:

Vad är Gruppliv?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Gruppliv?
 2. När gäller grupplivförsäkring?
 3. Vad ingår i en grupplivförsäkring?
 4. Vad ingår i gruppförsäkring Folksam?
 5. Är livförsäkring skattefri?
 6. Måste man betala gruppförsäkring?
 7. Är gruppförsäkring bra?
 8. Hur funkar gruppförsäkring?
 9. Varför ska man ha gruppförsäkring?
 10. Är gruppförsäkringar bra?
 11. Vem får pengarna livförsäkring?
 12. Vad händer med livförsäkring när man dör?
 13. Vilka två typer av gruppförsäkringar finns det?
 14. Vem betalar gruppförsäkring?
 15. Vilka 2 typer av gruppförsäkringar finns det?

Vad är Gruppliv?

Om du som arbetsgivare betalar premie för en tjänstepensionsförsäkring är det ingen skattepliktig förmån för den anställda. Den anställda beskattas i stället vid den framtida utbetalningen av pensionen från försäkringen. Du som arbetsgivare ska därför inte ta med värdet av förmånen (premien) i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Du ska däremot ta med försäkringspremien i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i inkomstdeklarationen.

Om du betalar en premie för en anställds privata pensionsförsäkring är premien en skattepliktig förmån för den anställda som ska tas med i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

När gäller grupplivförsäkring?

Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av en pool som upprättats av försäkringsbolagen. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter centraliserat handläggningen och utbetalningen av alla dödsfallsersättningar som omfattas av försäkringen.

Skadeförsäkringsbolagen ansvarar för skötseln av försäkringarna och inkasseringen av försäkringspremierna. I praktiken sköts försäkringsärendena och faktureringen av premierna vid sidan av den arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomförsäkringen i det försäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat försäkring.

Vad ingår i en grupplivförsäkring?

 • Du bestämmer själv mottagare och försäkringsbelopp
 • Du kan komplettera med förtidskapital och olycksfallsförsäkring
 • Gruppförsäkringen kan pantsättas, t.ex. som säkerhet för ett lån

Vad ingår i gruppförsäkring Folksam?

Du som är medlem i Seko kan teckna Medlemsspar – ett riktigt bra långsiktigt sparande för exempelvis din pension. Jämför och välj mellan Medlemsspar Trygg och Medlemsspar Fond.

Är livförsäkring skattefri?

Med en livförsäkring avses en försäkring för en persons (den försäkrades) livsfall eller dödsfall.  Livförsäkringar är antingen sparförsäkringar eller riskförsäkringar eller kombinationer av dessa.

En sparlivförsäkring är en försäkring som tecknats för livsfall. Sparlivförsäkringar tillhör placeringsförsäkringar enligt 5 § 12 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Sparsumman av en sparlivförsäkring utbetalas till förmånstagaren vid en i försäkringsavtalet överenskommen tidpunkt. En sparlivförsäkring omfattar ofta försäkringsskydd i händelse av ett dödsfall.

Måste man betala gruppförsäkring?

Gruppförsäkringar är försäkringar där till exempel en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb har kommit överens med ett försäkringsbolag att villkoren ska gälla för en hel grupp. I vissa fall ingår en sådan gruppförsäkring automatiskt i din anställning eller medlemskap medan du i andra fall kan teckna den separat, förutsatt att du tillhör gruppen. 

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet. I vissa fall ingår försäkringarna automatiskt i anställningen eller medlemskapet medan de i andra fall kan tecknas separat av medarbetarna eller medlemmarna. Medarbetarna eller medlemmarna kan försäkra sig själva och sin familj.

Är gruppförsäkring bra?

Genom gruppförsäkringar får era medarbetare en ekonomisk trygghet som kompletterar det lagstadgade skyddet. Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar.

Gruppförsäkringar är ofta prisvärda och enkla att ansluta sig till. Vanligen handlar det om standardiserade produkter som era medarbetare betalar via löneavdrag. Det går att justera gruppförsäkringen så att den passar just ditt företag, både när det gäller omfattning och pris. 

Hur funkar gruppförsäkring?

Du använder Internet Explorer 11 som webbläsare och därför kan vissa funktioner inte fungera på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du uppdaterar din webbläsare för att få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. En uppdatering gör också att du får en säkrare och snabbare webbläsare.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Du kan läsa mer om respektive cookie nedan och anpassa dina inställningar. På folksam.se har vi alltid absolut nödvändiga cookies aktiverade som gör att vår webbplats fungerar. Läs mer om cookies på folksam.se

Varför ska man ha gruppförsäkring?

Har din arbetsgivare, ditt förbund eller din förening ett grupp­avtal med oss? Då kan du själv välja vilka försäk­ringar som passar dig och din familj till en låg kostnad. Logga in och se dina försäkringar eller ansök om fler.

Du kan ha andra personförsäkringar via jobbet hos oss som t.ex. tjänste­pensions- eller vårdförsäkring. Logga in för att se dina försäkringar.

Då kan våra privata personförsäkringar vara ett alternativ. Hitta rätt försäkring för dig!

Är gruppförsäkringar bra?

Genom gruppförsäkringar får era medarbetare en ekonomisk trygghet som kompletterar det lagstadgade skyddet. Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar.

Gruppförsäkringar är ofta prisvärda och enkla att ansluta sig till. Vanligen handlar det om standardiserade produkter som era medarbetare betalar via löneavdrag. Det går att justera gruppförsäkringen så att den passar just ditt företag, både när det gäller omfattning och pris. 

Vem får pengarna livförsäkring?

Med en livförsäkring ger du dina närmaste en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Pengarna kan till exempel ge familjen möjlighet att bo kvar i huset eller bostadsrätten om det skulle hända dig något. Du väljer själv vem som ska få pengarna och de betalas snabbt ut och kan användas direkt. ​

 • Enkel att teckna – välj själv ditt försäkringsbelopp
 • Ett skattefritt engångsbelopp betalas ut
 • Kan tecknas sent i livet med en enkel hälsobeskrivning

Du kanske redan har en tjänstegrupplivförsäkring eller livförsäkring genom medlemskapet i ditt fackförbund. Välj förbund nedan och se efter.

Livförsäkringen genom förbundet är en bra start, men summan kan vara lägre än vad som behövs i just din situation. Då är det bra att komplettera med en individuell livförsäkring för att ge din familj extra trygghet om det värsta skulle hända. ​

Vad händer med livförsäkring när man dör?

En kollektivavtalad försäkring har närmare 90 procent av alla anställda i Sverige. För att få en sådan behöver du vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller som har tecknat försäkring. Du behöver alltså inte vara medlem i ett fackförbund, men om du är det kan du även få medlemsförsäkringar från facket. Olika fack kan ha olika försäkringar att erbjuda.

Kollektivavtalsförsäkringar kan ses som en utökning av socialförsäkringarna. Därför brukar de ge ersättning vid sjukdom, olycksfall, dödsfall, pension, föräldraledighet och arbetslöshet.

Din arbetsgivare betalar premien för den kollektivavtalade försäkringen.

Som namnet antyder riktar sig privatförsäkringar till privatpersoner, men det finns också företagsförsäkringar som kan tecknas av en firmatecknare. En företagsförsäkring är ofta ett paket av flera olika försäkringar som skyddar de olika delarna av en verksamhet. Exempelvis kan en företagsförsäkring täcka egendom, ge hjälp för anställda och skydda företagsfordon.

Privata försäkringar kan du teckna för att komplettera och utöka skyddet i de allmänna och kollektivavtalade försäkringar du har. Socialförsäkringen och kollektivavtalsförsäkringar kan du sällan själv välja om du vill teckna eller inte. Vad gäller privatförsäkringar är valet däremot allra oftast helt upp till dig.

Vilka två typer av gruppförsäkringar finns det?

En kollektivavtalad försäkring har närmare 90 procent av alla anställda i Sverige. För att få en sådan behöver du vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller som har tecknat försäkring. Du behöver alltså inte vara medlem i ett fackförbund, men om du är det kan du även få medlemsförsäkringar från facket. Olika fack kan ha olika försäkringar att erbjuda.

Kollektivavtalsförsäkringar kan ses som en utökning av socialförsäkringarna. Därför brukar de ge ersättning vid sjukdom, olycksfall, dödsfall, pension, föräldraledighet och arbetslöshet.

Din arbetsgivare betalar premien för den kollektivavtalade försäkringen.

Som namnet antyder riktar sig privatförsäkringar till privatpersoner, men det finns också företagsförsäkringar som kan tecknas av en firmatecknare. En företagsförsäkring är ofta ett paket av flera olika försäkringar som skyddar de olika delarna av en verksamhet. Exempelvis kan en företagsförsäkring täcka egendom, ge hjälp för anställda och skydda företagsfordon.

Privata försäkringar kan du teckna för att komplettera och utöka skyddet i de allmänna och kollektivavtalade försäkringar du har. Socialförsäkringen och kollektivavtalsförsäkringar kan du sällan själv välja om du vill teckna eller inte. Vad gäller privatförsäkringar är valet däremot allra oftast helt upp till dig.

Vem betalar gruppförsäkring?

Inledning

Federala Högsta domstolen i Tyskland har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i en fråga som rör en tysk gruppförsäkring och hur denna konstruktion förhåller sig till definitionerna av försäkringsdistribution och försäkringsförmedlare i försäkringsdistributionsdirektivet (”IDD”).[1]

Vilka 2 typer av gruppförsäkringar finns det?

En kollektivavtalad försäkring har närmare 90 procent av alla anställda i Sverige. För att få en sådan behöver du vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller som har tecknat försäkring. Du behöver alltså inte vara medlem i ett fackförbund, men om du är det kan du även få medlemsförsäkringar från facket. Olika fack kan ha olika försäkringar att erbjuda.

Kollektivavtalsförsäkringar kan ses som en utökning av socialförsäkringarna. Därför brukar de ge ersättning vid sjukdom, olycksfall, dödsfall, pension, föräldraledighet och arbetslöshet.

Din arbetsgivare betalar premien för den kollektivavtalade försäkringen.