:

Vad kostar det att ändra SNI kod?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att ändra SNI kod?
  2. Kan man ändra SNI-koder?
  3. Kan man lägga till SNI koden i efterhand?
  4. Hur lång tid tar det att ändra SNI kod?
  5. Vad händer om jag har fel SNI-kod?
  6. Vem bestämmer SNI-kod?
  7. Kan man ha två SNI-koder?

Vad kostar det att ändra SNI kod?

Alla företag måste skriva in vilken SNI-kod verksamheten kommer verka inom när man startar företag. SNI-koden består av fem siffror och för varje siffra blir näringsgrenen allt mer specifik. På så sätt finns det övergripande näringsgrenar som täcker flera branscher för att till slut vara väldigt specifik för ditt arbetsområde.

På varje nivå bland de fem siffrorna finns det ett flertal olika näringsgrenar att välja. Här är ett exempel på hur förgreningen av varje steg i en SNI-kod kan se ut.

58 - förlagsverksamhet -> 58,1 - utgivning av böcker och tidsskrifter och annan förlagsverksamhet -> 58,13 - tidningsutgivning -> 58,131 - dagstidningsutgivning

Kan man ändra SNI-koder?

Här kan du som är enskild näringsidkare eller behörig företrädare för en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsrättsförening) göra följande

Kan man lägga till SNI koden i efterhand?

En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistikmyndigheten (SCB), som använder uppgifterna till ekonomisk statistik och till SCB:s företagsregister där alla Sveriges företag ska finnas med. Registret är offentligt och därifrån kan uppgifter utlämnas och spridas vidare.

Hur lång tid tar det att ändra SNI kod?

All information på allabolag.se är offentliga uppgifter som hämtas från bland annat Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och UC.

Vill du ändra uppgifter ska du vända dig direkt till källan så uppdateras uppgifterna hos oss automatiskt vid nästa avisering. Har du firmateckningsrätt med e-legitimation kan du göra många ändringar själv på verksamt.se.

Vad händer om jag har fel SNI-kod?

Registreringen är en formell åtgärd som främst syftar till att möjliggöra administrationen av deklarationer, betalningar och kontrollen av skatten.

Beslutet angående registrering fattas med ledning av uppgifterna i den insända anmälan och eventuella andra uppgifter som Skatteverket har fått in. Skatteverket kan också fatta beslut om registrering utan anmälan, s.k. tvångsregistrering.

Vem bestämmer SNI-kod?

110  Lantbruksenhet, obebyggd 113  Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor 120  Lantbruksenhet, bebyggd 121  Lantbruksenhet, enbart ekonomibyggnad122  Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad 180  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 181  Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) 197  Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kronor 199  Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kronor

Kan man ha två SNI-koder?

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard och används för att klassificera produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) efter vilken verksamhet de bedriver. De ekonomiska aktiviteterna är utgångspunkten för SNI-strukturen och bygger på EU:s näringsgrensstandard NACE.