:

Hur många har detta namn?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många har detta namn?
 2. Hur många har samma namn som jag?
 3. Kan man heta potatis?
 4. Vad är det finaste tjej namnet?
 5. Vad är Sveriges ovanligaste namn?
 6. Vad är världens ovanligaste namn?
 7. Vilket är det ovanligaste namnet i hela Sverige?
 8. När slutade man använda dotter i efternamn?
 9. Kan man heta Adolf?
 10. Kan man heta Gud?
 11. Vad får man inte heta i förnamn?
 12. Vilket är det mest attraktiva namnet?
 13. Vad är det värsta namnet?
 14. Vilka namn är förbjudna?
 15. Vilket är det äldsta namnet i Sverige?

Hur många har detta namn?

Här fokuserar vi på personnamn; namn på enskilda individer. Först och främst fokuserar vi på förnamn & tilltalsnamn men på sikt kommer vi även att ha med efternamn i vår statistik. Det namnskick; norm för personnamn; vi kommer att inrikta oss på är det svenska efter principen Förnamn (ibland två eller tre) följt av Efternamn. Ett av Förnamnen är Tilltalsnamn; det namn som används dagligen.

Nu har vi uppdaterat alla namnsidor med snittålder, antal namngivna (förnamn och tilltalsnamn) för den senaste statistiken som finns (2022).

Hur många har samma namn som jag?

I namntjänsten kan du söka antalet för- och efternamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också granska namnstatistik för olika tidsperioder. I tjänsten kan du söka förnamn, efternamn, de vanligaste förnamnen och de vanligaste efternamnen.

Namntjänsten ger riktgivande information om antalet namn. Om du dock söker ett sällsynt namn i tjänsten, ger namntjänsten inga exakta siffror om namnet för att skydda integriteten. På så sätt säkerställer vi också att vi inte ger fel bild av att ett namn har etablerats för ett visst kön. I tjänsten går det inte heller att se om någon annan redan har sökt ett nybildat efternamn som du vill ha.

Kan man heta potatis?

Potatisfestivalen Helt oväntat hamnade jag i politikens värld när jag läste på om potatis inför den här festivalen. Kan förstås bero på att mina ögon lätt snappar upp samhällsfrågor eftersom det är ett intresse. Men ändå! Från 1700-talet har potatisen varit en het politisk fråga och är det minst sagt fortfarande!

Den 3 december 1748 En kvinna går in i vetenskapens finrum. Den här decemberdagen valdes Eva Ekeblad  (född De la Gardie) som första kvinna in i svenska vetenskapsakademien. Eva som då var 24 år gjorde en rad viktiga potatisupptäckter, bland annat att knölarna kan användas för att framställa brännvin, stärkelse till matlagning och potatismjöl. Hon fortsatte att experimentera med potatisen i sitt hem i Västergötland och kom bland annat på att mjöl från potatis gick att omvandla till puder utan arsenik. Hurra – 1700-talsmänniskan fick ett giftfritt puder!  Eva var alltså en svensk pionjär, både när det gällde potatis och kvinnors plats inom vetenskapen. Nästa gång jag vispar ihop en sås till maten ska jag  att tänka på henne och hennes smarta uppfinningar!

Vad är det finaste tjej namnet?

Vad ska bebin heta? Aftonbladet Family har listat unika och ovanliga namn som passar flickor, pojkar och några unisex.

Vissa namn är särskilt unika, andra är godingar från förr.

Vad är Sveriges ovanligaste namn?

Här hittar du de mest ovanliga och unika svenska namnen. Bland dom ovanligaste svenska namnen hittar vi A:Son, AAji, Aamilah, Aariis och Aarnav. Det finns totalt 152 502 namn i den här listan.

Ditt barn är unikt så varför ska hens namn inte vara det? Det är egentligen bara fantasin (och i viss mån Skatteverket) som sätter gränserna för vad ditt barn kan heta. Hur ovanligt det är att vara helt ensam om sitt namn vet vi tyvärr inte då SCB endast rapporterar statistik för namn med minst två bärare. Vi vet däremot att det finns fler än 45 000 förnamn som endast bärs av två personer i Sverige. Så där har du en hel del att välja på! Om du ändå vill hoppa förbi de allra mest ovanliga namnen i listan nedan kan du använda dig av filtret "Minsta antal personer som bär namnet" som då filtrerar bort namn med för få bärare.

Vad är världens ovanligaste namn?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!

Vilket är det ovanligaste namnet i hela Sverige?

Flicknamnen Elsa, Freja och Selma är nytillkomna på topp tio-listan sedan 2019. Selma finns med på topp tio för första gången någonsin, medan Elsa och Freja tidigare år även haft en plats i listan. De namn som tvingades lämna plats på topp tio var Lilly, Vera och Ebba.

Zoe, Ilse, Belle, Ayla och Idun är nya på flickornas topp 100-lista. Namnen som fick lämna plats för de nya var Wilda, Bella, My och Victoria.

Nya namn på pojkarnas topp 100-lista är Jonathan, Alvar, Ted, Björn, Otis och Svante. Namnen Kevin, Ville, John, Ibrahim och Thor lämnade topp 100.

När slutade man använda dotter i efternamn?

Från början användes patronymikon av alla, och familjenamn fanns inte. "Gustav Vasa" var Gustaf Eriksson med sin samtid, och ville man skilja honom från andra med samma namn kunde man tillägga "av Vasa-släkten" eller något liknande - ungefär som när vi idag talar om någon som arbetar på ett företag ("SASare", "Volvoit") eller är med i en politisk organisation. Mot slutet av 1500-talet började adeln allmänt använda släktnamn, och Riddarhuset, som skapades 1626, krävde att medlemmarna hade ett släktnamn. Under 1600-talet började prästerna och de främsta av borgarna använda personliga efternamn, som ganska snart blev familjenamn. Från början av 1700-talet blev det allmän sed att folk som flyttade in till städerna i annan kapacitet än som tjänare eller arbetare tog ett familjenamn. Fortfarande kunde patronymikon dock användas som en del av namnet, Erik Nilsson Holmström, Anna Johansdotter Lindgren, men bruket var "vacklande" - samma person kunde förekomma i tre varianter, som Erik Nilsson, Erik Holmström och Erik Nilsson Holmström.

Från 1700-talet var patronymikon något som egentligen bara användes av städernas proletariat och av allmogen. Tillsammans utgjorde dessa grupper dock en bra bit över 90 %.

I Sverige avtog bruket av patronymikon från 1860-70-talen då inflyttningen till städerna blev så kraftig att pastorsexpeditionerna i de större städerna inte kunde hålla jämna steg utan patronymikon där började omvandlas till efternamn för att kunna hålla reda på alla. På landet fortsatte man som vanligt. Det bör dock påpekas att man i Norrland var betydligt mera öppen för att överge patronymikon för familjenamn även bland allmogen redan från 1820-30-talen.

Kan man heta Adolf?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Kan man heta Gud?

Föräldrar som vill ge sina barn nybildade, tidigare okända förnamn ska enligt Skatteverkets nya riktlinjer bedömas generösare. ”Hellre fria än fälla” är mottot.

Fast det finns fortfarande gränser. Förnamn får inte väcka anstöt, alltså är inte svordomar och könsord lämpliga. Inte heller får namnet väcka anstöt av religiösa skäl. Namn som Gud, Allah och Fan tillåts inte. Förnamn som kan antas leda till obehag för bäraren tillåts inte heller. Men man ska i fortsättningen vara mildare i bedömningen när det gäller vuxna personer. De antas kunna bedöma detta själva.

Vad får man inte heta i förnamn?

Det kostar 250 kronor att ansöka om att ändra ditt förnamn. Vi handlägger din ansökan när vi har fått in betalningen. Betalningen är däremot inte en garanti för att du kommer att få namnet.

Vilket är det mest attraktiva namnet?

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021; Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.

På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021; Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Vad är det värsta namnet?

Därför fascineras jänkarna av våra hårda regler kring namn i Sverige. När CNN gjort en lista över länder med hårda regler så toppar Svea Rike.

CNN berättar för sina läsare om namnlagen i Sverige som trädde i kraft 1982 och konstaterar att den i sitt original var tänkt som ett skydd för Sveriges adliga, för att den så kallade pöbeln inte skulle kunna döpa sina barn till nobla namn.

Man konstaterar dock att mycket hänt sedan dess och att lagen numera är till för att skydda barn från överdrivet kreativa föräldrar som kan hitta på ett namn som kan vara stötande för barnet eller dess omgivning.

Vilka namn är förbjudna?

Därför fascineras jänkarna av våra hårda regler kring namn i Sverige. När CNN gjort en lista över länder med hårda regler så toppar Svea Rike.

CNN berättar för sina läsare om namnlagen i Sverige som trädde i kraft 1982 och konstaterar att den i sitt original var tänkt som ett skydd för Sveriges adliga, för att den så kallade pöbeln inte skulle kunna döpa sina barn till nobla namn.

Man konstaterar dock att mycket hänt sedan dess och att lagen numera är till för att skydda barn från överdrivet kreativa föräldrar som kan hitta på ett namn som kan vara stötande för barnet eller dess omgivning.

Vilket är det äldsta namnet i Sverige?

De äldsta personnamnen i Sverige är fornnordiska, kända genom bland annat runstenarna. Många av dessa gamla namn kan härledas till naturen, till gudarna, till djur samt till krig. Exempel på sådana namn är Sten, Tor, Björn och Ger. Med tiden kom internationella kontakter att påverka allt mer, inte minst under den kristna missionen på 1000-talet att påverka. Vid denna tidpunkt blev namn från apostlar och helgon av latinskt eller grekiskt ursprung allt vanligare. Några exempel på sådana namn är Johan och Kerstin. Några av de absolut vanligaste namnen i Sverige är Maria, Anna, Jan, Erik och Lars.