:

Kan man skriva ut personbevis själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skriva ut personbevis själv?
 2. Hur kan man skriva ut personbevis?
 3. Vart skickar man personbevis vid skilsmässa?
 4. Hur begär man ut skilsmässa?
 5. Kan man få personbevis på mail?
 6. Hur länge gäller ett personbevis för skilsmässa?
 7. Kan man hämta ut personbevis?
 8. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 9. Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?
 10. Var hittar man papper för skilsmässa?
 11. Var kan man se skilsmässa?
 12. Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?
 13. Hur snabbt kan man få personbevis?
 14. Hur snabbt registreras en skilsmässa?
 15. Kan man hämta personbevis hos Skatteverket?

Kan man skriva ut personbevis själv?

Om två makar är överens om att de ska skiljas är det lätt att begära skilsmässa. Skilsmässa kallas också för äktenskapsskillnad.

Det enklaste sättet att begära skilsmässa är att använda sig av blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Blanketten går också att hämta direkt på tingsrätten eller beställa därifrån.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbevis för skilsmässa. Personbevisen får man gratis från Skatteverket, och går att beställa per telefon eller genom Skatteverkets webbplats. Det ska vara personbevis för båda makarna samt alla eventuella barn, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Hur gör man om man är överens om att separera när man är sambo?

Det finns inget formkrav för separation när man är sambor. I sambolagen framkommer dock klart att ett samboförhållande upphör om

 • samborna eller någon av dem ingår äktenskap
 • samborna flyttar isär
 • någon av dem avlider
 • en sambo ansöker om förordnade av bodelningsförrättare
 • en sambo ansöker om kvarsittanderätten till bostaden, eller
 • en sambo väcker talan om övertagande av bostaden.

Hur kan man skriva ut personbevis?

Kan jag få ut ett personbevis på mitt barn i e-tjänsten?

I vår e-tjänst kan du bara beställa personbevis för dig själv. För att beställa ett personbevis för ditt barn kan du antingen använda vår tjänst Hitta och hämta rätt personbevis eller ringa oss på 0771–567 567. I båda fallen skickas personbeviset via post.

Vart skickar man personbevis vid skilsmässa?

Om två makar är överens om att de ska skiljas är det lätt att begära skilsmässa. Skilsmässa kallas också för äktenskapsskillnad.

Det enklaste sättet att begära skilsmässa är att använda sig av blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Blanketten går också att hämta direkt på tingsrätten eller beställa därifrån.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbevis för skilsmässa. Personbevisen får man gratis från Skatteverket, och går att beställa per telefon eller genom Skatteverkets webbplats. Det ska vara personbevis för båda makarna samt alla eventuella barn, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Hur gör man om man är överens om att separera när man är sambo?

Det finns inget formkrav för separation när man är sambor. I sambolagen framkommer dock klart att ett samboförhållande upphör om

 • samborna eller någon av dem ingår äktenskap
 • samborna flyttar isär
 • någon av dem avlider
 • en sambo ansöker om förordnade av bodelningsförrättare
 • en sambo ansöker om kvarsittanderätten till bostaden, eller
 • en sambo väcker talan om övertagande av bostaden.

Hur begär man ut skilsmässa?

Om makarna har lämnat in en gemensam ansökan, räknas betänketiden från det att makarnas gemensamma ansökan inlämnades eller inkom till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena maken ensam, räknas betänketiden från det att ansökan delgavs den andra. Tingsrätten ska underrätta parterna om att betänketiden har börjat och meddela vad de ska göra för att skilsmässan ska träda i kraft slutgiltigt.

När betänketiden har löpt ut kan makarna tillsammans eller den ena av dem yrka att de döms till skilsmässa. Detta yrkande ska dock framställas inom ett år från betänketidens början. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

Kan man få personbevis på mail?

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala utfärdar så kallade förvaltarfrihetsbevis. Ett sådant intyg kan du behöva när du till exempel vill köra yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska bli ansvarig utgivare av en periodisk skrift.

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala utfärdar förvaltarfrihetsbevis för personer som är folkbokförda i Uppsala, Älvkarleby, Heby, Tierps, Östhammars, Knivsta, Håbo och Enköpings kommuner.

Hur länge gäller ett personbevis för skilsmässa?

 • Ni skic­kar till­sam­mans eller en­skilt in en an­sö­kan om skils­mäs­sa till dom­sto­len. I vissa fall går skils­mäs­san igenom direkt här.
 • I andra fall får ni en sex må­na­der lång vän­te­tid (be­tän­ke­tid).
 • Vid be­tän­ke­tid skic­kar ni till­sam­mans eller en­skilt in en andra an­sö­kan om skils­mäs­sa när vän­te­ti­den har pas­se­rat
 • I Sve­ri­ge är det möj­ligt att ansöka om skils­mäs­sa till­sam­mans eller ensam. Det finns inget som kräver att ni måste vara av samma åsikt eller att ni måste komma över­ens om att ni vill skilja er.

  Det räcker med att en av er vill skiljs sig, skic­kar in an­sö­kan och dom­sto­len dömer till skils­mäs­sa. Det finns inget den andra per­so­nen kan göra för att för­hind­ra skils­mäs­san.

  • Ni kan till­sam­mans ansöka om skils­mäs­sa genom att till­sam­mans fylla i en blan­kett, skriva under och skicka den till dom­sto­len.
  • Om endast en av vill ansöka om skils­mäs­sa ska en blan­kett som kallas för stäm­nings­an­sö­kan fyllas i, skri­vas under och skic­kas till dom­sto­len.

  Kan man hämta ut personbevis?

  Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

  Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

  När syns det att man är skild på Skatteverket?

  Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

  Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?

  I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa:

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • Var hittar man papper för skilsmässa?

  Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

  Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

  Var kan man se skilsmässa?

  Från vilket datum är jag skild?

  Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

  Vad är skillnad på Familjebevis och personbevis?

  Vårdnadshavare med hemmavarande eller placerade barn (upp till 20 år) kan beviljas bidrag en gång per år. För att kunna beviljas stöd måste du vara boende i Stockholms län och ekonomiskt behövande (se nedan). Sökande måste vara över 18 år. Observera att bostadsrätts- och villaägare inte kan beviljas ekonomiskt stöd.

  För att pröva om en familj är ekonomiskt behövande genomför Stockholms Stadsmission en så kallad schablonmässig ekonomisk bedömning. En person betraktas som ekonomiskt behövande om personens årdinkomst är mindre än fyra prisbasbelopp och personens totala förmögenhet är mindre än ett prisbasbelopp. 2022 års prisbasbelopp uppgår till 96 600 kr. För varje familjemedlem läggs ytterligare ett prisbasbelopp till och ytterligare ett prisbasbelopp för förmögenhet.

  Ansökan skickas in när ansökningsperioden är öppen. Ansökningar utanför ansökningsperioden kommer inte att handläggas. Du kommer då få ett brev om att din ansökan inte har lämnats in under rätt tid. Se denna sida för information om när ansökningsperioderna är öppna.

  Hur snabbt kan man få personbevis?

  Hej,

  Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

  Hur snabbt registreras en skilsmässa?

  Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

  Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Vänd dig därför till Skatteverket för registrering av

  Kan man hämta personbevis hos Skatteverket?

  Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

  Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.