:

Hur visar man leg med BankID?

Innehållsförteckning:

 1. Hur visar man leg med BankID?
 2. Vad är digitalt id-kort?
 3. Kan man ha leg på mobilen?
 4. Vilka godkänner digitalt ID?
 5. Kan man använda BankID som leg?
 6. När gäller inte körkort som ID-handling?
 7. Kan man använda digitalt id-kort som körkort?
 8. Kan man resa med digitalt id-kort?
 9. Kan man använda digitalt id-kort på systemet?
 10. Vad gäller som ID-handling 2023?
 11. Kan man använda körkort som ID-handling 2023?
 12. När slutar körkortet gälla som ID-handling 2023?
 13. Kan man använda digitalt ID på Systembolaget?
 14. Vad gäller som ID handling 2023?
 15. Kan man använda BankID som leg på Systembolaget?
 16. What is a digital ID?
 17. How do you manage a digital ID?
 18. How do ID systems work?
 19. How can institutions use digital ID to expand their customer base?
 20. What is a digital ID?
 21. Are digital IDs safe?
 22. How can digital ID improve public services?
 23. What are the 11 principles of digital ID?

Hur visar man leg med BankID?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Vad är digitalt id-kort?

Du kan förmodligen använda båda de digitala ID-korten inofficiellt på många fler ställen, men det här är den aktuella listan över officiella partner.

Kan man ha leg på mobilen?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Vilka godkänner digitalt ID?

Inför sommaren lanserar BankID en spännande nyhet – möjligheten att skapa ditt egna digitala ID-kort. För att göra det behöver du bara en giltig ID-handling, som svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Kan man använda BankID som leg?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

När gäller inte körkort som ID-handling?

2022-11-16

Från och med den 1 januari 2023 måste den som övningskör (med personbil, lastbil, buss eller motorcykel) ha med sig en giltig id-handling. Det gäller bara vid privat övningskörning och inte vid trafikskola.

Kan man använda digitalt id-kort som körkort?

Säkerheten bygger på samma stabila grund som identifiering och underskrift med BankID, med några tillägg för fysisk miljö. När en person vill visa sitt digitala ID-kort identifierar hen sig först i BankID-appen. På så sätt verifieras personens identitet varje gång. Ett digitalt ID-kort som inte längre är giltigt kan inte visas, vilket minskar riskerna att företag och butiker av misstag godtar utgångna ID-handlingar.

Kan man resa med digitalt id-kort?

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Du som är svensk medborgare kan ansöka om nationellt id-kort utomlands på de ambassader och konsulat som är passmyndigheter. Med det nationella id-kortet kan du sedan 1 juli 2015 resa inom hela EU.

Kan man använda digitalt id-kort på systemet?

På Systembolaget är följande id-handlingar godkända:

Vi har rätt att neka en persons legitimation om den är alltför enkelt utfärdad, till exempel papperslegitimationer, handskrivna legitimationer eller legitimationer med fasthäftat personfoto, eftersom denna typ av legitimationer är enkla att förfalska.

Vad gäller som ID-handling 2023?

Peter Göransson, expert på operativa risker och säkerhet på Bankföreningen

I Sverige utfärdas varje år tre miljoner id-handlingar från fyra olika utfärdare. De största utfärdarna är Transportstyrelsen (körkort) och Polisen (nationellt id-kort och pass) som tillsammans står för omkring 90 procent. Skatteverket (id-kort för folkbokförda) och bankerna (SIS-kort) står för cirka 5 procent vardera. Kraven för att utfärda en id-handling varierar mellan utfärdarna. Möjligheterna att kontrollera id-handlingarna har även varit begränsade.

Kan man använda körkort som ID-handling 2023?

I Sverige är körkortet en vanlig och accepterad form av identitetsbevis. Men vilka kriterier måste uppfyllas för att ett svenskt körkort ska vara giltigt som ID-handling? I denna artikel kommer vi att gå igenom de viktigaste punkterna.

Många tror att körkortet är den enda giltiga legitimationen i Sverige, men det stämmer inte. Ett identitetskort kan användas som ett fullgott alternativ till körkortet för ID-syften. Skillnaden mellan de två korten är att med ett identitetskort bekräftar du enbart din identitet, medan körkortet även visar att du har rätt att köra fordon.

Fördelen med att ha ett identitetskort istället för ett körkort är att antalet utfärdare av identitetskort är fler än för körkortet, vilket gör det lättare att ansöka om och få kortet utfärdat. Dessutom behöver man inte ha någon anledning till varför man vill skaffa ett identitetskort, utan det räcker med att man är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige.

När slutar körkortet gälla som ID-handling 2023?

2022-11-16

Från och med den 1 januari 2023 måste den som övningskör (med personbil, lastbil, buss eller motorcykel) ha med sig en giltig id-handling. Det gäller bara vid privat övningskörning och inte vid trafikskola.

Kan man använda digitalt ID på Systembolaget?

Nyligen presenterade Bank-ID, Sveriges i särklass största e-legitimationssystem, en stor förändring.

Måndagen den 19 juni lanserade företaget ett digitalt id-kort.

Vad gäller som ID handling 2023?

Följande id-handlingar räknas som godkända id-handlingar för att du ska kunna styrka din identitet:

 • id-kort utfärdat av Skatteverket
 • svenskt pass med vinröd pärm
 • svenskt nationellt id-kort
 • svenskt körkort
 • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel en bank, ett företag eller en myndighet
 • svenskt tjänstekort utfärdat av en statlig myndighet.

Kan man använda BankID som leg på Systembolaget?

På Systembolaget är följande id-handlingar godkända:

Vi har rätt att neka en persons legitimation om den är alltför enkelt utfärdad, till exempel papperslegitimationer, handskrivna legitimationer eller legitimationer med fasthäftat personfoto, eftersom denna typ av legitimationer är enkla att förfalska.

What is a digital ID?

Digital IDs are thus the digital counterpart to physical identification. A digital ID provides the credentials necessary to show that a person is who he or she claims to be online. 2 A digital ID’s ability to simplify interactions between individuals, governments, and businesses can bring significant benefits.

How do you manage a digital ID?

Establish an independent entity in charge of planning, management, and administration of the digital ID. The entity should have powers to enforce and assign responsibility based on the rules and regulations drawn out in the laws.

How do ID systems work?

ID systems collect and validate attributes to establish a person’s identity and provide proof of that identity in the form of a credential—typically a physical ID card, passport, or driver’s license. This can be used by identity-holders to prove their identity, for example to employers, financial institutions, or government agencies.

How can institutions use digital ID to expand their customer base?

Institutions can use digital ID to expand their customer base rapidly and cost-effectively by using digital ID to comply with these requirements. This would mean eliminating manual processing of paper documentation and the need for in-person verification of the account holder’s identity.

What is a digital ID?

 • Digital IDs are thus the digital counterpart to physical identification. A digital ID provides the credentials necessary to show that a person is who he or she claims to be online. 2 A digital ID’s ability to simplify interactions between individuals, governments, and businesses can bring significant benefits.

Are digital IDs safe?

 • In addition, some risks associated with conventional IDs may manifest in new ways as individuals newly use digital interfaces. Digital ID could meaningfully reduce many such risks by minimizing opportunity for manual error or breaches of conduct. Capturing the value of good digital ID is by no means certain or automatic.

How can digital ID improve public services?

 • From a government perspective, the technology enhances administrative efficiency—reducing paperwork, speeding up processing, and reducing the risk of identity fraud. Beyond public services, digital ID can support citizen participation, for example through electronic voting.

What are the 11 principles of digital ID?

 • The 11 principles call for digital ID infrastructure to be open; transparent; reusable; user-centric; inclusive and accessible; multilingual; secure and private; technologically neutral and compatible with data portability; administratively simple; able to preserve information; and effective and efficient.