:

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 2. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 3. Hur gör man avdrag för hemmakontor?
 4. Måste man ha kvitton för avdrag?
 5. Vad kan man lägga till på deklarationen?
 6. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 7. Får man dra av flyttkostnader i deklaration?
 8. Får man göra avdrag för Hemnet?
 9. Är mobiltelefon avdragsgillt?
 10. Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?
 11. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 12. Får man dra av parkering i deklarationen?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Hur mycket får man tjäna i månaden utan att betala skatt?
 15. Får man dra av Visningsstädning?

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.

Hur gör man avdrag för hemmakontor?

Regeringen har inte infört några nya skatteregler som gör det lättare att göra avdrag för hemmakontor trots att coronapandemin har mer eller mindre tvingat många att jobba hemifrån. Beroende på din anställningssituation så är det olika regler som gäller.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Jag har precis som många andra sparat varenda kvitto under mitt 30-åriga husägande. Har sålt 4 hus under perioden. Stora renoveringar har genomförts på alla 4 husen. Dvs jag har gjort stora avdrag för renovering, om-tillbyggnad.

Ingen gång har skattemyndigheten bett att få se ett enda kvitto.

Vad kan man lägga till på deklarationen?

– Förra året befarade vi ändrade fåmansföretagsregler, men de har vi inte sett till ännu. Det kan mycket väl bero på det ändrade världsläget och det faktum att vi ännu inte helt har sluppit pandemin. Det hindrar emellertid inte att ägare av fåmansföretag behöver förbereda sig på att fundera över om inte reglerna kommer att bli hårdare vad gäller beskattningen av utdelning. Fortfarande är skattesatsen 20 procent på belopp motsvarande det s.k. gränsbeloppet och på all annan utdelning är skattesatsen samma som för lön i inkomst av tjänst. Vi får se vad som händer det närmaste året.

– Det allra bästa är att själv försöka få tid att sätta sig in i den egna ekonomin och hur man kan planera för en rimlig skatt på de egna inkomsterna. För många företagare med lite enklare förhållanden går det alldeles utmärkt att använda Visma eEkonomi tillsammans med deklarationstillvalet.

– Den företagare som inte tycker sig ha tid med detta kan få många tips genom att anlita en duktig skatterådgivare istället. Det brukar alltid finnas pengar att tjäna på att gå igenom sin egen och företagets skattesituation minst en gång om året.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Får man dra av flyttkostnader i deklaration?

Vid en bostadsförsäljning så finns det vissa kostnader som du har möjlighet att dra av, som är avdragsgilla. Det kan handla om grundförbättringar eller renovering och underhåll av bostaden. Avdragsgilla kostnader kan även handla om kostnader relaterade till flytten, som exempelvis mäklararvoden eller homestaging.

En fråga vi ofta får är om det går att dra av flyttstädning eller flytthjälp för att minska skatten, alltså får du göra avdrag för flyttkostnader? Tyvärr är flyttstädning inte avdragsgillt vid husförsäljning. Det finns vissa undantag där flytthjälp kan vara avdragsgillt men det handlar om specifika fall. Exempel på detta är att du ska ha blivit uppsagd från din nuvarande tjänst och att det enda sättet att få behålla jobbet är att flytta till en annan ort. 

Skatteverket har många bra guider för hur du ska beräkna de flyttrelaterade avdrag du får göra. Du kan till exempel göra avdrag för hela utgiften om du har byggt ett nytt hus, byggt ut ett hus, installerat en tvättmaskin där det saknats en sedan tidigare eller om du gjort om ett garage till ett badrum. Utöver detta så finns det kostnader där du får göra avdrag för delar av utgifterna. Det kan exempelvis handla om att du bytt ut en plastmatta mot ekparkett, bytt tak från papp till plåt, bytt handfat eller tapetserat om väggar. Om du är osäker på vilken typ av avdrag du får göra rekommenderar vi dig alltid att kolla med Skatteverket.

Får man göra avdrag för Hemnet?

För att ge samtliga av er som verkar ha en bild av att mäklaren glassar genom livet och öppnar dörrar till lättsålda objekt så kan det här vara värt att veta:

Mäklaren har genomgått en 3 årig högskoleutbildning och utför det som i andra länder utförs av jurister och har därmed ett mycket stort ansvar i hela processen. Man ansvarar för att inhämta och sammanställa all information av vikt för potentiella köpare (både innan, under och efter) denna information kostar faktiskt pengar att inhämta.

Är mobiltelefon avdragsgillt?

Hur mycket bättre behöver då en AI-assistent eller en chattbot vara för att utgöra ett alternativ användarna föredrar? Och på vilka parametrar behöver den konkurrera? När deltagarna i rapporten ”Se kunden” fick rangordna vad som är viktigast för en bra upplevelse av kund- och medborgarservice prioriterar de snabb hantering av ärendet, tillgänglighet och empatiskt bemötande.

Empatifaktorn kan förklara varför många fortfarande helst väljer mänsklig dialog. När AI-assistenterna blir mänskligare i sitt uttryck blir det intressant att följa hur preferensen påverkas. Och i förlängningen, när AI-tekniken blir så avancerad att den inte kan åtskiljas från en människa, tillkommer helt nya frågeställningar att förhålla sig till om autenticitet och förtroende.

”Vi står inför ett paradigmskifte. När tekniken blir så bra att vi inte längre kan avgöra om vi interagerar med en maskin, en favoritskådespelare eller vår närmaste familj, vad händer då? Hur kommer vi hantera balansgången mellan ett perfekt empatiskt och effektivt bemötande med den begynnande misstänksamheten att inget kanske är på riktigt?” säger Per Vallander.

Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

  Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

  Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

  Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

  För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

  Får man dra av parkering i deklarationen?

  När du deklarerar har du möjlighet att göra avdrag för utgifter som är nödvändiga för att utföra ditt arbete. Ett vanligt avdrag är resor till och från arbetsplatsen.

  Läs gärna igenom detta inlägg för att se vilka avdrag du har möjlighet att göra!

  Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

  Ett svenskt personnummer är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas en person vid födseln eller vid flytt till Sverige. Det består av födelsedatum (ååmmdd), följt av fyra siffror. Personnumret används ofta i kontakt med svenska myndigheter, sjukvården, skolan, skattemyndigheten och många andra områden. Det används till allt från sjukvård och socialtjänst till bankärenden och arbetsförhållanden.

  Ett samordningsnummer tilldelas personer som bor tillfälligt i Sverige eller som inte är folkbokförda i Sverige. Det används främst för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och därför inte har rätt till ett svenskt personnummer. Detta nummer är nödvändigt för att kunna delta i vissa aktiviteter, såsom arbete, studier eller få tillgång till vissa tjänster under vistelsen i Sverige. Samordningsnumret används för att identifiera personer i sammanhang där man normalt skulle ha använt ett personnummer.

  Skillnaden är att det svenska personnumret är det primära identifikationsnumret för personer som är fast bosatta i Sverige, medan samordningsnumret är ett tillfälligt alternativ för dem som inte uppfyller kraven för ett svenskt personnummer men som ändå behöver kunna identifiera sig i Sverige.

  Hur mycket får man tjäna i månaden utan att betala skatt?

  För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

  (Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

  Får man dra av Visningsstädning?

  Vid ett villaköp tillkommer ofta stora kostnader i form av pantbrev och lagfart. Glöm inte bort att såväl lagfartskostnad som pantbrev är avdragsgillt. Bara detta kan spara dig många tusenlappar.