:

Vad innebär det att få ett föreläggande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att få ett föreläggande?
 2. Vad händer efter ett föreläggande?
 3. Vad ska ett föreläggande innehålla?
 4. Vad betyder föreläggande vid vite?
 5. När försvinner föreläggande?
 6. Hur länge ligger ett föreläggande kvar?
 7. Kan man överklaga ett föreläggande?
 8. Hur svarar man på ett föreläggande?
 9. Vad är skillnaden mellan en skuld och ett föreläggande?
 10. Vad händer om man inte svarar på föreläggande?
 11. Får man köra med föreläggande?
 12. Får man betalningsanmärkning av föreläggande?
 13. Vad händer om man inte följer ett föreläggande?
 14. Vilka fel leder till körförbud?
 15. Hur lång tid har man på sig att göra efterkontroll?

Vad innebär det att få ett föreläggande?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

Om någon är skyldig ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du kan få hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Vad händer efter ett föreläggande?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vad ska ett föreläggande innehålla?

 • En klargörande motivering. Här ska det framgå varför det finns ett behov att förelägga.
 • Redovisning av lagstödet.
 • Redovisning av de omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande.
 • Det ska framgå vad myndigheten kräver, till exempel förelägga om att göra en viss sak, förelägga om att låta bli att göra en viss sak eller förelägga om att uppnå ett visst mål. Det kan vara bra att förelägga om vad som ska uppnås (vilket mål som ska nås) snarare än hur en åtgärd ska utföras. Det kan då bli lättare att följa upp och kontrollera föreläggandet.
 • Tydliga och begripliga formuleringar. Åtgärderna ska vara möjliga att utföra med befintlig teknik.
 • Det är bra att tydliggöra föreläggandet med bilder, kartor och skisser.

Handläggningen av förelägganden ska ske enligt förvaltningslagen. Det innebär bland annat att berörd person har rätt att få ta del av uppgifter som tillförts ärendet utifrån. Ärendet får inte avgöras innan berörd person har fått möjlighet att yttra sig.

För att föreläggandet ska gälla är det viktigt att det är ställt till rätt adressat. (För mer information se Underrättelse/Är det rätt adressat). Föreläggandet ska inte riktas till ett ombud, utan till verksamhetsutövaren eller den berörde personen. Tänk också på att delgivningen ska gå till verksamhetsutövaren eller den berörde, även om det finns ombud som företräder denne i ärendet. Föreläggandet ska riktas till den som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla kraven. Det är antingen en fysisk eller juridisk person.

En fysisk person ansvarar personligen och kan vara ansvarig både som privatperson eller inom yrket, till exempel enskild firma. Även om det är en firma ska adressaten vara den fysiska personen.

En juridisk person ansvarar enligt särskilda regler som gäller för den juridiska formen för den aktuella verksamheten. Till exempel ett bolag, stiftelse, ideell förening, dödsbo, konkursbo. Här blir det viktigt att kontrollera vem som är firmatecknare då det endast är firmatecknaren som är behörig att underteckna till exempel delgivningskvitto och yttranden.

Vad betyder föreläggande vid vite?

Följande beslut kan vi eller domstolen förena med vite:

 • Åläggande till företag att upphöra med en överträdelse.
 • Beslut om att godta ett åtagande från företag.
 • Förbud enligt reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
 • Förbud, åläggande och beslut om att företag ska uppfylla vissa skyldigheter i samband med en koncentration (företagsförvärv).
 • Åläggande för företag att lämna uppgifter, komma till förhör och i samband med andra utredningsåtgärder.

När försvinner föreläggande?

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Hur länge ligger ett föreläggande kvar?

Hej, jag fick böter vid flygande besiktning av polisen. Får jag en prick i belastningsregistret nu och hur länge ligger den kvar?

Tack på förhand.

Kan man överklaga ett föreläggande?

Filmen informerar om hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten från det att ett överklagande lämnas in till att domstolen tar ett beslut. I den animerade filmen symboliseras ett myndighetsbeslut av ett vitt papper med horisontella streck på.

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten.

Hur svarar man på ett föreläggande?

Filmen informerar om hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten från det att ett överklagande lämnas in till att domstolen tar ett beslut. I den animerade filmen symboliseras ett myndighetsbeslut av ett vitt papper med horisontella streck på.

Så avgörs ett mål i förvaltningsrätten.

Vad är skillnaden mellan en skuld och ett föreläggande?

Moderatorer: Marcus, AtEase, volvojonas, MrHawk

Är det någon som vet hur mycket ny soppa man behöver blanda i en tank som stått några år, för att den ska funka bra som fordonsbränsle (till en Cheva med TBI från -88)? Jag förstår att det bästa är att tömma hela tanken och hälla i ny soppa, men det går inte att göra, av praktiska skäl. Jag tänkte slanga ur en del och hälla i ny macksoppa och vill helst slabba så lite som möjligt. Det finns drygt 100 liter gammal soppa i tanken. Vore kanon om någon hade erfarenhet av liknande operation.

Vad händer om man inte svarar på föreläggande?

En tvist om pengar kan lösas med hjälp av Kronofogden eller en domstol. I domstol kallas detta ofta för att stämma någon.

Får man köra med föreläggande?

SFS nr: 2009:211 Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM Utfärdad: 2009-03-26 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:129 Övrig text: Rättelseblad 2009:211 och 2010:386 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om    1. fordons beskaffenhet och utrustning,    2. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter, samt    3. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.

Får man betalningsanmärkning av föreläggande?

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Vad händer om man inte följer ett föreläggande?

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den som är misstänkt erkänner att hen har begått brottet, och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vilka fel leder till körförbud?

När du skall kontrollbesikta din bil så kan det vara bra att kolla så att du inte har eventuell skada eller ett slitage som kan ligga till grund för en tvåa. Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta.

Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök. De utan återbesök, måste ändå åtgärdas, även om de är mindre allvarliga och skulle man inte åtgärdat dem ett år senare så blir det återbesök.

Hur lång tid har man på sig att göra efterkontroll?

Efterkontroll (ombesiktning) vid ej godkänd besiktning

När ett fordon blir underkänt på en kontrollbesiktning behöver felen åtgärdas snarast. Fordonet kan sedan behöva genomgå en så kallad efterkontroll (ombesiktning). Det finns flera typer av anmärkningar vid bilprovningar. I vissa fall får man enbart ett krav på sig att åtgärda felet till nästa besiktning. I andra fall behöver man återkomma på en efterkontroll inom 30 dagar för att undvika körförbud och en helt ny kontrollbesiktning. Här kan du lära dig allt om efterkontroller och ombesiktningar samt hitta en tid hos oss på Carspect för att utföra efterkontroll eller annan besiktning.