:

Hur förklarar man valuta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur förklarar man valuta?
 2. Vad bestämmer värdet på en valuta?
 3. Hur går valutahandel till?
 4. Vad är valuta värde?
 5. Hur man räknar ut valuta?
 6. Hur ökar en valuta?
 7. Varför tappar svenska kronan i värde?
 8. Vad händer med valutan vid inflation?
 9. Vilken är världens största valuta?
 10. Hur vet man om en valuta är stark?
 11. När kommer kronan bli starkare?
 12. När ska Sverige gå över till euro?
 13. Är det bra att ha lån vid hög inflation?
 14. Vem vinner på hög inflation?
 15. Vilket land har sämst valuta?

Hur förklarar man valuta?

02 maj 2022

Be random ekonom att säga vad som är den teoretiska kärnan i valutaanalys och jag slår vad om att många, kanske de flesta, svarar köpkraftsparitet, purchasing power parity eller kort och gott PPP. Det är nationalekonomi 1.0 och analysen är tämligen enkel och logisk. Pris- och inflationsskillnader påverkar hushållens köpkraft – eller för den delen företagens konkurrenskraft – och detta regleras eller jämnas ut via växelkursen. Det låter rimligt. Eller? Nej! I teorin, kanske. I verkligheten är världens slagkraftigaste valutamodell i bästa fall värdelös och i värsta fall värdeförstörande.

Vad bestämmer värdet på en valuta?

Under de senaste åren kan man läsa krigsrubriker om hur den svenska kronan rasar mot andra valutor, men vad är det egentligen som påverkar värdet på den svenska kronan? Att det blir dyrare för svenskar på semestern är förstås tråkigt men det finns parametrar med en sjunkande valuta som är betydligt värre. Kronans värde gentemot andra valutor har en avgörande inverkan på Sveriges ekonomi och handelsrelationer. I denna artikel kommer vi att undersöka fem faktorer som påverkar kronans värde och hur dessa kan påverka den svenska ekonomin.

En av de främsta faktorerna som påverkar värdet på den svenska kronan är landets ekonomiska stabilitet och tillväxt. En stark och växande ekonomi lockar investerare och ökar efterfrågan på den svenska kronan. Positiva ekonomiska indikatorer, såsom ökad BNP, låg inflation, hög sysselsättning och stabila finanspolitiska åtgärder, kan bidra till att stärka kronan.

Hur går valutahandel till?

Valutahandel ger dig möjlighet att spekulera i valutakursförändringar på valutamarknaden. Målet med valutahandel är att förutsäga om en valuta kommer att stärkas eller försvagas mot en annan valuta.

Valutahandlare möter som regel flera handelsmöjligheter dagligen, baserat på nyheter och makrosiffror som kommer in under dagen. De är mycket mottagliga för den här typen av information, och agerar utifrån hur de tror att marknaden kommer att reagera på nyheterna som kommer under dagen. FX är en förkortning för forex och är den term som oftast används i branschen. Samtidigt är forex också en förkortning för foreign exchange. Läs mer om strategier för handel på FX-nyheter. 

Valuta handlas alltid i valutapar - till exempel GBP/USD (brittiska pund mot amerikanska dollar). Du spekulerar i om priset på det ena landets valuta kommer att stiga eller falla mot det andra landets valuta och tar position utifrån det. Om vi tittar på GBP/USD är den första valutan (GBP) basvalutan och den andra valutan (USD) motvalutan.

Vad är valuta värde?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur man räknar ut valuta?

Eftersom växelkursen anger ett bytesförhållande mellan två valutor, finns det två sätt att ange varje växelkurs. En växelkurs angiven som 1 USA-dollar (USD) = 8,00 svenska kronor (SEK) är därför samma sak som att ange 1 SEK = 0,125 USD. Om samtidigt 1 euro (EUR) = 10,00 SEK gäller även att 1 SEK = 0,10 EUR, 1 USD = 0,80 EUR och 1 EUR = 1,25 USD.

I många länder (däribland Sverige) anges valutakurser vanligen på så sätt att den egna valutan används som räkneenhet, och man anger därför hur mycket en enhet utländsk valuta "kostar" i den egna valutan. På engelska kallas detta direct quotation eller price quotation. Tillämpat på Sverige innebär detta att växelkursen för USA-dollar anges som 8,00, medan växelkursen för svenska kronor i USA då anges som 0,125.

Det andra sättet att ange valutakurser, att man anger hur mycket en enhet av den egna valutan är värd i utländsk valuta, kallas indirect quotation eller quantity quotation. Detta sätt att ange valutakurser är vanligt i euroområdet, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Därför anges vanligen växelkursen för euro i Sverige som 10,00, samtidigt som växelkursen för SEK i euroländer också anges som 10,00.

Hur ökar en valuta?

Precis som på alla andra områden är kunskap något som brukar belönas på valutamarknaden. En viktig kunskap är att veta vad som får valutakurserna att röra sig uppåt eller neråt. Bortsett från faktorer som räntor och inflation är valutakursen ett av de viktigaste måtten för ett lands relativa ekonomiska hälsa. Din valutahandel blir även påverkad av betalningsbalansen för olika länder, statsskulden, handelsbalansen och många andra faktorer som vi går igenom nedan.

Valutakurser spelar en viktig roll i ett lands handelsnivå, vilket är avgörande för de flesta fria marknadsekonomier i världen. Av denna anledning är valutakurser bland de mest bevakade, analyserade och statligt manipulerade ekonomiska åtgärderna. Växelkurser spelar också roll i mindre skala. Live valutakurserna påverkar en investerares portföljs reala avkastning i realtid, varje sekund. I denna artikel tittar vi på några av de stora krafterna bakom valutakurs förändringar.

Varför tappar svenska kronan i värde?

Den som varit utomlands nyligen har fått känna av att den svenska kronan är lågt värderad, framförallt i jämförelse mot dollarn men även mot euron. Andreas Wallström, prognoschef på Swedbanks avdelning för makroanalys, lyfter två förklaringar till den svaga kronan.

– Oron kring kriget i Ukraina, och dess följder på konjunktur och räntor, har tyngt börser världen över, förklarar Andreas Wallström. I oroliga tider flyr investerare små ekonomier, vilket också pressat kronan.

Vad händer med valutan vid inflation?

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden och pengarna minskar alltså i värde.

Om priserna stiger på några enstaka produkter är det inte inflation i egentlig mening. Priset på en viss produkt kan stiga om den för tillfället är särskilt efterfrågad, eller om tillverkningen eller distributionen av produkten störs så att utbudet av den minskar. Sådana prisökningar brukar kallas för relativprisförändringar, det vill säga att vissa enskilda priser stiger relativt andra. Det är alltså inte inflation. För att vi ska tala om inflation ska den allmänna prisnivån stiga.

Vilken är världens största valuta?

Används i Sydkorea i Asien. Won infördes 1962 och ersatte den koreanska yenen. Valutan har ofta drabbats av hög inflation men sedan 2010 har den legat stadigt på listan av starka valutor.

Används i Nya Zeeland och vissa områden i Stilla havet. Kallas även för ”kiwi” eller ”kiwidollar” för att även här kunna skilja den från amerikansk dollar. Ordet kiwi kommer från Nya Zeelands nationella fågel.

Hur vet man om en valuta är stark?

Används i Sydkorea i Asien. Won infördes 1962 och ersatte den koreanska yenen. Valutan har ofta drabbats av hög inflation men sedan 2010 har den legat stadigt på listan av starka valutor.

Används i Nya Zeeland och vissa områden i Stilla havet. Kallas även för ”kiwi” eller ”kiwidollar” för att även här kunna skilja den från amerikansk dollar. Ordet kiwi kommer från Nya Zeelands nationella fågel.

När kommer kronan bli starkare?

Sedan december har priset för 1 euro legat högre än 11 svenska kronor. För att hitta en så lågt värderad svensk krona ska vi tillbaka till 2009. Då i spåren av den globala finanskrisen som härjade, med start i de amerikanska bolånen, så fick man betala 11,65 kronor för 1 euro. Nu är kronkursen mot euron 11,57.

En kronkurs på 11,57 innebär att värdet på den svenska kronan har fallit med 10 procent på ett år. Enligt analytiker på ING Economics så beror den senaste dippen på Riksbankens agerande i slutet av april som har lämnat kronan utan stöd på kort sikt. Med det avses att Riksbanksdirektionen inte var enig i sitt beslut om att höja räntan och de som var emot hade giltiga argument för oförändrad ränta.

När ska Sverige gå över till euro?

Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Euron är 20 EU-länders valuta och används av nästan 347 miljoner människor (befolkningsuppgifter: 2021). Det senaste landet som anslöt sig till euroområdet var Kroatien, som införde den gemensamma valutan den 1 januari 2023.

Är det bra att ha lån vid hög inflation?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Vem vinner på hög inflation?

Blir du orolig när priserna stiger? Du är inte ensam. Vår expert Mats Nyman ger tips och råd om hur du skyddar dina pengar i inflationstider.

Vilket land har sämst valuta?

Nyhetssajten Europaportalen är specialiserad på EU och Europa med opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Tidningen startade 12 april 2000. Europaportalen ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden.