:

Vad menas med korttidsarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med korttidsarbete?
 2. Vilka kan omfattas av korttidsarbete?
 3. Kan en anställd neka korttidsarbete?
 4. Vad gäller vid Korttidspermittering?
 5. Hur kort får man jobba?
 6. Vilka har fått Korttidsstöd?
 7. Får man lön om man blir avstängd från jobbet?
 8. Hur många varningar innan avsked?
 9. Får man jobba under permittering?
 10. Vad är det minsta man får jobba?
 11. Får man jobba bara 2 timmar?
 12. Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?
 13. Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?
 14. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?
 15. Får en chef pratar om anställda?
 16. Vad är ersättningen för stöd vid korttidsarbete?
 17. Vad innebär det att en arbetsgivare kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete?
 18. Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?
 19. Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?
 20. Vad är ersättningen för stöd vid korttidsarbete?
 21. Vad innebär det att en arbetsgivare kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete?
 22. Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?
 23. Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?

Vad menas med korttidsarbete?

Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

För att ta del av vad som gäller för närvarande angående korttidsarbete hänvisar vi till våra arbetsgivarnytt som finns i vår arbetsgivarguide samt Tillväxtverkets hemsida. Notera att reglerna ändrats i vissa delar från och med 1 december 2020, se Tillväxtverkets information här.Texten nedan gäller enbart så som stödet sett ut under 2020.

Vilka kan omfattas av korttidsarbete?

Om du är föräldraledig, hel- eller deltidssjukskriven eller deltidsanställd finns det starka skäl till att du inte ska omfattas av korttidsarbete. Bland annat är din arbetstid redan förkortad och det finns en komplexitet kring förläggning av arbetstid och ersättningsnivåer som gör det lämpligt att undantas från korttidsarbete på arbetsplatsen. 

Samtidigt finns inget som hindrar föräldralediga, sjukskrivna eller deltidsanställda från att omfattas av korttidsarbete med statligt stöd. Men eftersom arbetsgivaren inte kan få stöd för korttidsarbete för frånvarande arbetstagare från staten bör det i flera fall saknas anledning att låta någon av dessa omfattas av korttidsarbetet.   

Kan en anställd neka korttidsarbete?

Jo, det infördes 2014 i sviterna av finanskrisen som pågick åren innan. Det har dock aldrig använts i skarpt läge då en förutsättning är en just en ny djup global ekonomisk kris. Därför tillsattes en utredning om att utvidga ett sådant system. 

Egentligen ingenting. Viruset blev till ett exempel för när ett nytt system skulle kunna användas. Utredningens förslag var att allt skulle ha trätt i kraft den första januari i år.

Men inget har hänt. Eventuellt fick viruset att påskynda arbetet. I dag, torsdag, överlämnar man förslaget till Lagrådet för granskning.

Vad gäller vid Korttidspermittering?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Hur kort får man jobba?

Jag arbetar som undersköterska i hemtjänsten. Tidigare har ett enskilt arbetspass alltid räknats som tre timmar. Gick man exempelvis in på en ledig dag, eller arbetade förmiddag och sedan kom tillbaka för ett kvällspass, gav det tre timmar vid beordrad extra tid utöver grundschemat. Nu anser arbetsledaren att bara den verkliga tiden räknas. Jobbar man 22 minuter ska 22 minuter rapporteras. Det verkar orimligt att på en ledig dag arbeta ett morgonpass på 22 minuter och sedan återvända och förstärka ett kvällspass med exempelvis 18 minuter, för att sedan bara få betalt för 22 plus 18 minuter! Så tokig kan väl lagen inte vara om arbetstid?! /Är detta OK?

SVAR: Det finns inget i arbetstidslagen som reglerar hur kort ett arbetspass får vara, men det kan däremot ha reglerats i kollektivavtal.

Jag arbetar som undersköterska i hemtjänsten. Tidigare har ett enskilt arbetspass alltid räknats som tre timmar. Gick man exempelvis in på en ledig dag, eller arbetade förmiddag och sedan kom tillbaka för ett kvällspass, gav det tre timmar vid beordrad extra tid utöver grundschemat. Nu anser arbetsledaren att bara den verkliga tiden räknas. Jobbar man 22 minuter ska 22 minuter rapporteras. Det verkar orimligt att på en ledig dag arbeta ett morgonpass på 22 minuter och sedan återvända och förstärka ett kvällspass med exempelvis 18 minuter, för att sedan bara få betalt för 22 plus 18 minuter! Så tokig kan väl lagen inte vara om arbetstid?! /Är detta OK?

SVAR: Det finns inget i arbetstidslagen som reglerar hur kort ett arbetspass får vara, men det kan däremot ha reglerats i kollektivavtal.

Att arbeta 22 minuter plus 18 minuter på en ledig dag verkar dock inte rimligt.

En ny dom stärker din rätt att larma till media om fel på jobbet. – Det här är en avskräckande dom för arbetsgivarna, säger Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.

Hovrätten fastställer domen mot två personer som jobbat som chefer inom Attendo. Bild: Jonas Ekströmer/TT

En ny dom stärker din rätt att larma till media om fel på jobbet. – Det här är en avskräckande dom för arbetsgivarna, säger Jessica Berlin, LO-TCO Rättsskydd.

Hovrätten fastställer domen mot två personer som jobbat som chefer inom Attendo. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Under pandemin slog vårdbiträdet Stine Christophersen larm om att omsorgen inte fungerade på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn där hon arbetade. Hon gick ut i flera medier och berättade. Det ledde till att hon fick en skarp varning av tre chefer som arbetade för Attendo.

– Om man tittar på omständigheterna, så fick Stine Christophersen en skriftlig varning med en skarp formulering av typen att hon kunde förlora anställningen. Den hade lämnats på grund av att hon lämnat uppgifter till media, inte för att hon misskött sitt arbete. Den här domen gör det känt att arbetsgivare inte får göra på det här sättet. Och gör de det så kan de dömas för det.

Hur stärker det här rätten att prata med media?

Varför är det viktigt att det blev en dom i hovrätten?

– Det är det enda fallet där den här lagen har prövats och nu finns det en dom från högre instans. Det här praxis från en hovrätt som gör samma bedömning som tingsrätten. Den kommer att bli vägledande för andra domar. Det är väldigt glädjande eftersom det är så viktigt att missförhållanden kommer fram, inte minst i verksamheter som finansieras av offentliga medel.

I Norrköping säger politikerna att de vill prioritera skola, vård och omsorg. Samtidigt ska delar av hemtjänsten börja cykla på natten – en orsak är att hemtjänsten måste hålla budget. Det har fått undersköterskan Maria att säga upp sig.

Hemtjänsten i centrala Norrköping kommer att behöva cykla mellan vårdtagare nattetid. (Bilden är en genrebild.) Bild: Shutterstock/TT

I Norrköpings kommun har det politiska styret meddelat att de ska göra stora förändringar inom kulturområdet. Orsaken är att de styrande politikerna säger sig vilja prioritera skola, vård och omsorg. 

Samtidigt kan hon förstå att en del medarbetare känner sig otrygga när de jobbar natt. Det nya arbetssättet kommer att följas upp kontinuerligt och utvärderas, konstaterar hon. 

På Kommunal i Norrköping har anställda hört av sig och uttryckt starka känslor kring förändringen, enligt Lotta Andersson, facklig företrädare.

– Arbetsgivaren borde vara mer rädd om sina medarbetare och se till att de har en säker arbetsmiljö, säger hon.

Senast för två veckor sedan blev hon hotad av en främmande person. Under hennes nattpass var det en påverkad man som förföljde henne på en cykel. 

– Då var det tur att jag kunde sätta mig i bilen och låsa. Jag har även varit med om att poliser har frågat mig och kollegorna varför vi fortfarande går ensamma, säger Maria. 

Eftersom hon är rädd att straffas av arbetsgivaren vill hon inte gå ut med sitt riktiga namn. 

Patrik Palm (M), ordförande i vård-och omsorgsnämnden, säger att det politiska styret vill prioritera skola, vård och omsorg. Ett sätt att göra det på är att se över hur pengarna kan användas mer effektivt, tillägger han.

– Det här är ett beslut som hanterats på enhetsnivå, men det ska inte göras för att spara pengar. När vi säger att man ska hålla budget syftar vi inte på dessa saker, för om det handlar om pengar är detta ändå inga stora pengar, säger Patrik Palm och fortsätter:

– Om det skulle visa sig att vi behöver fler bilar till verksamheten skulle vi väl få skjuta till. Men i det här fallet är det att man har ett antal bilar och att det går att promenera mellan brukare i ett centralt område. Man ser flera vinster med det. 

Vilka har fått Korttidsstöd?

NYHET - REHABILITERING OCH SJUKDOM

Skatteverket tar fr om 1 april över stödet vid korttidsarbete från Tillväxtverket – ett stöd som söks via en e-tjänst på skatteverket.se. Samma datum slopas karenstiden vilket innebär att arbetsgivare som har tagit emot korttidsstöd under mars 2020 till september 2021 åter kan söka.

Får man lön om man blir avstängd från jobbet?

Inom den kommunala sektorn ställer verksamheten särskilda krav. Bisysslor indelas i tre slag, nämligen förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande. I lagen om offentlig anställning regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för anställda i kommuner, regioner och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna, här finns en rätt för arbetsgivaren att kräva att den otillåtna bisysslan upphör. För övriga bisysslor återfinns regler i AB. Om bisysslan inte är tillåten kan arbetsgivaren kräva att den upphör.

Hur många varningar innan avsked?

När en anställd har begått någon form av misskötsamhet kan det föranleda att arbetsgivaren behöver tilldela denne en varning. Det finns två olika sorters varningar som huvudsakligen används för att varna den anställda:

Får man jobba under permittering?

Arbetstagaren har rätt att förtjäna sitt uppehälle även under permitteringen. Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut lön för den tid arbetstagaren är permitterad, kan arbetstagaren vara tvungen att söka arbete på annat håll under permitteringen.

Arbetstagaren kan ganska fritt arbeta hos andra arbetsgivare under permitteringen, men i vissa undantagsfall kan arbete hos en direkt konkurrerande arbetsgivare utgöra en konkurrenshandling som strider mot god sed och därmed är förbjuden.

Vad är det minsta man får jobba?

Ordinarie arbetstid per vecka är högst 40 timmar, oavsett vilka dagar och vilken tid på dygnet arbete utförs.

Arbetstagare får ha jourtid högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Aktivt arbete under jourtid betraktas inte som jour utan som övertidsarbete.

Får man jobba bara 2 timmar?

Ordinarie arbetstid per vecka är högst 40 timmar, oavsett vilka dagar och vilken tid på dygnet arbete utförs.

Arbetstagare får ha jourtid högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Aktivt arbete under jourtid betraktas inte som jour utan som övertidsarbete.

Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?

Faktisk arbetstidsminskning är den minskade arbetstiden delat med den ordinarie arbetstiden. Du räknar båda i timmar. När du gör din avstämning visas faktisk arbetstidsminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning.

Faktisk löneminskning är den minskade lönen den anställda haft under korttidsarbetet. När du gör din avstämning visas faktisk löneminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig löneminskning.

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Sommar 2020

Många vårdanställda är oroliga över att de inte kommer få fira semestern i fred på grund av coronakrisen. Fackets råd är att helt enkelt göra sig okontaktbar. 

Får en chef pratar om anställda?

I offentlig verksamhet har du som anställd större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du arbetar för att tjäna allmänna intresset. Offentlig verksamhet ska bedrivas så öppet som möjligt och medborgarna har rätt till sådan insyn att de kan ställa rättmätiga krav på politikerna.

Därmed har du som anställd rätt – och kanske också skyldighet – att påtala fel och brister, ur demokratisk synpunkt. Däremot får du inte bryta mot den tystnadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Även i offentlig sektor är det klokt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter. Ge dem möjlighet att göra något åt problemen innan du funderar på att göra din kritik offentlig.

Vad är ersättningen för stöd vid korttidsarbete?

Svar: Ersättningen som arbetsgivaren kan söka stöd för enligt lagen om stöd vid korttidsarbete gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För arbetstagare med en högre lön kommer inkomsten alltså att räknas på 44 000 kronor för det statliga stödet.

Vad innebär det att en arbetsgivare kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete?

Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.

Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?

Vid korttidsarbete, där arbetstiden minskas till 80 %, 60 %, 40 % eller 20* %, så erhåller du 96 %, 94 %, 92,5 respektive 88 % av din lön oavsett vilken lönenivå du har. Det är enbart arbetsgivarens ersättning från staten som minskar för löner över 44.000 kronor.

Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?

Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa.

Vad är ersättningen för stöd vid korttidsarbete?

 • Svar: Ersättningen som arbetsgivaren kan söka stöd för enligt lagen om stöd vid korttidsarbete gäller löner upp till 44 000 kronor i månaden. För arbetstagare med en högre lön kommer inkomsten alltså att räknas på 44 000 kronor för det statliga stödet.

Vad innebär det att en arbetsgivare kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete?

 • Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.

Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?

 • Vid korttidsarbete, där arbetstiden minskas till 80 %, 60 %, 40 % eller 20* %, så erhåller du 96 %, 94 %, 92,5 respektive 88 % av din lön oavsett vilken lönenivå du har. Det är enbart arbetsgivarens ersättning från staten som minskar för löner över 44.000 kronor.

Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?

 • Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa.