:

Hur skriver man danskt VAT-nummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man danskt VAT-nummer?
 2. Hur ser jag mitt VAT-nummer?
 3. Vad är ett VAT-nummer?
 4. Hur många siffror i VAT-nummer?
 5. Hur fakturerar man till Danmark?
 6. Vad har Danmark för moms?
 7. Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 8. Är moms och VAT samma sak?
 9. Är VAT samma som moms?
 10. Är det moms till Danmark?
 11. Hur bokföra försäljning till Danmark?
 12. Vad är ett danskt CVR nummer?
 13. Måste jag betala VAT?
 14. Måste man ange VAT nummer?
 15. Vad betyder VAT på faktura?

Hur skriver man danskt VAT-nummer?

Leveranser inom gemenskapen

Om företaget inom EU sysslar med godsleveranser och erbjuder tjänster till ett annat företag som är registrerat i ett annat EU-medlemsland är det inte obligatoriskt att ange momsregistreringsnummret i följesedeln. Det kallas för ”leveranser inom gemenskapen” – I fall bägge företag har giltiga momsregistreringsnummer. På denna webbsida kan du kontrollera om giltighetstid av VAT-nummer i vilket EU-land som helst inte förfallit. Sedan kan du utfärda en följesedel utan att ange VAT-nummer. Det rekommenderas att kontrollera varje VAT-nummer separat. Om offentliga myndigheter som har mervärdeskatt i uppdrag skulle upptäcka att du av misstag missade att ange VAT-nummer på en viss följesedel ska du få betala boter för detta.

Hur ser jag mitt VAT-nummer?

Det enklaste sättet att hitta ditt eget och andra momsregistreringnummer (och samtidigt kontrollera att du faktiskt har ett momsregistreringnummer) är följande:

 • För aktiebolag: gå in på hitta.se och sök på aktiebolaget vars momsregistreringsnummer du söker. Klicka på "Bolagsdata" och där framgår företagets momsregistreringsnummer under rutan "Information".
 • För Enskild firma, handelsbolag etc: för dessa företagsformer är det enklaste att ringa Skatteverket på 0771‑567 567, se Kontrollera momsregistreringsnummer (Skatteverket.se).

Det är Skatteverket som bestämmer momsregistreringsnumret. Numret ser olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person. Det fungerar så här:

Svenska aktiebolags momsregistreringsnummer är baserade på deras organisationsnummer på följande sätt: Om 123456-7890 är aktiebolagets organisationsnummer så är SE123456789001 dess momsregistreringsnummer; momsregistreringsnumret bildas alltså genom SE[organisationsnummer utan bindestreck]01.

För handelsbolag som även de är juridiska personer och därmed har organisationsnummer, så skapas momsregistreringsnummer på samma sätt som för aktiebolag. Detsamma gäller även andra juridiska personer, så som exempelvis kommanditbolag.

Vad är ett VAT-nummer?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Hur många siffror i VAT-nummer?

Här kan ni se vilket format som gäller för VAT-nummer, momsregistreringsnummer eller momsnummer i alla EU-länder.

Här finns ännu mer information och fakta om VAT-nummer men även en del roligt och lustigt saker gällande momsregistreringsnummer.

Hur fakturerar man till Danmark?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Vad har Danmark för moms?

Danmark är smartast av de Nordiska länderna och har fattat att det bästa är att bara ha en momssats, nämligen 25%. Inga reducerade momssatser finns som de vi har i Sverige på 6% och 12%. Det innebär att man sparar enormt mycket tid och tjänar massor med pengar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom folk och företagare slipper sitta och undersöka om momsen är 6, 12 eller 25% som i Sverige, tänk bara på hur det är med kulturmoms och bokmoms i Sverige..sånt slipper danskarna! Hur många timmar går förlorade varje år på onödigt undersökande av vilken momssats en vara eller tjänst har i Sverige för att vi har flera olika momssatser? Det är många miljoner i förlorade arbetstimmar som Danmark tjänar för att man är mycket smartare på detta område. Att bara ha en enda momssats på 25% underlättar administrationen betydligt. Danmark är ett föredömme i Norden och Sverige bör gå samma väg så fort det är möjligt. Det bör dock sägas att det finns varor och tjänster även i Danmark som är momsbefriade, så rent tekniskt kan man säga att det finns en reducerad skattesats i Danmark på noll procent.

Är VAT nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Är moms och VAT samma sak?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Är VAT samma som moms?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Är det moms till Danmark?

När ett danskt företaget eller ett svenskt företag med fast driftsställe i Danmark, har försäljning i Danmark av momspliktiga varor och/eller tjänster, måste företaget vanligtvis vara momsregistrerat i Danmark. Momsen i Danmark är som i Sverige 25 procent. Normalt måste företaget redovisa och betala moms till danska skattemyndigheten. Reglerna för registrering är följande:

Företag skall registrera sig för mervärdesskatt när företagets skattepliktiga omsättning överstiger 50.000 DKK under en period av 12 månader. Är ditt företags försäljning lägre kan man välja att ändå registrera sig för mervärdesskatt. Om man från början vet att företagets omsättning kommer att överstiga 50.000 DKK under de första 12 månaderna, skall företaget registreras för moms inom åtta dagar innan verksamheten startar. Du måste lägga på moms på dina kundfakturor, redovisa och betala momsen från det att företaget är registrerat för moms. När företaget är momsregistrerat, måste man ha ett danskt VAT-konto Liksom i Sverige kan man dra av moms på de flesta varor och tjänster som företaget köper till den momspliktiga verksamheten.

Hur bokföra försäljning till Danmark?

Hej!

Jag har sålt varor till ett företag i Danmark och ska nu bokföra inbetalningen från dem. Men jag blev osäker på vilka konton jag ska bokföra på? Det är omvänd skattskyldighet som gäller.

Vad är ett danskt CVR nummer?

Ett företaget utan en dansk adress eller fast driftställe i Danmark ska registreras i Erhvervsstyrelsens CVR-register som "anden udenlandsk virksomhed", som det heter i Danmark. CVR står för "Det centrale virkosmhedsregister" och innehåller grundläggande upplysningar om företag i Danmark.

För att registreras i CVR ska du skicka in blankett "40.110" (engelsk version "40.112"). Bifoga relevant dokumentation för ditt företags momsnummer i Sverige; antingen kopia av företagets momsregistrering i Sverige eller kopia av ägarens pass eller annat ID. Erhvervsstyrelsen skickar därefter registeringsbeviset till ditt företags svenska adress.

Utländska utsända medarbetare och utländska egna företagare som arbetar i Danmark ska registreras i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Registreringen ska göras digitalt på Virk.dk/rut. Här ska företaget till exempel lämna upplysningar om det arbete som ska utföras i Danmark och de medarbetare som sänds ut i förbindelse med att arbetet utförs. Registreringen måste ske senast när arbetet påbörjas. Ändringar ska inrapporteras senast nästkommande vardag efter det att de skett.

Företag ska momsregistreras i Danmark från första krona (salg) - det gäller också för danska medborgare som är bosatta i Sverige. Däremot gäller detta inte om det svenska företaget enbart säljer till momsregistrerade företag i Danmark (business to business). Då omfattas företaget av omvänd betalningsskyldighet, så kallad "omvendt betalingspligt". Vid alla andra tillfällen ska momsen beräknas efter danska regler.

Läs mer om moms för företag i vår artikel Momsregistrering i Danmark

Måste jag betala VAT?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Måste man ange VAT nummer?

VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysiker som driver enskild firma och på organisationsnumret om det är i bolagsform, t.ex. i ett aktiebolag, som verksamheten bedrivs. VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT-numret måste användas vid handel med varor inom EU och vid tjänstebeskattningen. Däremot kan person- och organisationsnumret användas vid handel inom Sverige om det av fakturor klart framgår att det angivna numret avser registrering för moms.

VAT-numret är en viktig förutsättning för att EU-handeln av varor och tjänster ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan och i en periodisk sammanställning. VAT-numret fungerar som ett körkort. Se vidare ordet EU-handel.

Respektive land inom EU har ett standardiserat format på sitt VAT-nummer. I Sverige är det landskoden som sätts ihop med person- eller organisationsnumret. Av tabellen nedan framgår samtliga medlemsländers VAT-nummer. Källa: Skatteverket under rubriken momsregistreringsnummer.

Vad betyder VAT på faktura?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer, exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.