:

Hur funkar Cykelförmån?

Innehållsförteckning:

 1. Hur funkar Cykelförmån?
 2. Hur förmånligt är Förmånscykel?
 3. Får man köpa cykel på företaget?
 4. Vad är en förmånscykel?
 5. Hur gör man avdrag för cykel?
 6. Är det lönsamt med förmåns cykel?
 7. Kan man göra avdrag för cykel?
 8. Hur bokföra inköp av cykel?
 9. Hur deklarerar man förmån?
 10. Hur fungerar Bruttolöneavdrag cykel?
 11. Vad är det för moms på cyklar?
 12. Hur bokför jag en förmån?
 13. Är förmåner avdragsgilla?
 14. Hur moms ska bokföras?
 15. Hur redovisar man förmåner?

Hur funkar Cykelförmån?

MaltaMäklarna är en väletablerat fastighetsmäklare på Malta verksam sedan 2006. Vi är helt specialiserade på skandinavier som vill flytta till Malta. Vi arbetar båda med försäljning och långtidsuthyrning samt täcker hela Malta och Gozo. Vi finns på plats året runt.

Om du vill ha hjälp, assistans eller vägledning betr en flytt till Malta är du mycket välkommen att kontakta oss på email eller telefon.

Hur förmånligt är Förmånscykel?

Den anställde får upp till 25-50% lägre kostnad istället för att köpa den privat. Bra för miljö, friskare personal och framförallt nöjd personal som känner att företaget satsar på de anställda är våra erfarenheter. Vi erbjuder vanliga cyklar, lådcyklar, elcyklar och nu med helt nya regler och förmånsvärden för 2022 och framåt!

Vill ni veta mer hur det fungerar? Vänligen fyll i nedan formulär.

Får man köpa cykel på företaget?

Kostnaden för förmånscykeln dras alltså från lönen före skatt, som ett bruttolöneavdrag.

Det finns olika exempel på hur stort bruttolöneavdrag som görs. Sportson, som också är leverantör av förmånscyklar, ger två exempel på sin hemsida:

För en vanlig cykel värd 8 000 kronor blir bruttolöneavdraget 195 kronor per månad. För den som har en skattesats på 33 procent motsvarar det en nettokostnad på 131 kronor, och om man har så hög inkomst att man betalar 50 procent i skatt så motsvarar det en nettokostnad på 98 kronor.

Vad är en förmånscykel?

Avtalen kan variera av olika skäl, men generellt gäller att din arbetsgivare ger dig tillgång till en cykel på ett förmånligt och tryggt sätt. Under hela hyresperioden ingår, förutom hyran av din cykel och eventuella tillbehör, också leverans och injustering, normal garanti och en avancerad stöldskyddsmärkning med DNA/micromärken och tre månaders självriskeliminering genom Solid Försäkring, som kan förlängas årsvis av förmånstagaren.

Avtalet är ett så kallat ”Underuthyrningsavtal” som tecknas mellan din arbetsgivare och dig som anställd.

Hur gör man avdrag för cykel?

Många svenskar gör avdrag för resor till och från jobbet men närmare hälften av dessa blir fel. Här får du tips på hur du enkelt gör rätt reseavdrag i din deklaration.

Många utnyttjar rättigheten att göra avdrag för resor till och från jobbet. Avdraget är populärt men blir ofta fel. Så många som hälften av alla reseavdrag bedöms som felaktiga enligt Skatteverket.

Är det lönsamt med förmåns cykel?

Emma får använda sin arbetsgivares elcykel privat. Cykelns marknadsvärde (vad det skulle kosta att köpa cykeln) är 15 000 kronor inklusive batteri. Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året med 600 kronor.

Vid beräkning av förmånsvärdet för en elcykel bör även batteriet vara med i beräkningen av värdeminskningen. En årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kan användas för elcyklar.

Kan man göra avdrag för cykel?

Den första januari 2023 förändras avdragsreglerna för pendlare och ersätts med en modell där avståndet blir avgörande och valet av färdmedel upp till var och en. Du kan till och med välja att cykla.

Ett av argumenten till att ändra reseavdraget är att det har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Dagens system, som gynnar ensamma bilåkare, ska ta hänsyn till personer som väljer att exempelvis samåka, åka med kollektivtrafiken eller cykla. Därför blir det nya reseavdraget avståndsbaserat och färdmedelsneutralt.

Hur bokföra inköp av cykel?

Går cykeln att hyra eller leasa privat kan förmånen värderas till vad det skulle kosta för den anställda att hyra cykeln privat. Hyresmarknaden för cyklar är dock begränsad för privatpersoner.

Många arbetsgivare leasar idag cyklar till sina anställda. Leasingkostnaden överstiger ofta vad det skulle kosta för den anställda att själv äga motsvarande cykel. Eftersom förmånsvärdet bör vara samma för den anställda oavsett om en arbetsgivare äger eller leasar cykeln, kan förmånen beräknas utifrån en uppskattad värdeminskning. I beräkningen tar man med uppskattad livslängd, kostnader för eventuell service och en kapitalkostnad.

I beräkningen av förmånsvärde för en elcykel bör man även ta med batteriet när man beräknar värdeminskningen. Normalt kan en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde, inklusive batteri, användas för elcyklar.

Hur deklarerar man förmån?

Från och med 1 januari 2019 omfattas alla arbetsgivare av de nya reglerna som innebär att man ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. För många företag blir första gången för arbetsgivardeklaration på individnivå i februari 2019.

Vissa företag har omfattats av reglerna redan från 1 juli 2018. Det gäller företag som för personalliggare och som hade 16 anställda eller fler den 1 juli.

Hur fungerar Bruttolöneavdrag cykel?

En viss del av anställdas förmån av fri cykel är skattefri från och med den 1 januari 2022. Skattelättnaden är utformad på samma sätt som den så kallade Hem-PC-reformen. Det innebär att de anställda kan erbjudas den skattefria cykelförmånen i utbyte mot ett bruttolöneavdrag. 

Genom löneväxlingen blir det kostnadsneutralt för arbetsgivaren, samtidigt som den anställda kan få upp till ca 60 procents ”rabatt” på cykeln jämfört med att köpa cykeln själv. Storleken på rabatten beror på den anställdes marginalskatt; ju högre inkomst desto högre ”rabatt”. 

Vad är det för moms på cyklar?

En viss del av anställdas förmån av fri cykel är skattefri från och med den 1 januari 2022. Skattelättnaden är utformad på samma sätt som den så kallade Hem-PC-reformen. Det innebär att de anställda kan erbjudas den skattefria cykelförmånen i utbyte mot ett bruttolöneavdrag. 

Genom löneväxlingen blir det kostnadsneutralt för arbetsgivaren, samtidigt som den anställda kan få upp till ca 60 procents ”rabatt” på cykeln jämfört med att köpa cykeln själv. Storleken på rabatten beror på den anställdes marginalskatt; ju högre inkomst desto högre ”rabatt”. 

Hur bokför jag en förmån?

Hej igen!

Ingen fara. Okej om man använder sig av nettolöneavdrag så kan man höja sin bruttolön med förmånsbeloppet, och sedan minskar man det med ett avdrag. I slutändan så blir det skattemässigt och avgiftmässigt samma sak som med att bara redovisa förmånen utan nettolöneavdrag, men man får en högre bruttolön vilket ofta kan vara fördelaktigt. Man redovisar alltså inte förmånen i någon annan ruta, utan den höjer rutan för bruttolönen i arbetsgivardeklarationen.

Är förmåner avdragsgilla?

Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje är att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är skattefritt för den anställde. 

Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften.

Betalar arbetsgivaren ett belopp som överstiger 5000 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för HELA beloppet (enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren, oavsett om den är skattepliktig eller skattefri för den anställde. Arbetsgivaravgifter ska dock betalas men endast på förmåner som är skattepliktiga för den anställde.

Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och de är dessutom avdragsgilla för bolaget. Under 2019 är beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av, och kom ihåg – det är värt den lilla tid det tar.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria för den anställde. Beloppen nedan är så kallade gränsbelopp vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen.

 • JulgåvaSom företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.
 • JubileumsgåvaFirar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.
 • MinnesgåvaHar du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

Hur moms ska bokföras?

För att hjälpa dig med din momsredovisning har vi satt ihop en checklista som steg för steg beskriver hur det går till.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

Hur redovisar man förmåner?

Den så kallade kontantprincipen gäller även för förmåner. Arbetsgivaren ska därför redovisa förmånsvärdet i individuppgiften i arbetsgivardeklarationen för den månad den anställde fick förmånen.

För återkommande förmåner, till exempel bil- och bostadsförmån, är detta oftast inget problem. Men andra förmåner, till exempel kostförmån och fri parkering, kan det vara svårt att få med på rätt månad eftersom reseräkningar och andra underlag kanske lämnas efter det att arbetsgivardeklarationen har lämnats eller stoppdatumet för löneredovisningen den aktuella månaden har passerats.

Om arbetsgivaren har missat att ta upp en förmån en viss månad måste arbetsgivardeklarationen för den månaden rättas. Det går alltså inte att ta upp den en senare månad.