:

Vad skattar en svensk i Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Vad skattar en svensk i Norge?
 2. Har Norge högre skatt än Sverige?
 3. Hur mycket kan man tjäna skattefritt i Norge?
 4. Hur många månader är skattefria i Norge?
 5. I vilket land betalar man minst skatt?
 6. Hur mycket tjänar man i Norge?
 7. Vilka 5 länder har högst skattetryck?
 8. Måste jag betala skatt i Sverige om jag jobbar i Norge?
 9. Hur mycket semester har man i Norge?
 10. Hur mycket får man i lön om man jobbar i Norge?
 11. Vilket land i Norden har högst skatt?
 12. Är det värt att jobba i Norge?
 13. Är det lönsamt att jobba i Norge?
 14. Vilket nordiskt land har lägst skatt?
 15. Vad får man för lön i Norge?

Vad skattar en svensk i Norge?

Vid kortvarigt arbete i Norge beskattas du i Sverige för inkomsten. Samtliga följande villkor måste då vara uppfyllda:

 • tiden du vistas i Norge får inte överstiga 183 dagar under en tolvmånadersperiod
 • du får inte arbeta för en norsk arbetsgivare eller för annan arbetsgivare där din lön belastar ett fast driftställe (kontor, verkstad eller liknande) i Norge
 • du får inte heller vara uthyrd.

Har Norge högre skatt än Sverige?

Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).

Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021). Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag. Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor.

Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. (Läs mer på Ekonomifakta)

Hur mycket kan man tjäna skattefritt i Norge?

Alla medborgare i de nordiska länderna har rätt till att arbeta och/eller bo i ett annat nordiskt land utan att behöva arbets- och uppehållstillstånd. Så det är oerhört smidigt att som svensk åka till Norge för att jobba.

I Norge så är du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad genom skatten du betalar. Så det krävs med andra ord ingen koppling till vare sig fackförbund eller någon annan instans. Dock så finns det två krav innan du blir berättigad a-kassa. Det första kravet är att du måste ha arbetat heltid i sammanlagt åtta veckor under de tolv första veckorna från flytten. En sak att tänka på är att du inte får vara dubbelförsäkrad, dvs. stå kvar i den svenska a-kassan. Men eftersom de har en åtta veckorsregel så bör du kvarstå i den svenska a-kassan under den tiden.

Det andra kravet är att du måste ha tjänat minst 100.218 norska kronor under föregående kalenderår, eller sammanlagt 200.436 norska kronor under de tre senaste åren. Men om du inte har det så kan du ibland ändå få räkna med din inkomst från Sverige. Läs mer om villkoren under inntektssikring på nav.no

När du jobbat klart i Norge och vill ta vara på dina a-kassedagar skall du fylla i en blankett som heter E301. Den kan du finna hos skatteverket. skatteverket.se

Hur många månader är skattefria i Norge?

Har du A1 intyg från Sverige eller annat land utanför Norge? (De flesta har inte detta) Tryck här för mer information. JaNej

Är du under 34 år och intresserad av att spara pengar till en bostad? JaNej

I vilket land betalar man minst skatt?

Lön eller förmån som du får vid anställning utomlands är normalt skattepliktig i Sverige. Om du har betalat skatt i utlandet kan du begära avräkning av den skatten i Sverige. För vidare information, se sidan "Avräkning av utländsk skatt".

Hur mycket tjänar man i Norge?

Ålder: 32.Familj: Sambo och en son som är tre år.Bor: På Nordstrand i Oslo.Gör: Arbetar på Planday med försäljning mot den svenska marknaden.

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Betydelsen av konsumtionsskatter ökar, Sverige har i särklass högst marginalskatt i hela EU och trots sänkt bolagsskatt ökar skatteintäkterna. Detta är några intressanta fakta i ny skattestatistik från EU-kommissionen.

Varje år presenterar EU-kommissionens trender för skattenivåer och skatteintäkter för medlemsländerna samt Norge och Island. I den nya utgåvan Taxation Trends in the European Union 2018 redovisas aktuella skattenivåer samt skatteintäkter för 2016.

Måste jag betala skatt i Sverige om jag jobbar i Norge?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt.

Hur mycket semester har man i Norge?

En arbetsvecka är inte alltid 40 timmar. Här är länderna där man arbetar kortast.

Sugen på att gå tidigt från jobbet? I så fall ska du söka dig till Nederländerna. Här är CNNMoneys lista över länderna med världens kortaste arbetsveckor.

Hur mycket får man i lön om man jobbar i Norge?

Alla medborgare i de nordiska länderna har rätt till att arbeta och/eller bo i ett annat nordiskt land utan att behöva arbets- och uppehållstillstånd. Så det är oerhört smidigt att som svensk åka till Norge för att jobba.

I Norge så är du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad genom skatten du betalar. Så det krävs med andra ord ingen koppling till vare sig fackförbund eller någon annan instans. Dock så finns det två krav innan du blir berättigad a-kassa. Det första kravet är att du måste ha arbetat heltid i sammanlagt åtta veckor under de tolv första veckorna från flytten. En sak att tänka på är att du inte får vara dubbelförsäkrad, dvs. stå kvar i den svenska a-kassan. Men eftersom de har en åtta veckorsregel så bör du kvarstå i den svenska a-kassan under den tiden.

Det andra kravet är att du måste ha tjänat minst 100.218 norska kronor under föregående kalenderår, eller sammanlagt 200.436 norska kronor under de tre senaste åren. Men om du inte har det så kan du ibland ändå få räkna med din inkomst från Sverige. Läs mer om villkoren under inntektssikring på nav.no

När du jobbat klart i Norge och vill ta vara på dina a-kassedagar skall du fylla i en blankett som heter E301. Den kan du finna hos skatteverket. skatteverket.se

Vilket land i Norden har högst skatt?

Marginalskatten är skatten på den sist intjänade kronan. Den är relevant när man funderar över om man vill arbeta några extra timmar eller ta ett chefsjobb, till exempel. Nästan alla skattesystem är progressiva, det vill säga att höga inkomster beskattas mer i procent än lägre inkomster. Vanligtvis är den högsta marginalskatten den skatt som åläggs höga inkomster. Därför är den högsta marginalskatten en indikator på hur progressivt och snedvridande ett skattesystem är.

Men inkomstskatten är inte den enda skatt som påverkar hur mycket det lönar sig att arbeta. Arbetsgivaravgifter minskar löneutrymmet, och eftersom de i regel inte är kopplade till socialförsäkringsförmåner för höga inkomster är de också att betrakta som skatt. Även moms och andra konsumtionsskatter minskar människors köpkraft.

Ur ett samhällsperspektiv spelar det ingen roll om inkomsten beskattas när pengarna tjänas in eller när pengarna används, eftersom syftet med att arbeta är att kunna konsumera. För att få hela bilden av hur ett samhälle egentligen beskattar sina medborgare behöver man därför titta på den effektiva marginalskatten, där alla de här olika typerna av skatter ingår.

Den effektiva marginalskatten visar hur stor del av en persons produktion som tillfaller statskassan. Om den effektiva marginalskatten är 75 procent kommer en person som bidrar med 100 extra kronor till samhällsekonomin att få behålla 25 kronor medan 75 kronor går till staten. Man brukar säga att skatterna driver in en kil mellan hur mycket individen tjänar på att arbeta en extra timme och hur mycket samhället som helhet tjänar. Den effektiva marginalskatten kan därför också kallas skattekil.

1700-talsekonomen Adam Smith noterade med sin metafor om den osynliga handen att den som handlar i eget intresse också handlar i samhällets intresse. Höga marginalskatter sätter den osynliga handen ur spel genom att den enskildes avkastning på ekonomisk aktivitet inte motsvarar vinsten för samhället. Beskattning orsakar därmed snedvridningar och medför samhällsekonomiska kostnader.

Höga effektiva marginalskatter gör det också mindre lönsamt att arbeta vitt och mer lönsamt att ägna sig åt hemarbete, semester, svartjobb och skatteplanering. Höga effektiva marginalskatter motverkar att människor specialiserar sig på det de är bra på, vilket är grunden för en välfungerande ekonomi.

Är det värt att jobba i Norge?

Det finns gott om skäl till att lockas till att leva och jobba i Norge. Där har du alltid en påtaglig närhet till naturen, med en annan typ av fjällmiljö, med fjordar och Atlantkustens inverkan på klimatet. Att kunna ge sig ut på vandring (”gå på tur”, som man säger där), åka skidor och rent allmänt vara utomhus i större utsträckning – sådant har en stark dragningskraft på många svenskar.

När det kommer till arbete så vill några tjäna pengar snabbt genom att jobba mycket under en kortare period till hög lön, och sedan åka hem till Sverige. Andra satsar på Norge för en långsiktig karriär och långvarigt boende i Norge. Att arbeta i grannlandet kan vara början på en internationell karriär då där finns många multinationella företag som handlar med Norge, speciellt inom olja och naturgas.

Är det lönsamt att jobba i Norge?

 • Lägre skatt under ditt första år som arbetande i Norge
 • Kortare arbetstider
 • Bättre övertidsersättning, vilket innebär att du som jobbar över efter ordinarie arbetstid får du 50 % extra i timmen, efter klockan 21.00, samt på helger så är det 100 %. Det finns ofta stora chanser att kunna arbeta övertid.
 • Högre löner, det kan skilja sig upp till 50 % mellan en svensk lön och norsk lön, för exakt samma arbetsuppgifter. Som till exempel en sjuksköterska får 37 000 NOK, snickare 32 300 NOK eller programmerare 51 900 NOK, i genomsnittslön.
 • A-kassan är inbyggd i det sociala försäkringsskyddet
 • Det är relativt enkelt att hitta boende

De vanligaste jobben som vi svenskar söker i Norge är inom sjukvården, fiskeindustrin, gas- och oljeindustrin. Vilket arbete du än får i något nordisk land så gäller det samma rättigheter och regler för dig som om du var en av landets medborgare.

Vilket nordiskt land har lägst skatt?

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land ska du i regel betala skatt på din lön till arbetsstaten. Din arbetsgivare i Finland har dock eventuellt tagit ut skatt på lönen till Finland. Om du har betalat skatt till Finland på den lön som ett annat nordiskt land har beskattningsrätten till ska du ansöka om överföring av skatterna till arbetsstaten.

Läs mer om i vilka situationer du ska betala skatt utomlands: Anställd utomlands

Exempel: Du bor i Finland och din finska arbetsgivare sänder dig till Danmark för att arbeta. Din finska arbetsgivare tar fortfarande ut förskottsinnehållning till Finland. Du vistas i Danmark mer än 183 dagar under 12 månader. Veckosluten och under dina semestrar vistas du i Finland.

Vad får man för lön i Norge?

Norge är känt för att ha en hög levnadsstandard, men det har en kostnad. Landet har en av de högsta skatteprocenten i världen, men detta möjliggör också för högre löner och generösare förmåner. Norge har också en hög efterfrågan på arbetskraft inom vissa sektorer, som oljeindustrin, vilket kan öka lönerna ytterligare.

Enligt Statistisk Sentralbyrå (SSB) var den genomsnittliga årslönen i Norge 642 400 norska kronor (NOK) år 2021, vilket motsvarar cirka 66000 euro eller 75000 USD. Men det är viktigt att notera att detta genomsnitt inkluderar alla yrken och utbildningsnivåer, så det kan vara missvisande att endast titta på det totala genomsnittet.