:

Vad betyder siffrorna i personnumret?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder siffrorna i personnumret?
 2. När började man med de fyra sista siffrorna i personnumret?
 3. Kan man ha samma sista siffror i personnumret?
 4. Hur ser man någons hela personnummer?
 5. Hur kan man få reda på någons personnummer?
 6. Hur får man reda på en persons personnummer?
 7. Kan man se någons hela personnummer?
 8. Kan man få reda på någons 4 sista siffror?
 9. Kan man söka upp någons personnummer?
 10. Får man ge ut någons personnummer?
 11. Vad kan man göra med de fyra sista siffrorna?
 12. Vad kan hända om någon har mitt personnummer?
 13. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 14. Är personnummer känsliga uppgifter?
 15. Kan man få reda på en persons hela personnummer?

Vad betyder siffrorna i personnumret?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

När började man med de fyra sista siffrorna i personnumret?

1947 kopplades löpnumret (de tre första siffrorna efter födelsenumret) till födelseorten. För personer födda före 1947 visar löpnumret bostadsorten då reformen infördes. Kopplingen upphörde 1990.

* 001–139 Stockholms län * 140–159 Uppsala län * 160–189 Södermanlands län * 190–237 Östergötlands län * 240–269 Jönköpings län * 270–289 Kronobergs län * 290–319 Kalmar län * 320–329 Gotlands län * 330–349 Blekinge län * 350–389 Kristianstads län * 390–459 Malmöhus län * 460–479 Hallands län * 480–549 Göteborgs och Bohus län * 550–589 Älvsborgs län * 590–619 Skaraborgs län * 620–649 Värmlands län * 660–689 Örebro län * 690–709 Västmanlands län * 710–739 Kopparbergs län * 750–779 Gävleborgs län * 780–819 Västernorrlands län * 820–849 Jämtlands län * 850–889 Västerbottens län * 890–929 Norrbottens län

Kan man ha samma sista siffror i personnumret?

 Det är inte känt om det finns fler i dag levande personer som har samma personnummer som avlidna svenskar. - Vid de kontakter som vi haft med Skatteverket så har myndigheten aviserat att det kommer att ske en datakörning för att just kontrollera den saken, säger Carl Szabad till TT. Släktforskarförbundet har ombetts att lämna information till Skatteverket om de 6 500 dubbla personnummer som upptäckts. - I dag är det helt omöjligt att två personer ska få samma personnummer. Det skulle genast upptäckas i datasystemet, säger Lars Tegenfeldt på Skatteverket till TT.

Hur ser man någons hela personnummer?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Hur kan man få reda på någons personnummer?

Du bjuder in din duo- eller familjemedlem till UC ID-Skydd genom att logga in på minUC.se med BankID och gå in på Inställningar. Välj sedan ID-Skydd - Min grupp och följ stegen som anges på sidan.

Hur får man reda på en persons personnummer?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Kan man se någons hela personnummer?

Vi har testat hur lätt det är för bedragare att ta reda på ditt personnummer. Det visade sig vara lättare och snabbare att få tag i någons personnummer än vad man från början kan tro.

I Sverige är det idag väldigt lätt att få tag i mycket information om privatpersoner. Det kan handla om var man bor, hur ens familj ser ut, vad man tjänar eller kanske främst: vad man har för personnummer.

Kan man få reda på någons 4 sista siffror?

Vi har testat hur lätt det är för bedragare att ta reda på ditt personnummer. Det visade sig vara lättare och snabbare att få tag i någons personnummer än vad man från början kan tro.

I Sverige är det idag väldigt lätt att få tag i mycket information om privatpersoner. Det kan handla om var man bor, hur ens familj ser ut, vad man tjänar eller kanske främst: vad man har för personnummer.

Kan man söka upp någons personnummer?

Personnummerspärr

Ja, på grund av offentlighetsprincipen är det enkelt att hitta någons hela personnummer, inklusive fyra sista siffror på nätet. Det finns hemsidor som man kan använda, alternativt ringa till Skatteverket. Med hjälp av de fyra sista sifforna är det fritt fram för en bedragare att göra köp i ditt namn på sajter där Mobilt BankID inte krävs.

Får man ge ut någons personnummer?

Med id-kapning menas att någon köper varor eller tar krediter i ditt namn. Ha kontroll på dina id-handlingar och var försiktig med dina inloggningsuppgifter. Var vaksam om någon tar en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt.

Id-kapning handlar om att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. Bedragaren går sedan till ett utlämningsställe, visar upp en id-handling – som kan vara falsk – och hämtar ut varan.

Id-kapning kan också handla om att dina personuppgifter används för att få ut bank- eller kreditkort, lån, speltjänster eller för att köpa varor på kredit i butiker.

Vad kan man göra med de fyra sista siffrorna?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att ändra de fyra sista siffrorna i ditt personnummer mot bakgrund av en misstänkt ID-kapning.

Vad kan hända om någon har mitt personnummer?

Omkring 75 000 svenskar får sina identiteter kapade varje år. För att du ska kunna spärra ditt personnummer, och på så sätt skydda dig mot id-stöld, har det tidigare krävts att du hamnat i bedragares klor och polisanmält det. Nu kan du dock spärra ditt personnummer i förebyggande syfte, utan att du råkat ut för något brott. Det är kreditupplysningsföretaget UC som lanserat en proaktiv spärr. Om du listar dig där så meddelas de anslutna nätbutikerna om någon försöker använda ditt personnummer för att handla.

– Vi märkte att många oroliga ringde in till oss och ville spärra sig även om inget hade hänt. Då bestämde vi oss för att börja erbjuda en sådan spärr, säger Anna Bülow, antibedrägeriexpert på UC.

Jan Olsson, förundersökningsledare på polisens nationella bedrägericentrum, rekommenderar alla som är oroliga att spärra sitt personnummer på förhand.

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Bäst före-datum handlar inte om hur länge ett livsmedel är säkert, utan till vilket datum livsmedlet förväntas behålla sin kvalitet, det vill säga smak, färg, krispighet, spänstighet och tuggmotstånd. Det som händer efter bäst före-datum är alltså att kvaliteten så småningom blir sämre. Men maten kan fortfarande vara fullt ätbar.

Bäst före-datum gäller om varan har förvarats på lämpligt sätt. Många gånger står det på förpackningen vad som är lämplig förvaring. Om temperaturen spelar roll för hur länge ett livsmedel håller ska det stå på förpackningen, exempelvis ”kylvara, förvaras vid högst +4 °C”.

Ju lägre temperaturer desto längre håller kylvarorna. Mat som ska kylas och förvaras vid +4 °C håller därför betydligt längre än om den förvaras vid +8 °C.

Märkningen sista förbrukningsdag handlar om hur länge ett livsmedel är säkert att äta. Märkningen ska användas för livsmedel som lätt förstörs av mikroorganismer och där lagringstiden kan bidra till att ett livsmedel kan bli hälsoskadligt trots att det förvaras enligt förpackningens anvisning.

Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag anses alltså inte vara säkra att äta efter att sista förbrukningsdag har passerats. Därför får inte sådana livsmedel efter det datumet varken säljas eller ges bort.

Är personnummer känsliga uppgifter?

Om den registrerade uttryckligen har samtyckt till behandlingen (samtycket måste uppfylla kraven på hur ett samtycke ska vara utformat i enlighet med GDPR) för ett eller flera specifika ändamål får känsliga personuppgifter behandlas, men bara för det ändamål som den registrerade har godkänt.

Kan man få reda på en persons hela personnummer?

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat beaktansvärt skäl.