:

Vad är omvänd momsskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är omvänd momsskyldighet?
 2. Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?
 3. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 4. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 5. Vilka omfattas av omvänd moms?
 6. Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?
 7. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 8. Hur bokför man faktura med omvänd moms?
 9. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 10. Hur vet man om ett företag har omvänd moms?
 11. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 12. När blir det omvänd skattskyldighet?
 13. Måste det stå omvänd moms på fakturan?

Vad är omvänd momsskyldighet?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas allt som en byggtjänst. 

  Om det endast är varuförsäljning ska du inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

  Vilka omfattas av omvänd moms?

  Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Här nedanför ges exempel på några sådana tjänster. Du ska således inte använda omvänd betalningsskyldighet för

  • plantering och skötsel av grönytor
  • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
  • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
  • uthyrning av byggmaskiner utan förare

  SNI 2002 (Standard för svensk näringsindelning) kan vara vägledande för att avgöra vilka tjänster som omfattas av reglerna om omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn.

  Måste omvänd skattskyldighet stå på fakturan?

  I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

  – Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

  Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

  Vanligtvis vid försäljning så är det den som säljer varor eller tjänster som står för momsen vid försäljning och som sedan betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det precis som det låter, omvänt, och köparen står i detta fall för att betala moms till staten. Med detta menar man inte att man som säljare kan bestämma om omvänd skattskyldighet ska gälla eller inte. Omvänd skattskyldighet är vanligt inom byggsektorn och vid viss handel. På Skatteverkets hemsidan kan man läsa mer om detta och vad som gäller i just ditt fall. 

  Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.

  Hur bokför man faktura med omvänd moms?

  I och med den fria rörligheten så blir det allt vanligare att man handlar in varor från andra EU länder för företagets räkning. Det kan då vara bra att tänka på att det trots den fria rörligheten finns några saker som man bör tänka på.

  Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, gäller för handel inom EU. Så här fungerar det:

  Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

  Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

  En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

  Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

  Hur vet man om ett företag har omvänd moms?

  Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

  Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

  Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

  I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

  Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

  Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

  När blir det omvänd skattskyldighet?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Måste det stå omvänd moms på fakturan?

  På en faktura med omvänd moms ska du ange köparens registreringsnummer till moms i ett särskilt fält.