:

Vem betalar ID06 böter?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar ID06 böter?
 2. Vad händer om man jobbar utan ID06?
 3. Är det olagligt att jobba utan ID06?
 4. Får företaget Kolla ID06?
 5. Vad händer om man inte loggar in på ID06?
 6. Får man ha keps på ID06?
 7. Vad händer om man glömmer logga ut ID06?
 8. Är ID06 lagkrav?
 9. Kan man lägga in ID06 i telefonen?
 10. Är ID06 krav?
 11. Vad kontrollerar ID06?
 12. Kan man ha två ID06-kort?
 13. Måste man ha ID06-kort?
 14. Måste man ha en personalliggare?
 15. Kan man ha 2 st ID06?

Vem betalar ID06 böter?

Peter Löfgren berättar att det hänt upprepade gånger. Företag har felaktigt låtit flera personer passera på ett ID06-kort och arbetsgivare har försökt skaffa kort till sina underentreprenörer.

Om en samtyckesprocess ska vara korrekt ska det finnas en möjlighet att säga nej och då ha ett alternativ att använda.

– Vid ett tillfälle hade en arbetsgivare satt upp en läsare som användes vid inpassering. Han trodde att det var okey att göra det. Det var en ombudsman från Målareförbundet som ringde. Den plockades bort omgående.

Vad händer om man jobbar utan ID06?

Sedan den 1 januari 2016 är varje entreprenör/företagare i byggbranschen skyldig att redovisa sina anställda samt inhyrd personal för Skatteverket.

Om arbetsgivaren saknar personalliggare när Skatteverket besöker arbetsplatsen får arbetsgivaren böta 2500 kronor per anställd. Och har byggherren inte ens anmält en byggarbetsplats till myndigheten kostar det företaget 25 000 kronor.

Är det olagligt att jobba utan ID06?

År 2006 lanserade Sveriges Byggindustrier (BI) ID06-systemet med tanken att ”främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen”. Förhoppningarna var stora. Man skulle med ID-kort identifiera alla personer på ett bygge, kontrollera närvaro i en elektronisk personalliggare, granska företag och stänga ute svart arbetskraft.

– På det här sättet kan vi alla hjälpa till att följa spelreglerna i byggbranschen, sa BI:s dåvarande vd Bo Antoni när man 2007 gav Skatteverket tillgång till ID06-systemet.

Får företaget Kolla ID06?

Sedan den 1 januari 2016 är varje entreprenör/företagare i byggbranschen skyldig att redovisa sina anställda samt inhyrd personal för Skatteverket.

Om arbetsgivaren saknar personalliggare när Skatteverket besöker arbetsplatsen får arbetsgivaren böta 2500 kronor per anställd. Och har byggherren inte ens anmält en byggarbetsplats till myndigheten kostar det företaget 25 000 kronor.

Vad händer om man inte loggar in på ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Får man ha keps på ID06?

Alla företag kan ansöka om ID06-kort. Det är företaget som betalar den anställdes lön och arbetsgivaravgifter som kan beställa ID06 kort för den anställde. ​Detta innebär att det inte är tillåtet att beställa ID06-kort till personer som arbetar för andra företag, tex. underentreprenörer. Skulle det upptäckas att man gjort detta blir företaget spärrat och avstängt från ID06-systemet.

ID06-kort kan bara beställas hos ackrediterade kortleverantörer.

Vad händer om man glömmer logga ut ID06?

När man använder systemet som personalliggare är det ytterst viktigt att personal kommer ihåg att stämpla både in och ut, för att minimera risken för problem vid kontroller.

Se därför till att påminna personal och sätt gärna upp lappar eller skyltar för att påminna personalen.

Är ID06 lagkrav?

Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.

Kan man lägga in ID06 i telefonen?

Areff är en av landets mest anlitade leverantör av ID06-kort. Vi är stolta och kunna säga att vi är billigast, levererar snabbast och är den ackrediterad leverantör med högst tillgänglig support.

Är ID06 krav?

20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla. Då spärras samtliga kort av den gamla standardent, även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum. Se till att byta till de nya säkra ID06-korten redan nu. Här kan du läsa svaren från ID06 på några av de frågor Sveriges Byggindstriers medlemsföretag har haft kring de nya korten.

Publicerad: 2019-03-10

Vad kontrollerar ID06?

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy under punkten 7. Dina Rättigheter. ID06 AB är personuppgiftsansvarig för de kortuppgifter och kompetenser som finns registrerade i vårt system och du kan begära ett registerutdrag från oss om detta. När det gäller information som behandlas ute på arbetsplatsen i exempelvis en personalliggare är det din arbetsgivare som ansvarar för uppgifterna, det gör också det företag som ansvarar för arbetsplatsen och för den samlade personalliggaren. Vänd dig till din arbetsgivare för att få ta del av uppgifterna i personalliggaren. För att göra detta enklare har ID06 skapat en funktion som kallas Mitt ID06 för att din arbetsgivare på ett enklare sätt kan utge ett registerutdrag från de arbetsplatser som du har varit verksam på. Mitt ID06 kommer att tas i bruk under senare delen av 2020.

Kan man ha två ID06-kort?

20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden för ID06 att gälla. Då spärras samtliga kort av den gamla standardent, även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum. Se till att byta till de nya säkra ID06-korten redan nu. Här kan du läsa svaren från ID06 på några av de frågor Sveriges Byggindstriers medlemsföretag har haft kring de nya korten.

Publicerad: 2019-03-10

Måste man ha ID06-kort?

I onsdags infördes nya ID06. Från flera håll kom rapporter om att gamla kort användes och att nya inte fungerade. Många av landets byggnadsarbetare arbetar för de tre stora byggbolagen. Läs här om hur byggjättarna kollar om alla har nya ID06.

Tim Hartwig, HR-specialist på NCC, säger att de som har de gamla kortet inte släpps in på byggarbetsplatsen. Foto: Mostphotos

Måste man ha en personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

 • Så fungerar personalliggare
 • Svar på vanliga frågor om personalliggare
 • Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen
 • Beställ manuell personalliggare (SKV 605)

Kan man ha 2 st ID06?

ID06-kort används av personer som vistas på byggarbetsplatser. För alla som befinner sig på byggarbetsplats gäller obligatorisk närvaroredovisning, alla måste kunna uppvisa giltigt, aktivt ID06-kort. Syftet med ID06 är att skapa tryggare arbetsplatser, förenkla säkerhetsarbetet, säkerställa att obehöriga inte vistas på byggarbetsplatsen samt försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet. 

Information som alltid ska synas på ett ID06-kort är: