:

Hur redovisar man dricks?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisar man dricks?
 2. Vad räknas som dricks?
 3. Är dricks Momspliktigt?
 4. Är dricks en gåva?
 5. Hur fungerar det med dricks?
 6. Hur deklarerar jag dricksen?
 7. Vad lägger man i dricks?
 8. Hur räknar man ut dricks?
 9. Vem betalar skatt på dricks?
 10. Hur bokför man kvitto utan moms?
 11. Hur mycket dricks får man ge?
 12. Får företag ge dricks?
 13. Vad händer om man inte deklarerar dricks?
 14. Måste man betala skatt på dricks?
 15. Vad gäller för dricks?

Hur redovisar man dricks?

Fråga har uppkommit hur dricks som t.ex. en restauranggäst betalar utöver vad som står på notan ska hanteras skattemässigt när dricksen betalas med kontokort eller betalas på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Frågan är också vad som gäller om t.ex. en restauranganställd – med arbetsgivarens godkännande – direkt ur kassalådan tar ett belopp som motsvaras av det dricksbelopp som betalats som extra med kontokort. Det innebär att det extra belopp som betalats med kontokort motsvaras av det belopp som saknas i kassalådan jämfört med vad som har registrerats i kassa­registret som kontant betalt.

Av ställningstagandet 2015-06-29 ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort” (dnr 131 356228-15/111) framgår att dricks som kunder betalar som ett extra belopp med kontokort inte utgör inkomst för arbetsgivaren i dennes verksamhet. Detta gäller om företaget inte fördelar dricksen efter eget bestämmande till anställda och att de dricksbelopp som kommer in på företagets konto behandlas som en skuld till personalen. En ytterligare förutsättning är att det i bokföringen finns ett underlag som visar hur företagets skuld till personalen för dricksbeloppen har reglerats på individnivå. Ställnings­tagandet har medfört att Skatteverket fått följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks som kunder betalar med kontokort. Skatteverket väljer att kommen­tera frågor om detta i avsnitt 4.2 ”Praktiska frågor om dricks på kontokort” i detta ställningstagande som ersätter ställnings­tagandet från den 29 juni 2015. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29.

Vad räknas som dricks?

Fråga har uppkommit hur dricks som t.ex. en restauranggäst betalar utöver vad som står på notan ska hanteras skattemässigt när dricksen betalas med kontokort eller betalas på annat elektroniskt sätt, t.ex. med smarttelefon.

Frågan är också vad som gäller om t.ex. en restauranganställd – med arbetsgivarens godkännande – direkt ur kassalådan tar ett belopp som motsvaras av det dricksbelopp som betalats som extra med kontokort. Det innebär att det extra belopp som betalats med kontokort motsvaras av det belopp som saknas i kassalådan jämfört med vad som har registrerats i kassa­registret som kontant betalt.

Av ställningstagandet 2015-06-29 ”Frågor om dricks – särskilt vid betalning med konto­kort” (dnr 131 356228-15/111) framgår att dricks som kunder betalar som ett extra belopp med kontokort inte utgör inkomst för arbetsgivaren i dennes verksamhet. Detta gäller om företaget inte fördelar dricksen efter eget bestämmande till anställda och att de dricksbelopp som kommer in på företagets konto behandlas som en skuld till personalen. En ytterligare förutsättning är att det i bokföringen finns ett underlag som visar hur företagets skuld till personalen för dricksbeloppen har reglerats på individnivå. Ställnings­tagandet har medfört att Skatteverket fått följfrågor som avser den praktiska hanteringen av dricks som kunder betalar med kontokort. Skatteverket väljer att kommen­tera frågor om detta i avsnitt 4.2 ”Praktiska frågor om dricks på kontokort” i detta ställningstagande som ersätter ställnings­tagandet från den 29 juni 2015. Ställningstagandet innebär ingen ändring av de rättsfrågor som besvarades i ställnings­tagandet 2015-06-29.

Är dricks Momspliktigt?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta dricks som skattepliktig ersättning för arbete och tillkännager detta för regeringen.

Är dricks en gåva?

Hej! Tack för din fråga.

Dricks är att betrakta så som en gåva från gäst eller kund. Det finns idag inga direkta rättsliga regleringar gällande hur dricks ska hanteras. Frågan ligger även utanför det område som Hotell- och restaurangfacket agerar inom. Hur dricksen ska fördelas på arbetsplatsen kommer således att bestämmas av arbetskollegorna. Det är dock vanligt att arbetsgivaren har åsikter om hur dricks ska samlas in och fördelas mellan de anställda. Här kan sägas att det inte finns någon rättslig reglering som ger stöd för att arbetsgivaren ska ha bestämmanderätten gällande dricksen.

Hur fungerar det med dricks?

Att ge dricks är en del av alla dagliga rutiner i New York. Det är lätt att tro att New Yorkborna alltid ger dricks, var de än är. Du ger dricks i en restaurant, i en bar eller nattklubb, i en taxi, i en skönhetssalong och till och med om någon hjälper dig med ditt bagage. Att ge dricks i New York är inte bara ett tecken på att du är nöjd med servicen men det är också en normal extra kostnad på notan. New Yorkborna är bra på att ge dricks och man ger vanligtvis inte mindre än 18% på restauranger.

Hur deklarerar jag dricksen?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta dricks som skattepliktig ersättning för arbete och tillkännager detta för regeringen.

Vad lägger man i dricks?

Det är ju självklart helt upp till dig om du vill dricksa eller inte. Men är du nöjd med maten eller serveringen är det ren vett och etikett att du ska dricksa, mer komplicerat behöver det inte vara. Man kan visa uppskattning på många olika sätt och att ge dricks är definitivt ett av dessa sätt. Många har trott att dricks ingår i notan, detta stämmer inte. Man bör ha i åtanke att dricks är något frivilligt. Vart ska man dricksa? Oftast dricksar man inte när man äter lunch om inte det sker något utöver det vanliga, att de serverar dig eller gör något extraordinärt för dig, även här är det frivilligt att dricksa men i regel sker det väldigt sällan. Man dricksar heller inte på butiker eller vid offentliga verksamheter. Det vanligaste stället att dricksa vid är kvällsrestauranger där bordsservering är vanligt.

Hur räknar man ut dricks?

Börja med att klicka på knappen för  Fördelningsregler. Om ditt företag har flera arbetsplatser kommer du få ange fördelningsregler för varje arbetsplats. När du sätter upp fördelningsreglerna får du ange hur dricksen ska fördelas mellan bland annat försäljningsställen och tidsperiod samt hur stor del av dricksen som ska fördelas till de olika kostnadsställena.

Det finns fyra inställningar för fördelningssätt i systemet.

De flesta kassaleverantörer med möjlighet att läsa över försäljning och dricks har också stöd för så kallad Personlig dricks. Varje anställd har en egen kassanyckel/eget inlogg som försäljningen kopplas mot och informationen skickas med till oss vid överläsning. Önskar du att de anställda ska ta del av hela eller delar av den inslagna dricksen via kassanyckeln så ställer ni in andelen under Fördelningsreglerna. 

I exemplet nedan har vi angett att 50 procent av dricksen från ett kvitto ska tilldelas den person som mottagit betalningen. Övriga 50 procent av dricksen fördelas enligt uppdelningen per Kostnadsställen. 

Vem betalar skatt på dricks?

Skatteverket har kommit ut med ett ställningstagande avseende hantering av dricks. I det anges att dricks som personalen själv tar hand om i form av kontanter inte utgör inkomst för företaget. Företaget ska därför inte redovisa det som lön till anställda. Vidare menar Skatteverket att dricks som en anställd erhåller direkt från gäster utgör skattepliktig ersättning för arbete och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklarationen. Det vill säga den skattskyldiga ska själv ta upp det utan att få någon uppgift från företaget. Om däremot företaget tar hand om den kontanta dricksen och arbetsgivaren efter eget bestämmande fördelar den bland personalen utgör dricksen inkomst för företaget och lön för anställda.

Ett inte ovanligt förfarande är att dricks betalas genom att kunden betalar mer än kostnaden för mat genom att bevilja ett högre uttag från kontokortet. Den dricksen kommer då inte direkt personalen tillhanda. Det kan ändå tänkas att företaget tillåter att personalen tar ut motsvarande belopp från kassan för att fördela mellan sig.

Hur bokför man kvitto utan moms?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Hur mycket dricks får man ge?

Hej och tack för din fråga

Hur ser skatteverket på dricks?Dricks ses som en frivillig betalning från en kund som betalar ett belopp utöver det belopp som kunden ska betala enligt t ex en restaurangnota. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t ex swish. Hur denna frivilliga betalning benämns vid registreringen i kassaregistret eller i underlaget för bokföringen har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Eftersom du som anställd får pengarna på grund av ditt arbete, så är Skatte­verkets hållning att det ändå räknas som inkomst av tjänst och du ska själv ta upp pengarna i din självdeklaration.

Får företag ge dricks?

Hej och tack för din fråga

Hur ser skatteverket på dricks?Dricks ses som en frivillig betalning från en kund som betalar ett belopp utöver det belopp som kunden ska betala enligt t ex en restaurangnota. Dricks kan betalas kontant eller som ett extra belopp med kontokort eller på annat elektroniskt sätt, t ex swish. Hur denna frivilliga betalning benämns vid registreringen i kassaregistret eller i underlaget för bokföringen har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Eftersom du som anställd får pengarna på grund av ditt arbete, så är Skatte­verkets hållning att det ändå räknas som inkomst av tjänst och du ska själv ta upp pengarna i din självdeklaration.

Vad händer om man inte deklarerar dricks?

Dricks är skattepliktig inkomst av tjänst och det är din skyldighet att se till att drickspengar är inkluderade i inkomst av tjänst i inkomstdeklarationen. Personalkollen fyller inte i drickspengar i arbetsgivardeklarationen och förutsatt att din arbetsgivare inte har lagt in dem ska du redovisa drickspengarna i inkomstdeklarationen. Tänk på att om du fått dricks hos flera företag så behöver du lägga ihop summorna innan du uppdaterar inkomstdeklarationen. 

Mer information gällande att deklarera dricks kan du läsa om på Skatteverkets hemsida. 

Måste man betala skatt på dricks?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta dricks som skattepliktig ersättning för arbete och tillkännager detta för regeringen.

Vad gäller för dricks?

Lämna dricks om du är nöjd med maten eller serveringen – mer komplicerat än så behöver det inte vara menar etikettexperten Mats Danielsson.

När, hur mycket och till vilka ska vi dricksa? Här finns många oskrivna regler – etikettexperten Mats Danielsson reder ut frågetecknen.