:

Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?
 2. Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?
 3. Kan man ha gemensamt konto Swedbank?
 4. Kan man öppna bankkonto utan BankID?
 5. Vad krävs för att få samordningsnummer?
 6. Vad kan man göra med ett samordningsnummer?
 7. Kan utländsk medborgare öppna bankkonto?
 8. Hur gör man ett gemensamt bankkonto?
 9. Kan två personer ha samma bankkonto?
 10. Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?
 11. Vad krävs för att få öppna ett bankkonto?
 12. Kan man öppna ett konto med samordningsnummer?
 13. Hur snabbt får man ett samordningsnummer?
 14. Varför får man ett samordningsnummer?
 15. Får man arbeta med samordningsnummer?

Kan man öppna bankkonto utan samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Kan man öppna bankkonto utan personnummer Swedbank?

 • Öppna bankkonto och bli kund enkelt på några minuter
 • Vi hjälper dig genom livet - med sparande, lån, försäkringar och pension
 • Sköt din ekonomi smidigt i vår app

Det är kostnadsfritt att bli kund hos oss. När du blir kund får du direkt tillgång till

Kan man ha gemensamt konto Swedbank?

Vi har flera olika typer av bankkonton - både transaktionskonton och sparkonton som alla omfattas insättningsgarantin.

Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har. 

Kan man öppna bankkonto utan BankID?

Bli kund hos oss och få tillgång till allt du behöver för din ekonomi. Vi bjuder på bankkortet hela första året. Identifiera dig med BankID och bli kund på några minuter.

Skandia Ung är vårt kompletta paketet där barn och ungdomar från 9 år får tillgång till de banktjänster de behöver. 

Vad krävs för att få samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

Vad kan man göra med ett samordningsnummer?

Från och med 1 september 2021 kan du inte ansöka om samordninsgnummer på ambassaden i Oslo och de svenska konsulaten i Norge. Ansökan görs hos polisen i Sverige.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Kan utländsk medborgare öppna bankkonto?

Det är i de flesta länder lite svårare att öppna bankkonto om du inte har möjligheten att besöka banken personligen. Det skiljer sig givetvis också mellan länder inom Europa och länder utanför Europa.

Vissa banker erbjuder dig att öppna bankkonto hos dem online, men många av dem kräver som nämnt att du besöker dem åtminstone en gång.

Det är även problematiskt eftersom att det är på själva besöket som du i regel diskuterar bankens tjänster och produkter och får rådgivning om vilken typ av bankkonto du ska öppna.

Hur gör man ett gemensamt bankkonto?

Vi har flera olika typer av bankkonton - både transaktionskonton och sparkonton som alla omfattas insättningsgarantin.

Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har. 

Kan två personer ha samma bankkonto?

Ett gemensamt konto med två kort är ett kreditkort som har två eller flera kort kopplade till sig. Det är en smidig lösning att använda sig av när man delar ekonomi med någon.

Har du frågor eller funderingar över delade konton och gemensamma krediter så hittar du svaren här. Vi delar även med oss av tips på kreditkort som tillåter ett konto med två kort.

Kan man bli nekad att öppna ett bankkonto?

Finansinspektionen har bjudit in ett antal banker till ett rundabordssamtal på fredag 20 maj om rätten att öppna betalkonto. Bakgrunden är att FI får allt fler klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto. En del får också sina konton spärrade eller avstängda.

– Detta är ett betydande problem, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI. Utan ett konto är det svårt att klara sig i vardagen, då det varken är möjligt att ta emot löneinbetalningar, betala eller göra överföringar.

Vad krävs för att få öppna ett bankkonto?

Generellt gäller att personer som har ett arbetstillstånd/uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan öppna ett bankkonto. Det finns dock undantag eftersom bankerna måste uppfylla vissa lagar kring t.ex. kundkännedom och penningtvätt för att säkerställa trygga förhållanden. Om banken anser att personen inte uppfyller dessa krav kan personen bli nekad att öppna ett bankkonto. Det innebär inte att alla banker kommer att neka eftersom bankerna har olika rutiner. Personen kan då i stället besöka en annan bank och försöka öppna ett bankkonto där.

Det är möjligt att öppna ett bankkonto utan svenskt personnummer med utländskt pass.

Kan man öppna ett konto med samordningsnummer?

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Om man inte har ett samordningsnummer kommer man dessvärre inte kunna öppna upp ett svensk bankkonto. Du kan läsa mer om detta på regeringens hemsida.

Hur snabbt får man ett samordningsnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Varför får man ett samordningsnummer?

För att göra en ansökan om samordningsnummer måste du personligen besöka ett av våra servicekontor och identifiera dig. Du ska också fylla i blanketten Ansökan om samordningsnummer (SKV 7540) som finns här på webbplatsen. Det kan du göra innan eller när du besöker servicekontoret.

Det är viktigt att

Får man arbeta med samordningsnummer?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.