:

Vad händer med en fastighet vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med en fastighet vid dödsfall?
 2. Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?
 3. Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?
 4. Vad gäller vid arv av fastighet?
 5. Vem äger fastigheten vid dödsfall?
 6. Kan ett dödsbo sälja en fastighet?
 7. Vem äger huset vid dödsfall?
 8. Hur värderas en fastighet vid bouppteckning?
 9. Måste dödsbo ha lagfart?
 10. Kan ett dödsbo köpa en fastighet?
 11. Måste man sälja huset vid dödsfall?
 12. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 13. Vem äger fastigheten dödsbo?
 14. Vem får gå in i huset vid dödsfall?
 15. Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?
 16. Vad är tillgångar på dödsbo?
 17. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 18. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 19. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?
 20. Vad är tillgångar på dödsbo?
 21. Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?
 22. Vad gäller vid försäljning av dödsbo?
 23. Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

Vad händer med en fastighet vid dödsfall?

Om den efterlevande maken eller makan har möjlighet att bo kvar i bostaden behåller denne sin andel av fastigheten eller bostadsrätten, och förvaltar även eventuella gemensamma barns andelar under resten av livet.

En efterlevande sambo ärver inte automatiskt, det måste alltså ha skrivits ett testamente till dennes fördel om den efterlevande sambon ska få bo kvar, alternativt att sambon köper ut arvingarna.

Hur länge kan ett dödsbo äga en fastighet?

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Kan ett dödsbo ge bort en fastighet?

 • Ansök via e-tjänst eller per post
 • Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet
 • Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?
 • Ta del av Efterlevandeguiden
 • Frågor och svar

Vad gäller vid arv av fastighet?

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon lagstadgad tidsgräns för när ett arvskifte måste ha genomförts. Det innebär att man i princip kan vänta hur länge som helst med att genomföra arvskifte. Rekommendationen är dock att göra det så snart som möjligt, eftersom så länge dödsboet inte är avslutat måste det deklareras varje år. Huvudregeln är att dödsbodelägarna ansvarar för att arvsskiftet sker (23 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Värt att nämna är att ingen dödsbodelägare själv kan tvångsförsälja fastigheten,  såvida arvskifte inte har skett (se nedan). 

Vem äger fastigheten vid dödsfall?

Juridik vid dödsfall

Jag och min bror som enda arvingar ska sälja pappas bostadsrätt då han avlidit. Som jag förstår så är det dödsboet som är ägare nu. Hur reglerar man vinstskatten? Ska man sätta in de pengarna på pappas skattekonto ( övergår hans konto till dödsboets konto eller måste vi söka ett nytt konto hos skatteverket). Eller måste vi som arvingar ta upp vinstskatten i våran deklaration och betala den. Måste banken sätta in pengarna (hela beloppet) vid försäljningen på dödsboets konto eller kan vi få ta del av pengarna efter försäljningen.

Kan ett dödsbo sälja en fastighet?

Dödsboet är de samlade tillgångarna som finns kvar efter en person som har avlidit. Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för att ta hand om dödsboet och att upprätta en bouppteckning. Bouppteckningen kan delägarna göra helt på egen hand, eller låta ett företag som köper dödsbon hjälpa till med. Det är alltså inte helt ovanligt att ett dödsbo köpes eftersom delägarna då slipper det tunga arbetet med att tömma bostaden, samt kan ta hjälp med bouppteckningen. När bouppteckningen är klar skickas den in till Skatteverket där den registreras.

Vem äger huset vid dödsfall?

Vi är ett gift par som har en villa. Vem ärver den om någon av oss dör?

Vi är ett gift par som har en villa. Lagfarten på huset står enbart i mitt (kvinnans) namn. I dag har vi inget testamente, men vi ska skriva ett där vår önskan framgår. Min fråga är: Vad händer och vem ärver huset om någon av oss dör?

Hur värderas en fastighet vid bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Om en hälftenägare av en fastighet avlider, vilken summa ska anges i bouppteckningen om taxeringsvärdet var 8,2 miljoner kronor?

Måste dödsbo ha lagfart?

Juridik vid dödsfall

I mars 2020 gick vår mamma bort. Bouppteckning gjordes, men inget arvsskifte. Lagfarten står fortfarande på henne. Vi fyra syskon är överens om att jag ska köpa huset. Ska vi göra arvsskifte från dödsboet till oss barn nu? Där kommer framgå att vi fyra äger huset? Är det samma sak som att skifta dödsbo? Behöver vi söka lagfarter, eller är det bara jag som gör det i samband med köpet?

Kan ett dödsbo köpa en fastighet?

 • Ansök via e-tjänst eller per post
 • Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet
 • Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?
 • Ta del av Efterlevandeguiden
 • Frågor och svar

Måste man sälja huset vid dödsfall?

När någon dör övertar personens dödsbo alla den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboets delägare skall då göra en boutredning och upprätta en bouppteckning som visar dödsboets tillgångar, skulder och vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne ägde en fastighet eller bostadsrätt ägs den av dödsboet tills dess att dödsboet genomför en försäljning av bostaden eller att dödsbodelägarna ärver bostaden.

I denna artikel skall vi fokusera på bostaden och hur man skall göra med den.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

Vem äger fastigheten dödsbo?

Om den avlidna ägde en fastighet den 1 januari året då dödsfallet inträffade, ska dödsboet betala fastighetsavgift för hela detta år och deklarera underlaget för avgiften året därpå. Detsamma gäller för en fastighet med fastighetsskatt. Om det sker ett ägarbyte, till exempel att någon ärver fastigheten eller att den säljs, är det viktigt att den nya ägaren söker lagfart hos Lantmäteriet. Den avlidna kommer annars att stå kvar som ägare i Skatteverkets register trots att det är fel, och dödsboet som den som ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vem får gå in i huset vid dödsfall?

Om den avlidne inte var gift avgör arvsordningen vem som har rätt till arv. Detta gäller också om den avlidne var sambo.

Får man köra en bil som tillhör ett dödsbo?

Ja. Det är möjligt att registrera ett fordon i flera fysiska och/eller juridiska personers namn, oavsett om de har samma hemvist eller inte. En av dem är utpekad som huvudinnehavare av registreringsbeviset, de andra personerna är hans delägare.

Kan flera namn anges på certifikatet? Ja, det grå kortet, nu kallat registreringsbevis, kan upprättas i flera personers namn, fysiska eller juridiska. Huvudinnehavaren av gråkortet måste inneha ett körkort som ger honom rätt att köra det fordon som ska registreras.

Vilka dokument behöver jag tillhandahålla för att byta innehavare av gråkortet?

När livförsäkringstagaren erhåller kapitalet eller livräntan enligt avtalet, sker denna överföring "utanför dödsboet". Denna princip innebär att dessa belopp inte bokförs i dödsbotillgångarna som kommer att delas mellan den avlidnes arvingar.

All egendom till den avlidne beaktas. All egendom som tillhör den avlidne är en del av dödsboet: hans bil, hans möbler, hans investeringar, saldot på hans bankkonto osv.

Vad är tillgångar på dödsbo?

Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.

Vad är tillgångar på dödsbo?

 • Som tillgångar räknas pengar, lösöre (till exempel möbler, bilar, smycken), bostad och eventuella skulder. Det är oftast dödsbodelägarna, alltså arvingarna, som tar hand om dödsboet. I många fall är detta någon eller några närstående, till exempel en efterlevande make/maka, sambo, barn eller någon annan släkting.

Vad gäller försäljning av bostadsrätter från dödsbo?

 • Utgångspunkten vid försäljning av bostadsrätter eller lägenheter från ett dödsbo är att alla dödsbodelägare ska vara överens om att sälja. Men till skillnad från fastigheter som hus eller villor kan bostadsrätter eller lägenheter i ett dödsbo säljas utan att alla samtycker.

Vad gäller vid försäljning av dödsbo?

 • Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter. Har bostaden sålts med vinst kommer vinsten att beskattas. Därför är det viktigt att avsätta pengar för att betala skatten. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner.

Hur går det att sälja bostaden i dödsbo?

 • För att kunna sälja bostaden i ett dödsbo måste bouppteckningen vara klar. Däremot går det att sälja bostaden innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad.