:

När blir en bil från 1993 skattebefriad?

Innehållsförteckning:

 1. När blir en bil från 1993 skattebefriad?
 2. Vad händer när bilen blir 30 år?
 3. Varför är äldre bilar skattebefriade?
 4. Är nya bilar skattebefriade?
 5. Hur gammal ska en bil vara för att slippa skatt?
 6. När behöver man inte betala skatt på bilen?
 7. Vilken årsmodell är skattebefriad?
 8. Vilken årsmodell blir skattebefriad?
 9. Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?
 10. När behöver man inte skatta bilen?
 11. När räknas en bil som veteran?
 12. Kan man vägra att betala skatt?
 13. När försvinner körförbud?
 14. Hur gammal måste en bil va för att vara skattebefriad?
 15. Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

När blir en bil från 1993 skattebefriad?

Sedan den 1 januari 1985 är motorfordon av årsmodell 1950 eller äldre undantagna från fordonsskatt och vägtrafikskatt enligt vägtrafikskattelagen. Från och med den 1 januari 1991 är bilar av årsmodell 1950 eller äldre också undantagna från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning. Skattelättnaderna avsåg i första hand samlarfordon, det vill säga sådana fordon som inte används i vanliga brukssammanhang. I proposition 1983/84:178 bedömdes ett sådant fordon vara 30 år eller äldre. Undantagen från skatt för samlarfordon är för närvarande inte knutna till någon rullande årsmodellgräns. Därför är de bilar som idag kommer ifråga för skatteundantag drygt 40 år gamla, d v s tio år äldre än vad som var tänkt vid den tidpunkt då lagen infördes. Bilkvaliteten har visserligen förbättrats under senare år, men man ser ändå inte längre så många bilar från sextiotalet i bruk. Om tio år kommer det säkert att vara mindre vanligt med bilar från sjuttiotalet. Därför bör undantaget från skatt inte gälla för bilar av viss årsmodell utan för bilar av viss ålder. Åldersgränsen bör vara 30 år eller äldre. Vi finner det dessutom rimligt att undantaget från periodiskt återkommande kontrollbesiktning följer samma system. Regeringen bör pröva detta och återkomma med förslag.

Vad händer när bilen blir 30 år?

När bilen fyller 30 år slipper du betala fordonsskatt. Här är elva modeller som började dyka upp på vägarna i början av 1993, och som därmed snart blir skattefria.

”30-åringar” är något som brukar uppskattas av entusiastbilsägare – när bilen varit i trafik i 30 år behöver nämligen inte ägaren längre betala någon fordonsskatt. Det kan i vissa fall handla om flera tusen kronor om året.

Varför är äldre bilar skattebefriade?

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.
 • motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)
 • mopeder
 • traktorer klass II (jordbrukstraktorer)
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg
 • räddnings- och brandfordon, efter ansökan
 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg
 • terrängskotrar
 • snöskotrar
 • terränghjulingar.

Är nya bilar skattebefriade?

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.
 • motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)
 • mopeder
 • traktorer klass II (jordbrukstraktorer)
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap klass II, med högsta tjänstevikt 2 000 kg
 • räddnings- och brandfordon, efter ansökan
 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de endast dras av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • lätta släpvagnar med totalvikt högst 750 kg
 • terrängskotrar
 • snöskotrar
 • terränghjulingar.

Hur gammal ska en bil vara för att slippa skatt?

Detta så länge den inte används i yrkesmässig trafik.

Har bilen du äger 30 år eller mer på nacken så behöver du enligt svensk lag inte längre betala skatt för den, den är alltså skattefri.

När behöver man inte betala skatt på bilen?

Fordonsskatt skall betalas för den tid personen innehar eller äger fordonet.

Den kalenderårsbestämda beskattningen har ändrats till beskattning för fordonsspecifika löpande skatteperioder. En skatteperiod börjar när bilen registreras och blir skattebelagd eller när den skattskyldige byts.

Vilken årsmodell är skattebefriad?

Detta så länge den inte används i yrkesmässig trafik.

Har bilen du äger 30 år eller mer på nacken så behöver du enligt svensk lag inte längre betala skatt för den, den är alltså skattefri.

Vilken årsmodell blir skattebefriad?

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.

Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?

Hur gammal måste en bil vara för att bli skattefri?

Långt ifrån säker på detta, men jag har hört att den ska vara minst 30 år eller äldre när det gäller personbilar. Samt att det ska framgå enligt vägtrafikregistret att den är så pass gammal, men som sagt är jag lite osäker på att jag har rätt nu

När behöver man inte skatta bilen?

Senast kontrollerat: 02/01/2023

Så fort du börjar köra din bil på nationella vägar ska du betala skatter, antingen bara vägskatt eller både fordonsskatt och vägskatt. Det är upp till varje EU-land att bestämma vilka skatter du ska betala om du använder din bil regelbundet i landet.

När räknas en bil som veteran?

Fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning.

En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Kan man vägra att betala skatt?

Skattevägran kan vara en del av en kampanj för att störta regeringen.

1848 arresterades Karl Marx efter att ha argumenterat för skattevägran mot vad han kallade en illegal regering.[1]

Med avstamp i Mahatma Gandhis saltmarsch i Indien 1930 vägrade indier att betala det brittiska kolonialväldets saltskatt, som ett led i kampanjen för självständighet mot brittisk ockupation.[2]

När försvinner körförbud?

Från det att en ny personbil tas i trafik gäller följande:

 • Första besiktningen ska göras inom 3 år.
 • Andra besiktningen ska göras inom 2 år efter den första.
 • Övriga besiktningar ska göras inom 14 månader efter den senaste.

Du kan enkelt kontrollera när det är dags att besikta din bil genom att skicka ett SMS med ditt registreringsnummer till Transportstyrelsens nummer: 72503.

En bil kan få körförbud av tre olika anledningar. Samtliga kan ha med besiktningen att göra.

Inträtt körförbud – En bil beläggs med körförbud om datumet för kontrollbesiktning har passerat utan att en besiktning har genomförts.

Utgånget föreläggande – Om du tar bilen till besiktningen och den blir underkänd med krav på ny besiktning måste du göra en ombesiktning (efterkontroll) före ett visst datum, normalt inom en månad. Det kallas ett föreläggande. Skulle du missa ombesiktningen får bilen körförbud.

Hur gammal måste en bil va för att vara skattebefriad?

Hur gammal måste en bil vara för att bli skattefri?

Långt ifrån säker på detta, men jag har hört att den ska vara minst 30 år eller äldre när det gäller personbilar. Samt att det ska framgå enligt vägtrafikregistret att den är så pass gammal, men som sagt är jag lite osäker på att jag har rätt nu

Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att: