:

Måste man betala skatt på arv från utlandet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man betala skatt på arv från utlandet?
 2. Hur deklarera arv från utlandet?
 3. Hur mycket skatt betalar man på ett arv?
 4. Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?
 5. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 6. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 7. Måste man ta upp arv i deklarationen?
 8. Måste man skatta för ärvda pengar?
 9. Får Kronofogden veta om arv?
 10. Kan Kronofogden se mitt arv?
 11. Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?
 12. Hur mycket pengar kan man föra över till sina barn?
 13. Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?
 14. Hur undviker man arvsskatt?
 15. Kan fogden ta mitt arv?

Måste man betala skatt på arv från utlandet?

Arvsskatten är skatt på egendom som fås genom arv eller testamente.

Skatteförvaltningen fastställer arvsskatten på basis av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor. Om arvskifte redan har förrättats beaktas i arvsbeskattningen dessutom arvskiftesinstrumentet.

Hur deklarera arv från utlandet?

En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Hur mycket skatt betalar man på ett arv?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Hur lång tid tar det för banken att betala ut ett arv?

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Inom skatterätten finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Från detta finns några undantag, exempelvis julgåvor till anställda. Men huvudprincipen för gåvor är inget avdrag för givaren och skattefritt för gåvomottagaren.

Ett avsteg från avdragsförbudet är möjligheten för fysiska personer att få skattereduktion.

Måste man ta upp arv i deklarationen?

 • utländsk bouppteckning eller annan motsvarande egendomsförteckning över den avlidnes tillgångar och skulder
  • motsvarande dokument om den avlidnes make, om denna redan tidigare har avlidit
 • testamente
 • arvskifteshandling, om arvet redan har skiftats
 • ett eventuellt äktenskapsförord eller annat därmed jämförbart avtal
 • en kalkyl eller annan utredning om det belopp som betalas till den efterlevande maken eller dödsboet utifrån makarnas förmögenhetsförhållanden
 • köpebrev, om dödsboets egendom har sålts
 • fastighetsmäklarens eller annan experts uppskattning av egendomens gängse värde på dödsdagen, om en sådan uppskattning redan har skaffats
 • den utländska myndighetens beslut om arvs- och kvarlåtenskapsskatt och ett kvitto på den betalda skatten
 • annat dokument varav omständigheter och fakta om dödsboets situation eller arvingarnas andelar framgår.

Skicka inte originaldokument till Skatteförvaltningen, det räcker med kopior. Om dokumentet inte har upprättats på finska eller svenska, ska du bifoga en översättning till finska eller svenska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad translator eller annars vara tillförlitlig.

Måste man skatta för ärvda pengar?

Arvsskatten avskaffades för ett antal år sedan tillsammans med gåvoskatten i Sverige. 1 januari 2005 valde Sverige att slopa arvsskatten som fick en bakåtverkande effekt och började verka från den 17 december 2004. Arvsskatt är däremot vanligt i andra delar av världen, vilket kan vara värt att undersöka vid en flytt utomlands. Har du några frågor kring arvsskatt utomlands? Du når Lavendla via kontaktformuläret längre ned, via mail eller på 0770 – 33 90 70.

Arvsskatten lever kvar i många länder. I EU tar 18 av 28 medlemsstater ut skatt på arv, vilket kan komma som något av en överraskning i samband med en flytt utomlands. För svenskar som är bosatta utomlands och önskar följa de svenska arvsreglerna krävs ett testamente.

Får Kronofogden veta om arv?

Jag är föremål för utmätning hos Kronofogden. Min mamma var ensambarn och dog när jag var liten så när min mormor dör är det jag och min syster som skall dela på arvet efter henne. Vad jag undrar är om min mormor kan skriva någonting så att arvet inte kan bli föremål för utmätning och om det i sådana fall innebär att Kronofogden inte kommer åt pengarna? Gäller det även om jag köper saker, exempelvis en bil, för pengarna? Blir det någon skillnad om min mormor dör när jag har skuldsanering?

Kan Kronofogden se mitt arv?

Ja, om du har en skuld som ligger hos Kronofogden och erhåller ett arv där den ärvda egendomen är av betydande värde, kan Kronofogden utmäta den egendomen. Finns det villkor i ett testamente som innebär att den ärvda egendomen inte får överlåtas kan den inte bli föremål för utmätning.

Skriv Testamente

Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?

Företag som erbjuder denna tjänst tar ut en avgift för att överföra och växla valuta. Ibland tar de också ut en avgift för den som tar emot pengarna. Kostnaden för att skicka pengar kan variera väldigt mycket mellan olika företag och banker i Sverige.

"Money from Sweden" är en gratis tjänst för att jämföra priser. Den drivs av den svenska staten. Här kan du jämföra hur mycket det kostar att skicka pengar med olika företag. Du ser också hur lång tid det tar för pengarna att komma fram. Du kan inte skicka pengar direkt via webbplatsen, men det finns länkar till banker och företag som erbjuder tjänsten.

Hur mycket pengar kan man föra över till sina barn?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur mycket pengar får man ge bort utan att skatta?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Hur undviker man arvsskatt?

Arv-, gåvo- och för­mö­gen­hets­skat­ten sågs länge som verk­tyg för att bygga ett mer rätt­vist sam­häl­le genom att jämna ut för­del­ning­en av pengar och andra till­gång­ar. Som högst var skat­ten upp mot 60% under 30- och 40-talet. 

Med tiden kom många att istäl­let upp­fat­ta skat­ten som orätt­vis och ne­ga­tiv för jäm­lik­he­ten. Grän­sen för att betala skatt var re­la­tivt låg vilket in­ne­bar att många be­rör­des. Dom med lägre in­komst drab­ba­des hår­da­re än dom med högre och skat­ten kunde bli opro­por­tio­ner­lig. 

Åsik­ter­na är fort­fa­ran­de många och ar­gu­men­ta­tio­nen för och emot fort­sät­ter. En del anser att ett an­norlun­da ut­for­mat system för arvs­skatt skulle kunna leda till större rätt­vi­sa och jäm­lik­het. Det är tyd­ligt att arvs­skat­ten är laddad med starka käns­lor. 

Kan fogden ta mitt arv?

Girobetalning kopplas till ditt Privatkonto eller Servicekonto i banken. Du får ett häfte med förtryckta betalordrar. När du ska betala fyller du i en betalorder och postar den tillsammans med inbetalningskorten. Det tar två till tre bankdagar från det att du postat kuvertet tills betalningsmottagaren har pengarna. Kan det bli enklare?

Om du vill att dina betalningar ska göras framåt i tiden kan du ange betalningsdatum på betalordern. Banken bevakar ditt uppdrag och betalar i tid. Du kan skicka in din betalorder i god tid innan betalningsdagen, bara du ser till att det finns pengar på kontot när betalningen ska göras.