:

Vad behöver man göra när någon dör?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behöver man göra när någon dör?
 2. Vem ringer man när någon dött?
 3. Vad gäller när man dör?
 4. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 5. Vem betalar räkningar i ett dödsbo?
 6. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 7. Hur beklagar man när någon dött?
 8. Vilken tid på dygnet dör de flesta?
 9. Vad gör man när någon dör på sjukhus?
 10. Kan ett dödsbo ha BankID?
 11. Vilka räkningar ska betalas dödsbo?
 12. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 13. Vem ärver sparade pengarna på banken?
 14. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?
 15. Vad skall man säga när någon dött?

Vad behöver man göra när någon dör?

Checklistan är anpassad efter dödsfallsdatum eller ämnesområdeChecklistan nedan visar: Dödsbo, Bouppteckning, Intyg och ersättningar, Begravning, Säga upp och avsluta, Hem och hushållDatum då checklistan skrevs ut: 15 september 2023

Vem ringer man när någon dött?

När en människa dör följer en kedja av händelser. Här är en tidslinje där ni kan se vad som händer steg för steg.

Vad gäller när man dör?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

När en närstående går bort uppstår mitt i sorgen också en hel del praktiska frågor. Det kan kännas tungt och det kan vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning. Här går vi igenom några av de viktigaste händelserna.

Vem betalar räkningar i ett dödsbo?

Ta del av ytterligare engagemang för den avlidne genom att registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När den avlidne har haft olika engagemang, tillgångar och skulder och andra eventuella stående överföringar är det viktigt att du kommer ihåg att utföra betalningar. Eventuella räkningar kan av dödsboet betalas och avser: hyra el, fakturor till banken, avgifter till Skatteverket och annat. Lite längre ner skriver vi om att det är viktigt att bouppteckningen är klar hos Skatteverket. Det är också viktigt med dödsfallsintyg med släktutredning.

Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig handling som redovisar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och arvingar.

Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att bouppteckningen upprättas. Den person som bäst känner till boets egendom ska lämna uppgifter om boet. Denna person kallas Bouppgivare och kan t.ex. vara efterlevande make.

Hur beklagar man när någon dött?

När man uttrycker sitt deltagande till de nära anhöriga till någon som har avlidit kallas det för att kondolera. Det går att framföra kondoleanser personligen eller med ett kort eller med blommor. Traditionellt sett brukar man skicka ett så kallat kondoleans kort – men det går även bra att till exempel ringa, skicka ett sms eller ta kontakt via sociala medier för att lämna sina kondoleanser. Det viktigaste är att du visar att du bryr dig, så gör det som känns bäst för dig. 

Det svåra kan vara att veta vad man egentligen ska skriva när någon har dött. Många tycker det är svårt att uttrycka sig i skrift när man ska framföra sina kondoleanser. Vi har därför samlat några förslag på texter som man kan skriva på exempelvis ett kort: 

 • Varma kramar
 • Varma tankar 
 • Vi tänker på dig / er 
 • Jag finns för dig / er 

Vilken tid på dygnet dör de flesta?

När en människa dör följer en kedja av händelser. Här är en tidslinje där ni kan se vad som händer steg för steg.

Vad gör man när någon dör på sjukhus?

Begravningar kan ofta anpassas efter olika seder och traditioner. Detta kan vara viktigt för den som har dött och för anhöriga.

Det är vanligt att anlita en begravningsbyrå när man har begravning. Det är ett företag som arbetar med att hjälpa anhöriga att planera och arrangera begravningar. Du kan anlita en begravningsbyrå oavsett vilken religion du tillhör. Du kan också ta kontakt med en präst, rabbin, imam eller annan religiös företrädare för att få hjälp att planera begravningen. Ett annat alternativ är att ta kontakt med kommunens begravningsombud. Det är en person som ska se till att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem.

Kan ett dödsbo ha BankID?

Arvskifte innebär att dödsboets tillgångar delas mellan dödsbodelägarna när eventuella skulder är betalda och bodelning är gjord. Detta sker först när bouppteckningen är registrerad. Du behöver inte skicka med bouppteckningen då vi själva beställer kopia via Skatteverket.

OBS! Om dödsboet äger fastighet/bostadsrätt som ska säljas kan inte alla konton avslutas då det krävs att ett konto finns kvar för insättning av försäljningslikviden och även för hantering av eventuell skatt.

Vilka räkningar ska betalas dödsbo?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Vem ärver sparade pengarna på banken?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att bouppteckning har förrättats eller om det upptäcks en felaktighet i bouppteckningen, måste en s.k. tilläggsbouppteckning förrättas.

Det är inte alla felaktigheter som innebär att en tilläggsbouppteckning måste göras. Det förhållandet att ett testamente efter förrättningen har fått laga kraft eller bedömts vara ogiltigt, ger inte anledning att göra en tilläggsbouppteckning; inte ens om det skulle påverka dödsbodelägarkretsen. Det behövs inte heller någon tilläggsbouppteckning för att en efterlevande make begär jämkning enligt 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken. Att en tillgång har värderats för lågt innebär normalt sett inte att det finns skäl för en tilläggsbouppteckning.

Vad skall man säga när någon dött?

De flesta av oss kan känna att det är svårt att hitta orden när vi träffar en vän eller bekant som har drabbats av ett dödsfall i familjen. Dels för att vi inte riktigt vet vad vi ska säga, men också för att det är så svårt att se en annan människa i djup sorg.

Så vad säger man när någon har dött? Först och främst finns det några uttryck och klyschor man definitivt ska undvika att säga.

 • ”Det som sker inträffar av en anledning”.
 • ”Kanske var det bäst som hände”.
 • ”Livet går vidare”.
 • ”Var stark, och försök blicka framåt”.
 • ”Det är universums vilja”.
 • ”Jag vet hur du känner det” (Nej det gör du med största säkerhet inte alls, även om du själv varit i samma situation.)
 • Ingenting alls. Alltså att man undviker den sörjande.

Förr var döden ett naturligt inslag i vardagslivet. Idag är vi inte vana vid döden, och därför står vi ofta handfallna när någon avlider och hur vi ska bemöta sorgen hos våra vänner. Och när vi inte riktigt vet vad vi ska säga blir det lätt att vi försöker ge kloka råd eller muntra upp den sörjande. Men vad vi egentligen säger då är att den sörjande ska hålla tillbaka sorgen, vilket slutar med att personen låtsas må bättre än hon eller han egentligen gör.