:

Är det moms på biljetter?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på biljetter?
 2. Är det moms på konserter?
 3. Vad är det 6% moms på?
 4. Vad är momsen på biobiljetter?
 5. Vilka betalar inte moms?
 6. Vad behöver man inte betala moms på?
 7. Vad är moms på event?
 8. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 9. Är moms 20 eller 25 procent?
 10. Vad är momsen på 250 kr?
 11. När är det 12 moms?
 12. Får man dra av moms på hotell?
 13. Hur kan man slippa betala moms?
 14. Hur vet jag om jag ska betala moms?
 15. Vilka tjänster är momsbefriade?

Är det moms på biljetter?

Skatteverket anser att det är fråga om ett (1) tillhandahållande när ett enda inträde ger tillgång till en anläggning eller ett evenemang även om olika delar ingår i inträdet. Någon uppdelning av beskattningsunderlaget hänförligt till inträdet ska inte göras om kunden endast betalat ett inträde. Om kunden har möjlighet att välja mellan olika inträden som prissatts olika t.ex. bara inträde till del av anläggning eller inträde till hela anläggningen ska varje inträde ses som ett separat tillhandahållande och bedömas för sig.

När ett inträde utgör ett enda tillhandahållande ska den tillhandahållna tjänsten bedömas utifrån vad som utgör den huvudsakliga delen av de olika delar som ingår i inträdet. Vad som utgör den huvudsakliga delen ska bedömas utifrån hur den genomsnittlige köparen uppfattar inträdet. När det är fråga om inträde till ett evenemang så ska en bedömning göras utifrån vad som är den huvudsakliga tyngdpunkten i evenemanget. När det är fråga om inträde till en anläggning så ska en helhetsbedömning göras av samtliga objektiva omständigheter.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Moms på entréavgifter till festivaler” från den 30 januari 1998, dnr 743-98/212. Ställningstagandet innebär den ändringen mot tidigare synsätt att en enda inträdesbiljett till ett evenemang alltid ska ses som ett tillhandahållande.

Är det moms på konserter?

• är en utövande konstnär • framträder inför publik • framför ett litterärt eller konstnärligt verk som är skyddat av upphovsrättslagen.

• sångare • musiker • dansare • skådespelare • recitatörer • dirigenter.

Vad är det 6% moms på?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Vad är momsen på biobiljetter?

Samtidigt med momshöjningen lägger regeringen 25 miljoner kronor per år, i fyra år, till satsningar på landsortsbiografer.

– Vi har tagit i ordentligt, just för små biografer utan för de stora tätorterna, säger Alice Bah Kuhnke.

Men Björn Wallgren tror inte att de pengarna kommer att räcka långt.

Vilka betalar inte moms?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vad behöver man inte betala moms på?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vad är moms på event?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Nedan ses en enkel illustration av hur momsfrågan fungerar gällande kontorslokaler. Vill vi belysa att varje fall är unikt och detta blogginlägg ska bara ses som en grundlig översikt av området och inte användas som beslutsunderlag.

I svensk lag är uthyrning av fastigheter som grundregel momsfri, detta innebär att det inte ska faktureras någon moms på hyran och fastighetsägaren har inte heller rätt till att dra av moms på investeringar.

Fastighetsägaren kan dock under vissa förutsättningar momsbelägga uthyrningen för att möjliggöra momsavdrag på byggkostnaden eller investeringar som har gjorts i verksamheten. Som en följd av att en fastighet momsregistreras måste dock ägaren se till lokalytan upplåts till momsregistrerade verksamheter för att kunna göra fulla avdrag för moms. Om inte lokalen hyrs ut till momspliktig verksamhet kommer fastighetsägaren inte tillåtas göra avdrag för alla sina kostnader vilket gör att investeringen blir dyrare.

Är moms 20 eller 25 procent?

Till exempel så har livsmedel och mat på restaurang 12% moms. Böcker, tidningar och buss- och tågresor har 6% moms. Försäkringar och banktjänster är momsbefriade.

Det är 25% moms på de flesta alla varor och tjänster företag säljer, men en del varor och tjänster har 12% moms eller 6% moms. Det finns också vissa helt momsbefriade tjänster (0% moms).

Se en mer detaljerad lista på momssatser för olika varor och tjänster här >>.

Vad är momsen på 250 kr?

Till exempel så har livsmedel och mat på restaurang 12% moms. Böcker, tidningar och buss- och tågresor har 6% moms. Försäkringar och banktjänster är momsbefriade.

Det är 25% moms på de flesta alla varor och tjänster företag säljer, men en del varor och tjänster har 12% moms eller 6% moms. Det finns också vissa helt momsbefriade tjänster (0% moms).

Se en mer detaljerad lista på momssatser för olika varor och tjänster här >>.

När är det 12 moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Får man dra av moms på hotell?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Hur kan man slippa betala moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Hur vet jag om jag ska betala moms?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Vilka tjänster är momsbefriade?

Det finns många gränsdragningar mellan momspliktiga och momsfria tjänster inom det finansiella området. Vi hjälper dig att kontrollera vad som gäller för din verksamhet.

Undantag från moms inom bank och finans gäller för bank- och finansieringstjänster samt handel med värdepapper. Vissa andra tjänster, exempelvis kreditupplysning, inkassotjänster och rådgivning beläggs däremot med 25 procents moms. Det finns också tjänster som behöver delas upp eftersom de omfattar både momsbelagda och momsbefriade delar.