:

Hur skriver man över halva huset?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man över halva huset?
 2. Vad kostar det att skriva över halva huset?
 3. Kan man skriva över huset på sin fru?
 4. Kan man ge bort halva huset?
 5. Kan jag skriva över huset på min man?
 6. Hur delar man på en fastighet?
 7. Kan man sälja halva huset?
 8. Hur skriver man över ett hus vid skilsmässa?
 9. Kan man sälja sin del av huset?
 10. Kan två stå på lagfart?
 11. Hur delar man upp huset vid skilsmässa?
 12. Hur skriver man ett Samäganderättsavtal?
 13. Vad gäller vid samägande av fastighet?
 14. Vem får behålla huset vid separation?
 15. Kan jag sälja min halva av huset?

Hur skriver man över halva huset?

Hur gör jag om jag vill överlåta en del av min fastighet till min maka eller make?

Om du vill överlåta hela din fastighet eller en del av den till din maka eller make finns det två alternativ.

Vad kostar det att skriva över halva huset?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Kan man skriva över huset på sin fru?

Det är ingen lätt fråga, det finns många faktorer som kan påverka, bland annat vilket papper din far och hans fru har skrivit. Utgångspunkten är att ni ärver er far, ni är hans legala arvingar och har rätt till er arvslott. Då han och hans nya fru inte har några gemensamma barn så har hon ingen arvsrätt per automatik. Däremot har hon rätt till bodelning (detta är dock ingen arvsregel). Om er far har givit egendom till sin nya fru så ingår egendomen fortfarande i bodelningen så länge det inte är enskild egendom. Om din far skulle ha överlåtit fastigheten på sin fru och om de har gjort hennes egendom enskild så får det konsekvenser för storleken på ert arv. Särskilt om er far har ett testamente genom vilket ni barn endast ska erhålla laglotten. Det finns ett förstärkt laglottsskydd i ärvdabalken. I korthet innebär den att om arvlåtaren under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan är att likställa med ett testamente så kan gåvan (eller dess värde) under vissa omständigheter återgå. Vid en laglottsberäkning tar man då hänsyn till värdet på den skänkta egendomen.

Kan man ge bort halva huset?

Bostad & Fastighet

Hej! Jag äger vårt hus eftersom jag hade köpt det och bodde i det innan jag och min fru träffades. Om jag nu vill överlåta exempelvis halva mitt hus till min fru som gåva, hur gör man då med lånen på huset?

Kan jag skriva över huset på min man?

Hur överlåter jag en del av min fastighet till min maka eller make?

Om du vill överlåta hela din fastighet eller en del av den till din maka eller make finns det två alternativ.

Hur delar man på en fastighet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår i en bodelning?

Kan man sälja halva huset?

Bostad & Fastighet

Hej, Jag äger ett hus till 100 % sedan ca. 20 år . Köpte för ca. 1,5 millioner. Under ägande perioden har lånat pengar för att renovera i flera omgångar . Sedan ca. 6 år är jag sambo. Nu har vi kommit överens om att sambo skall låna 1,6 mil. och köpa in sig 50 % i fastigheten .Marknads värde på fastigheten enligt mäklare idag är ca. 3.8 mil. Denna summa av 1,6 mil. som sambo lånar tänker lägga in på befintlig hus lån som är 3.2 mil. idag.Pantbrev finns ock täcker hennes lån. Inga kostnader där. Frågan gäller för min del: skatten, samt andra kostnader och regler angående denna försäljning. Vad skall man tänka på som är viktigt innan och efter köpet.

Hur skriver man över ett hus vid skilsmässa?

Det finns en hel del praktiska och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa. Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och var man ska börja. Känner du dig vilsen? Här reder vi ut vad som gäller.

Det första ni bör göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

När tingsrätten fattar ett slutligt beslut om er skilsmässa innebär det att ni inte längre är gifta eller registrerade partners. Tingsrättens avgörande avslutar däremot inte er ekonomiska förbindelse.

Kan man sälja sin del av huset?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du äger ett hus tillsammans med barnens far handlar det om ett samägande till vilket samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig. Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska användas. Min utgångspunkt är att ni inte är gifta och att det inte avtalats något om huset i samband med separationen utan att samäganderättslagen är tillämplig i sin helhet. Av din fråga framkommer inte att ni avtalat bort lagen tidigare, varför jag kommer att utgå från att den kan användas.

Kan två stå på lagfart?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

Hur delar man upp huset vid skilsmässa?

Går du och funderar på hur du ska gå tillväga när du ska lösa ut din snart före detta make eller maka från er gemensamma bostad? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om att köpa ut hus vid skilsmässa.

När två personer är gifta räknas de juridiskt som en person istället för två, och är båda ägare av all egendom. Vid en skilsmässa ska egendomen delas lika mellan parterna, om det inte finns ett äktenskapsförord som uppger något annat eller ett gåvobrev som uttryckligen säger att något ska ägas av ena parten. Uppdelningen av egendomen kallas för bodelning, då ska alla ägodelar, skulder och tillgångar listas. Därefter delas nettotillgångarna upp mellan makarna, vilket innebär att man också behöver komma överens om vem som ska äga vad.

Hur skriver man ett Samäganderättsavtal?

Genom att teckna ett samäganderättsavtal i tid kan ni undvika konflikter och fokusera på den positiva delen av samägandet. Vi hjälper er gärna att upprätta ett avtal för just er situation. 

Ett samäganderättsavtal kan variera beroende på situation, vilket gör att vi inte kan erbjuda ett fast pris. Vi debiterar därför löpande timtaxa (2 250 kr*) och vid ditt första möte med juristen får du en tydligare prisbild som gäller just i ditt fall. Du väljer sen själv om du vill gå vidare eller inte.

* Priserna gäller på kontor som ägs av Familjens Jurist i Sverige AB. Variationer kan förekomma på våra franchisekontor.

Vad gäller vid samägande av fastighet?

Bostad & Fastighet

Hej. Vi är fem syskon som äger en fastighet. En bor kvar i huset. Kan man ge eller sälja sin del av fastigheten och ger den till make/fru eller någon utan att prata med de andra. Vad säger lagen om det.

Vem får behålla huset vid separation?

I samband med en separation är en fråga av central betydelse: Vem av parterna har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden?

Frågan ovan kan delas upp i två delar: Den första delfrågan avser vem av parterna som får bo kvar i bostaden i väntan på bodelning? Den andra frågan är vem som faktiskt får bostaden i samband med bodelningen?

Kan jag sälja min halva av huset?

Förköpsrätt tror jag inte du kan ordna, sådana avtal är ofta ogiltiga.

Men ni behöver avtal vad som skall gälla huset. En bostad som anskaffas för gemensamt boende räknas som samboegendom, och skall delas vid en separation, oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalt.