader. Arbetsgivaren får göra avdrag för löpande premier som motsvarar 35 procent av den anställdes lön.

Vad är en tjänstepension?

 • De allra flesta som arbetar har en tjänstepension. Om din tjänstepension är kollektivavtalad sätter din arbetsgivare av cirka 4 -5 procent motsvarande din månadslön till din tjänstepension. För att få en bra total pension är det viktigt att du har en tjänstepension.

Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?

 • Förutom allmän pension får de flesta anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 % av din lön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda i tjänstepension.